Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Warnsborn: Drie bruggen in Arnhem

Tuin Park Landgoed

Bakenbergseweg 277
6816VP Arnhem
Gelderland

Bouwjaar: tweede helft 19e eeuw, ca. 1870 en ca. 1900


Beschrijving van Warnsborn: Drie bruggen

Omschrijving BRUG (7A) uit de tweede helft van de 19de eeuw, geplaatst bij de overgang van de ronde vijver op de beek ten noorden van het huis die in verbinding staat met de waterpartijen in het noordelijk deel van het landgoed. Houten loopdek op gietijzeren balkenconstructie op opengewerkte consoles die aansluiten op de bakstenen brughoofden. De ijzerconstructie bestaat uit vier licht gebogen ijzeren balken die middels dwarsverbindingen aan elkaar gekoppeld zijn. De brug ligt in een zandpad. De brug is deels vernieuwd in hout. De ijzeren balkconstructie aan de onderzijde is nog van de bouwtijd. De deels GECEMENTEERDE BRUG (7B) van omstreeks 1870 is geplaatst bij de overgang van de twee noordelijke vijvers die via een beekje met elkaar in verbinding staan. De brug sluit aan op een zandweg. Het beekje stroomt via een duiker met licht getoogde waterdoorvoer onder de brug door. Het loopdek van de gemetselde brug bestaat uit een zandpad en wordt geflankeerd door gecementeerde balustrades met dito cilindervormige brugpijlers. De balustrades hebben een hardstenen deklijst. De pijlers zijn voorzien van een hardstenen dekstuk met een conisch toelopende afsluiting. Aan de noordzijde sluit op de duiker een cascade aan (zie hiervoor onderdeel 8) waardoor het beekje vanaf een hoger niveau in de lager gelegen vijver stroomt. De duiker heeft gecementeerde wangen. BRUG (7C) over de sprengenbeek in de oprit naar de kapel met balustrade uit circa 1900. Eenvoudige onversierde horizontale ijzeren regels tussen rijk geornamenteerde gietijzeren posten voorzien van diverse geprofileerde ringen, bladwerk en een eikel als bekroning. Waardering De BRUGGEN behorend tot de historische buitenplaats Warnsborn, zijn van belang: - wegens de ouderdom; - wegens de ornamentele waarde; - wegens de constructie; - wegens de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 528895
Laatste wijziging: 2014-10-26 19:16:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Warnsborn
Waterval
Type Landgoed
Locatie Arnhem
Beheerder Het Geldersch Landschap
Status in gebruik

Warnsborn is een landgoed gelegen ten noordwesten van Arnhem. Het ligt tussen de N224 (Amsterdamseweg), de Schelmseweg en de Bakenbergseweg/Kemperbergweg. Het is in bezit van Het Geldersch Landschap.

Geschiedenis

Zoals bij vele Gelderse kastelen en landhuizen, is ook bij Landgoed Groot Warnsborn de vroegste geschiedenis onbekend. De naam Warnsborn wordt voor het eerst genoemd in 1428 toen het als heidegebied door hertog Arnold van Gelre in erfpacht werd uitgegeven aan Johan van Postel. In 1465 is het in bezit van Rykart van Bloylant.

De naam ‘Warnsborn’ is afkomstig van de woorden ‘born’ of bron en ‘warn’ staat voor zuiver. De naam ‘Warnsborn’ betekent dus ‘zuivere of heldere bron’ en is waarschijnlijk ontleend aan de op het landgoed aanwezige bronnen. De naam Warnsborn werd dus al gebruikt in de vijftiende eeuw en had toen betrekking op het Hoog Erf, dat in bezit was van het klooster Mariënborn. Het noordwestelijk daaraan grenzende Laag Erf was in bezit van het Agnietenconvent. In 1648 werden het Hoog Erf en het Laag Erf verkocht aan Everhard Everwijn, burgemeester van Arnhem. Vanaf die tijd wordt de naam Warnsborn gebruikt voor de twee erven samen.

Begin achttiende eeuw werd het landgoed verkocht aan Johan van Hasselt en Catharina Engelen. In 1740 werd het vervolgens verkocht aan Everhard Wilbrenninck en Catharina Judith Bongart. Vervolgens kwam in 1817 het landgoed in handen van mr. J.N.W.A. baron van Hugenpoth tot Aerdt. En werd het daarna in 1827 werd het gekocht door mr. Willem baron Roëll, heer van Hazerswoude en directeur van De Nederlandsche Bank, die het neoclassicistische landhuis liet bouwen.

Na zijn overlijden verkocht zijn weduwe Warnsborn aan de gebroeders de Bruyn, drie suikerfabrikanten uit Amsterdam, die ook in bezit waren van de buitenplaats Hulkestein. In 1870 werd Warnsborn getroffen door een bosbrand waarbij acht van de twaalf hectare bos verloren ging.

In 1894 wordt alleen het Hoog Erf te koop aangeboden. De gemeente Arnhem wilde tot koop overgaan maar kreeg geen toestemming van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland. Daarop werd Hoog Erf aangekocht door baron van Verschuer, een Arnhemse wethouder. Het lage erf wordt in 1896 verkocht. Er zijn in die periode verschillende families eigenaar van het lage erf. De terrassentuin werd rond 1900 aangelegd, maar werd tien jaar later gewijzigd naar ontwerp van Hendrik Copijn.

In 1916 werd Warnsborn(het lage erf) verkocht aan de Amsterdamse koopman Marie Paul Voûte, die het in 1929 verkocht aan exploitatiemaatschappij THORHEM uit Doorn die in het gebied villa's wilde bouwen. Stichting Het Geldersch Landschap, opgericht in 1929, tekende hier verzet tegen aan wat er uiteindelijk toe leidde dat de stichting, met behulp van Rijk, provincie en gemeente, het lage erf,de vijverbergh en lichtenbeek(een aangrenzend langoed) kon aankopen.

Toen in 1944 baronesse van Verschuer(vrouw van de wethouder) overleed werd het Hoog Erf nagelaten aan Het Geldersch Landschap waardoor de twee delen van Warnsborn weer verenigd werden.

Heden ten dage wordt het landgoed en het landhuis(hotel & restaurant) geëxploiteerd door de familie de Vries.


Monumenten in de buurt van Warnsborn: Drie bruggen in Arnhem

Warnsborn: Tuin- en parkaanleg

Bakenbergseweg 277
Arnhem
Omschrijving De kern van de HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG wordt gevormd door het hotel Groot Warnsborn dat ligt op de plaats van het in ..

Warnsborn: IJskelder

Bakenbergseweg 277
Arnhem
Omschrijving Vlak bij de kapel gelegen IJSKELDER, mogelijk omstreeks 1830 tot stand gekomen. Het betreft een ijskelder op ronde plattegron..

Warnsborn: Vier cascades

Bakenbergseweg 277
Arnhem
Omschrijving Om de verschillende niveaus tussen vijvers en sprengen te overbruggen zijn vier CASCADES in het park aangebracht. De eerste..

Warnsborn: Koetshuis

Bakenbergseweg 301
Arnhem
Omschrijving Op de plaats van het KOETSHUIS stond in het begin van de 19de eeuw (kadastrale minuut) al een gebouw. In 1847 is het huidige ..

Warnsborn: Orangerie

Bakenbergseweg 269
Arnhem
Omschrijving Op de plaats van de ORANJERIE stond in het begin van de 19de eeuw al een gebouw. In 1876 heeft de oranjerie zijn huidige uite..

Kaart & Routeplanner