Meer dan 63.000 rijksmonumenten


fort hinderdam in hinderdam

Bomvrij Militair Object

fort hinderdam
hinderdam (gemeente stichtse vecht)
utrecht


Beschrijving van fort hinderdam

Cluster 5. Betonnen Affuit. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding BETONNEN AFFUIT als toegevoegd onderdeel van een in 1629 aangelegd, in 1672-1673 omgewerkt en wederom in 1848 en 1879-1880 gemoderniseerd verdedigingswerk ter verdediging van de Vecht en de beide Vechtoevers. Na de Eerste wereldoorlog kregen de forten naast een verdedigingsfunctie vaak ook nog een andere bestemming, meestal als opslag van munitie en andere goederen. In 1926 werd op Fort Hinderdam een luchtdoelmitrailleur geplaatst als onderdeel van de luchtafweer voor de Stelling van Amsterdam. Andere opstellingen voor luchtafweer aan de oostzijde van Amsterdam zijn er in de nevenbatterij bij Fort Nigtevecht en op Fort Pampus. Omschrijving BETONNEN AFFUIT van een standaard type. Het affuit voor de luchtdoelmitrailleur bestaat uit een 1.50 m. hoge, ronde en naar boven taps toelopende kolom van gewapend beton. Het affuit heeft aan de voet een doorsnede van ca. 0.50 m. en aan de bovenzijde van 0.20 m. Aan de bovenzijde een klein rond open gat voor de bevestiging van een mitrailleur, bestemd voor vuur tegen vliegtuigen. Het affuit is geplaatst op een betonnen plaat, gelegen onder het maaiveld. Waardering De BETONNEN AFFUIT is van algemeen belang vanwege: * Cultuurhistorische waarde als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals deze is ontworpen door C.R.T. Kraijenhoff en in eerste aanleg vanaf 1815 door hem, Jan Blanken en majoor-ingenieur Willem Offerhaus is gerealiseerd en daarna door anderen gedurende ongeveer 125 jaar is versterkt en verbeterd. * Architectuurhistorische waarden, in het bijzonder als uiting van de militair-strategische bouwkunde, die gebaseerd is op: a. het systeem van inundatie en accesverdediging (20ste eeuw), b. de wedloop met de zich versterkende offensieve middelen (20ste eeuw) c. het systeem van 'levende' veldversterking (20ste eeuw) Het betreft hier een zeldzaam voorbeeld van een gewapend betonnen affuit uit de eerste helft van de 20ste eeuw. * Ensemblewaarde en situationele waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang met de overige onderdelen van het complex. * Het onderdeel is zeldzaam, omdat het een schaars overgebleven voorbeeld is van dit type weermiddelen. * Het onderdeel is gaaf bewaard, terwijl het zich door situering en functie goed laat herkennen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 531534
Laatste wijziging: 2017-02-27 21:13:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van fort hinderdam in hinderdam

pandhuis

zwaansteeg 11
utrecht
In oorsprong éénlaags middeleeuws graanpakhuis uit de tweede helft van de 14e eeuw (Zwaansteeg 11) met een aanbouw (Oudegracht 229). Oorsp..

inundatiekanaal tiel

lingedijk
tiel
Duiker (Lingedijk). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding DUIKER (Lingedijk) als annex waterbouwkundig onderdeel van het Inundatiekanaal bij..

inundatiekanaal tiel

inundatiedijk-zuid
tiel
Grondduiker (Inundatiedijk-Zuid). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding GRONDDUIKER (Inundatiedijk-Zuid) als annex waterbouwkundig onderdeel..

inundatiekanaal tiel

floraweg
tiel
Brug (Floraweg). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding BRUG (Floraweg) gebouwd als oeververbinding en deel uitmakend van de voormalige Oude ..

inundatiekanaal tiel

lingedijk/lingeweg
tiel
Doorlaatsluis / Damsluis / Schotbalkenkering / Brug (Lingedijk / Lingeweg). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding DOORLAATSLUIS / DAMSLUIS /..

Kaart & Routeplanner