Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Fort Ronduit: Gebouw T, bomvrij wachthuis in naarden

Bomvrij Militair Object

fort ronduit
naarden (gemeente gooise meren)
noord-holland


Beschrijving van Fort Ronduit: Gebouw T, bomvrij wachthuis

Cluster 7. Bomvrij wachthuis. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding BOMVRIJ WACHTHUIS, gebouw T, als gebouwd en aardgedekt onderdeel van Fort Ronduit. Het Fort Ronduit ligt in het noordelijke deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, tussen de Vesting Naarden en de voormalige Zuiderzee, nu IJsselmeer. Het fort is door middel van een verdedigingswal aan de zuidzijde fysiek verbonden met de Vesting Naarden. Fort Ronduit diende ter verdediging van de buitendijkse gronden aan de noordzijde van de vesting, de zeedijk en de Naarder Trekvaart. Naarden was van zeer groot militair-strategisch belang als verdediging van de directe toegang tot Amsterdam. Het fort moest voorkomen dat de Vesting Naarden aan de noordzijde werd gepasseerd. Het wachthuis was bedoeld als eerste versterking en bewaking van het fort. Het gebouw kent twee gemetselde gevels aan de west- en noordzijde en het is aangeaard aan de twee andere zijden. Hierdoor was er vrij zicht op de west- en noordzijde van het fort en de toegangsbrug. Het wachthuis dateert uit circa 1874. Het wachthuis op Fort Ronduit kon in oorlogstijd maximaal acht mensen huisvesten. Het gold naar de toenmalige maatstaven als bomvrij. Door uitvinding van de brisantgranaat, in 1885, was van een bomvrije situatie geen sprake meer en konden gebouwen van dit type als verouderd worden beschouwd. Omschrijving BOMVRIJ WACHTHUIS, gebouw T, uit circa 1874 met twee, onder haakse hoek staande, gemetselde gevels aan de west- en noordzijde en aangeaard aan de twee andere zijden. In de westgevel geven twee raampjes zicht op de kraanbrug en de gracht. In de noordgevel bevindt zich een opgeklampte deur met aan weerszijden eveneens een raampje. Erboven is een grote ontlastingsboog aangebracht en aan de linkerzijde een zware vleugelmuur. In het interieur bestaat het wachthuis uit een enkele ruimte van circa 6.00 x 4.00 meter, overwelfd met een tongewelf. Waardering Het onderdeel BOMVRIJ WACHTHUIS, gebouw T, is van algemeen belang vanwege: * Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals deze is ontworpen door C.R.T. Kraijenhoff en in eerste aanleg vanaf 1815 door hem, Jan Blanken en majoor-ingenieur Willem Offerhaus is gerealiseerd en daarna door anderen gedurende ongeveer 125 jaar is versterkt en verbeterd. * Architectuurhistorische waarden in het bijzonder als uiting van de militair-strategische bouwkunde, die gebaseerd is op: a. het systeem van inundatie en accesverdediging (19de eeuw), b. de wedloop met de zich versterkende offensieve middelen (19de eeuw). Het onderdeel is een voorbeeld een bomvrij bouwwerk uit circa 1874. * Ensemblewaarde en situationele waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang met de overige onderdelen van het complex. * Het onderdeel uit circa 1874 is representatief als voorbeeld van een wachthuis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het is relatief zeldzaam vanwege de fysieke uitvoering met twee haaks op elkaar staande gevels en twee aardgedekte zijden. * Het onderdeel is gaaf bewaard omdat het wachthuis niet of nauwelijks is gewijzigd ten opzichte van de situatie in de bouwtijd. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 531381
Laatste wijziging: 2017-02-26 21:42:10.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Fort Ronduit: Gebouw T, bomvrij wachthuis in naarden

pandhuis

zwaansteeg 11
utrecht
In oorsprong éénlaags middeleeuws graanpakhuis uit de tweede helft van de 14e eeuw (Zwaansteeg 11) met een aanbouw (Oudegracht 229). Oorsp..

inundatiekanaal tiel

lingedijk
tiel
Duiker (Lingedijk). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding DUIKER (Lingedijk) als annex waterbouwkundig onderdeel van het Inundatiekanaal bij..

inundatiekanaal tiel

inundatiedijk-zuid
tiel
Grondduiker (Inundatiedijk-Zuid). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding GRONDDUIKER (Inundatiedijk-Zuid) als annex waterbouwkundig onderdeel..

inundatiekanaal tiel

floraweg
tiel
Brug (Floraweg). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding BRUG (Floraweg) gebouwd als oeververbinding en deel uitmakend van de voormalige Oude ..

inundatiekanaal tiel

lingedijk/lingeweg
tiel
Doorlaatsluis / Damsluis / Schotbalkenkering / Brug (Lingedijk / Lingeweg). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding DOORLAATSLUIS / DAMSLUIS /..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)