Meer dan 63.000 rijksmonumenten


woonhuis in Rotterdam

Woonhuis

Lijnbaanhof 30
3012ES Rotterdam
Zuid Holland


Beschrijving van woonhuis

Omschrijving onderdeel 2 Inleiding GALERIJFLAT "City house" aan de noordzijde van de Kruiskade in het gedeelte tussen de Karel Doormanstraat en de Lijnbaan naar ontwerp van H.A. Maaskant. Het City house onderscheidt zich van de andere Lijnbaanflats door een wat luxueuzere opzet en eigen gevelschema en detaillering, waarin verder zowel in opzet als materiaalgebruik een sterke verwantschap bestaat met de andere woonschijven in het ensemble. Deze afzonderlijk aan een straat gesitueerde galerijflat is uitgevoerd in 1955-1958 binnen het stedenbouwkundig deelplan voor de wederopbouw van de stadskern in modernistische trant en vormt een onlosmakelijk onderdeel van het totale Lijnbaanensemble. De flat maakt deel uit van de dwarse schijfvormige ruimtelijke accenten die het Lijnbaangebied markeren en het de unieke stedenbouwkundige karakteristiek geven. De achterzijde van de flat wordt ontsloten door een expeditiestraat tussen Karel Doormanstraat en Lijnbaan, de Lijnbaanhof. Het aan de oostzijde aansluitende volume (tot winkels verbouwde voormalige bioscoop Lumière) behoort niet tot de van rijkswege beschermde onderdelen van het ensemble. Omschrijving GALERIJFLAT van oorspronkelijk 121 appartementen, verdeeld over twaalf woonlagen op een onderbouw bestaande uit een uitkragende verdieping met kantoorruimten, waaronder een teruggerooide begane grondlaag met winkelruimten. In de naar de straat gerichte zuidgevel zijn de winkels voorzien van -thans voor een deel vervangen maar oorspronkelijk glazen- winkelfronten. De aan de zuid- en westzijde uitspringende kantoorverdieping is omlopend voorzien van een transparante vensterstrook met regelmatige onderverdeling (thans vernieuwd). Doorgaande betonbanden in de gevel van de flat benadrukken de toepassing van gewapend betonvloeren in de constructie van het gebouw. Kenmerkend is verder de afwisseling van lange horizontale lijnen van de galerijen (noordgevel) en de onderbroken verticale lijnen van de beglaasde balkons. Het karakter van de zuidgevel en de kopgevels van de flat wordt bepaald door de ritmische werking van uitspringende balkons die worden afgewisseld met glaspartijen. De smalle balkons hebben een scheluwe grondvorm waardoor de diagonale belijning voor een sterke plasticiteit van de gevel zorgt. Alle balkons zijn uitgevoerd met roosterbalustrades en uniforme glazen windschermen. De entreeportieken van de woningen aan de galerijen zijn steeds iets teruggelegen, evenals de balkonpuien in overige gevels, en hebben in veel gevallen ook glaspanelen als windschermen, die verticale en diagonale banen in de gevels vormen. De gevelpuien van de woningen zijn voorzien van een onderverdeling met zwarte horizontale glaspanelen in de borstweringen. Aan de westzijde in beide langsgevels een naar boven doorgaande verticale zone met uitspringende raampartijen, waarachter het inpandige trappenhuis met liften schuilgaat. Op het dak wordt deze zone geaccentueerd door de dakopbouw met lifthuis. Aan de noordzijde wordt het oostelijke uiteinde van de gevel beëindigd door een uitspringend (nood)trappenhuis. De gesloten muurvlakken, die de langsgevels aan weerszijden ter plaatse van de hoekappartementen beëindigen, zijn uitgevoerd in gele verblendsteen, zoals elders in het ensemble is toegepast. Voor het overige gelden de algemene kenmerken zoals aangegeven in de complexomschrijving. De woonlagen bevatten praktisch ingedeelde, voor de bouwtijd relatief grote twee- en drie- (en vier-) kamerwoningen, die ontsloten worden vanaf de doorgaande galerijen via licht teruggerooide entrees. Waardering De GALERIJFLAT "City house" is van algemeen belang als essentieel toonbeeld van de Wederopbouwperiode 1940-958 vanwege de cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde: - als onderdeel van het ensemble en individueel is de flat van belang als vroeg en relatief gaaf bewaarde uiting van grootstedelijk wonen in hoogbouw, met ruimte voor licht, lucht en groen en met directe aansluiting op het culturele leven in de binnenstad; - als onlosmakelijk onderdeel van het Lijnbaanensemble wegens de innovatieve waarde als samenhangend citycluster met een gedifferentieerde open en orthogonale aanleg van familiale bouwvolumes gericht op maximale bezonning, vrije uitzichten en doorzichten; - vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteit van de architectuur die zich onder meer uitdrukt in een meesterlijke uitwerking van de repeterende toepassing van standaardelementen en de plastische werking van de ritmische uitstekende balkons aan de straatzijde; - vanwege de bijzondere betekenis als onderdeel van het stedenbouwkundig ritme van dwarse accenten dat het gebied markeert. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 530605
Laatste wijziging: 2015-04-18 11:03:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van woonhuis in Rotterdam

gebouw

Lijnbaan 47
Rotterdam
Omschrijving complexonderdeel 1 Inleiding Het winkelcentrum De Lijnbaan bestaat uit een WINKELPROMENADE, hieraan gelegen WINKELBLOKKEN..

Thalia filmtheater

Kruiskade 55
Rotterdam
Inleiding De voormalige BIOSCOOP met WINKELS, genaamd Thalia is gesitueerd op de noordoostelijke hoek van Kruiskade en Lijnbaan, en gebouw..

St. Lucia kweekschool

Hennekijnstraat 6
Rotterdam
Inleiding Voormalige KWEEKSCHOOL voor onderwijzeressen met GARAGEBEDRIJF, gebouwd in 1955-1958 naar ontwerp in zakelijke trant van het arc..

Concertgebouw De Doelen

schouwburgplein 50
rotterdam
Concertgebouw De Doelen.

Lijbaancomplex

Joost Banckertsplaats 1
Rotterdam
Omschrijving complexonderdeel 3 Inleiding Noordelijke Lijnbaanhof Joost Banckertsplaats bestaande uit twee GALERIJFLATS met bijbehoren..

Kaart & Routeplanner


Foto's (5)