Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Schoenenmagazijn Huf in Rotterdam

Gebouw

Hoogstraat 181
3011PM Rotterdam
Zuid Holland


Beschrijving van Schoenenmagazijn Huf

Inleiding 'Schoenenmagazijn HUF', WINKELPAND met bovengelegen KANTOORRUIMTE en DIENSTWONING, gebouwd in 1953-1954 in opdracht van N.V. Anton Huf jr. en gesitueerd op de kruising van Hoogstraat en Westewagenstraat. Het ontwerp is van het architectenbureau Van den Broek en Bakema dat in de wederopbouwperiode in de Rotterdamse binnenstad een groot aantal nieuwe winkelpanden ontwierp, waaronder het winkelcentrum 'De Lijnbaan'. De architectuur van het Huf-pand laat een voor het bureau typerende, nieuw zakelijke vormentaal zien. Het hoge volume van het pand komt voort uit stedenbouwkundige eisen voor het wederopbouwgebied rond de historische Laurenskerk die een bebouwingsbeeld met afwisselend hoge en lage volumes tot doel hadden. Aan het bouwprogramma werd daarom een kantoorfunctie toegevoegd. De openbare ruimte tussen het Huf-pand en het naastgelegen warenhuis 'Galeries Modernes' werd in samenhang met de winkelpanden ontworpen en voorzien van ruimtelijke inrichting die winkelruimten en winkelstraat moesten verbinden. Van de ruimtelijke elementen, waaronder buitenvitrines en een kiosk, resteert weinig, maar de transparante winkelplint van Huf is ondanks het vervangen van de etalages nog herkenbaar en kenmerkend voor de nadrukkelijke relatie tussen in- en exterieur in het oorspronkelijke ontwerp. De vroegere winkelruimte is inmiddels opgedeeld in meerdere winkelunits. In 2009 is een restauratie en herontwikkeling afgerond, waarbij de kantoorverdiepingen zijn voorzien van dun dubbelglas en buitenzonwering en de entree naar de kantoren is vergroot. De dienstwoning is gerenoveerd en functioneel betrokken bij de kantoren. Omschrijving Volledig vrijstaand, onderkelderd en plat afgedekt WINKELPAND met bovengelegen KANTOORRUIMTE en DIENSTWONING, op de hoek van Hoogstraat en Westewagenstraat. Het gebouw telt vijf bouwlagen waarvan de eerste twee bouwlagen aan de noordzijde (4e Westewagenhof) zijn uitgebouwd. Op het dak bevindt zich een eenlaagse, langgerekte dienstwoning die ten opzichte van de Hoogstraat terugligt. Kelder, begane grond en eerste verdieping omvatten winkel- en magazijnruimten, met entrees aan de Hoogstraat en de Westewagenstraat en expeditietoegangen aan de 4e Westewagenhof. De drie hierboven gelegen verdiepingen met verhuurbare kantoorruimten zijn evenals de dienstwoning apart toegankelijk via een zijentree in de oostgevel (Vlasmarkt). De constructie van het hoofdvolume bestaat uit een betonskelet met uitkragende vloeren op ronde betonnen kolommen, waardoor geen kolommen in de gevels aanwezig zijn en een flexibele indeling en transparante gevelbehandeling mogelijk is. De beeldbepalende verschijningsvorm in het straatbeeld ontleent het pand voor een belangrijk deel aan de transparante bovenbouw met kantoorverdiepingen. De expressie van het gebouw wordt verder bepaald door de verticale geleding in drie zones waarmee ook uitdrukking wordt gegeven aan de verschillende functies in het pand. De begane grond bestaat aan drie zijden uit iets terugliggende etalages van glas in slanke profielen (materiaal vervangen). De grotendeels gesloten noordzijde aan de expeditiehof is in zwart geglazuurde baksteen uitgevoerd en uitgerust met een betonnen laadplatform. De winkelplint wordt door een aan alle zijden uitkragende magazijnverdieping gescheiden van de transparante bovenbouw. Een diepliggende smalle vensterstrook boven de winkeletalages versterkt het vooruitspringende effect van de magazijnverdieping. De gevels van deze tussenzone zijn robuust van karakter met open en gesloten geveldelen van schokbetonnen elementen met stalen vensters, gevat tussen horizontale betonbanden. De drie transparante kantoorverdiepingen zijn volledig omhuld door vliesgevels opgebouwd uit slanke stalen profielen, oorspronkelijk met enkel glas bezet. De achter de gevel zichtbare betonvloeren voorzien de gevel van een horizontale geleding, wat versterkt wordt door de toepassing van gekleurd glas ter hoogte van deze vloeren. Het onderste deel van de puien op elke verdieping is oorspronkelijk van draadglas voorzien. Aan de noord- en oostzijde is ter plaatse van het trappenhuis en hieraan grenzende gangen in plaats van glas geprofileerde aluminium beplating toegepast. Aan de achterzijde van het gebouw een vrijstaande stalen spiltrap die vanuit alle kantoorverdiepingen een vluchtweg biedt naar het aan de achterzijde uitstekende dak van de uitbouw. De dienstwoning op het dak is opgebouwd door middel van een betonskelet dat gedeeltelijk buiten de gevel geplaatst is. De kalkzandsteen gevels zijn met uitzondering van enkele gevelvlakken aan de terraszijde, zwart geschilderd. Kenmerkend is de toepassing van doorgaande vensterstroken bovenin de buitengevels en binnenwanden waardoor het dak visueel wordt opgetild en in het interieur de ruimtelijkheid wordt verhoogd. Bijzonder zijn verder de horizontaal schuivende ramen. In het interieur is met name de zichtbare draagconstructie en de nog goed herkenbare hoofdstructuur van belang van ongedeelde kantoorverdiepingen en een in de noordoosthoek afgescheiden trappenhuis met aangrenzende lift en dienstruimtes. In de woning zijn enkele elementen uit de vroegere indeling en inrichting bewaard waaronder de voormalige keuken met terrazzo aanrecht. Aan de gevel en op de dakrand prijkte in Neonletters de bedrijfsnaam Huf (niet meer aanwezig). Waardering Het voormalige schoenenmagazijn 'Huf', bestaande uit het WINKELPAND met KANTOORVERDIEPINGEN en DIENSTWONING, gebouwd in de periode 1953-1954 naar ontwerp van Van den Broek en Bakema is van algemeen belang vanwege cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarden: - als toonbeeld van vernieuwende winkelarchitectuur in de zich sterk ontwikkelende consumptiemaatschappij na de Tweede Wereldoorlog; - vanwege het bijzondere belang voor de geschiedenis van de architectuur, als voorbeeld van vooruitstrevende nieuw zakelijke vormgeving en materiaalgebruik in de vroege wederopbouwperiode; - vanwege het belang van het pand in het oeuvre van het architectenbureau Van den Broek en Bakema, dat een van de meest toonaangevende architectenbureaus in de wederopbouwperiode is; - vanwege hoogwaardige esthetische kwaliteiten in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering en de vrijwel gave staat waarin deze bewaard zijn gebleven; - vanwege de grote verwevenheid van de architectuur van het gebouw en de stedenbouwkundige situatie, die mede tot de bijzondere ruimtelijke vorm van het object hebben geleid en vanwege de beeldbepalende waarde als markant element in het stadscentrum van Rotterdam. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 530786
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Schoenenmagazijn Huf in Rotterdam

Toren der Grote of St. Laurenskerk. Ingebouwde westtoren. Bouw toren begonnen

Grotekerkplein 15
Rotterdam
Toren der Grote of St. Laurenskerk. Ingebouwde westtoren. Bouw toren begonnen, 1448 en voltooid omstreeks 1525. Toren verhoogd 1547 tot 1555..

Grote- of St. Laurenskerk

Grotekerkplein 15
Rotterdam
Grote- of St. Laurenskerk. Laat-gotische kruisbasiliek, kooromgang en kapellen tegen de zijbeuken en het rechte gedeelte van de kooromgang...

Standbeeld van Erasmus: Bronzen standbeeld, door Hendrick de Keijser

Grotekerkplein 5
Rotterdam
Standbeeld van Erasmus. Bronzen standbeeld, 1622, door Hendrick de Keijser.

Schielandshuis, thans Historisch Museum. Gebouwd door Pieter Post en Jacob Lois

Korte Hoogstraat 31
Rotterdam
Schielandshuis, thans Historisch Museum. Gebouwd 1662-1665 door Pieter Post en Jacob Lois. Hersteld na een brand in 1864.

Kantoorgebouw "Erasmushuis" van de Hollandse Bank Unie

Coolsingel 104
Rotterdam
Inleiding: KANTOORGEBOUW, genaamd Erasmushuis, van de Hollandse Bank Unie aan de oostzijde van de Coolsingel, tussen Bulgersteyn en Churchi..

Kaart & Routeplanner