Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sint Michaëlklooster: kloosterkapellen St. Gregor in Steyl

Kerkelijk Gebouw

Sint Michaelstraat 7
5935BL Steyl (gemeente Venlo)
Limburg

Bouwjaar: ca. 1895


Beschrijving van Sint Michaëlklooster: kloosterkapellen St. Gregor

Omschrijving complexonderdeel 3 De KLOOSTERKAPELLEN St. Gregor uit omstreeks 1895 bestaan uit boven- en benedenkapellen van het St. Gregorklooster en bevinden zich in de kloostervleugel die evenwijdig aan de St. Michaëlstraat is opgetrokken; architect was pater M. Scholl. Dit bouwvolume telt twee bouwlagen onder een zadeldak met dakpannen. Tegen de westgevel van deze kloostervleugel staat een ronde traptoren ter hoogte van drie bouwlagen en voorzien van een trechtervormig leien dak. De zuidgevel van het bouwvolume met de kloosterkapellen telt zeven traveeën, alle zijn gescheiden door smalle lisenen. In de eerste bouwlaag zijn per travee twee gekoppelde rondboogvormige glas-in-lood vensters met hardstenen dorpelsteen aangebracht. In de tweede bouwlaag is per travee een groot rondboogvormig venster met een tweedelige tracering in natuursteen geplaatst. Elk venster heeft een hardstenen dorpelsteen. Onder de dakrand zijn kleine boogfriezen aangebracht. De traptoren heeft in de eerste bouwlaag enkele kleine rondboogvormige venstertjes, in de tweede bouwlaag enkele hoge spaarvelden met aan de bovenzijde een dubbel boogfries en ìn dit spaarveld een rondboogvormig venstertje. De derde bouwlaag vertoont rechthoekige spaarvelden met in elk spaarveld een hoge smalle vensteropening voorzien van louvreluikjes. Onder de dakrand is decoratief metselwerk aangebracht. De kopgevel aan de westzijde loopt uit in een topgevel met daarin een beeldnis. Onder deze beeldnis is een groot rozetvenster zichtbaar. De kopgevel aan de oostzijde wordt voor het grootste deel aan het oog onttrokken door een aangebouwde kloostervleugel. In de topgevel zijn boogfriezen aangebracht. Van het interieur van de kloosterkapellen St. Gregor zijn onder meer de volgende elementen van belang. De kloostervleugel met de boven- en benedenkapellen heeft een lengte van 24 meter en een breedte van ruim 12 meter. Stilistisch zijn de boven- en benedenkerk volledig identiek en doen daardoor denken aan een zuilenbasiliek. Zowel de beneden- als bovenkerk heeft twee rijen van zes granieten zuilen met kubusvormige kapitelen en nagenoeg kubusvormige bases. Zowel boven als beneden ontstaan zodoende zeven gewelfde jukken en plafonds met kruisribgewelven. De bovenkerk heeft een hoger tongewelf. De benedenkerk is in twee kapellen opgedeeld. De drie oostelijke jukken werden van muren voorzien en toegewezen aan de Slotzusters. De vier westelijke jukken werden aan de Missiezusters toebedeeld. Sinds 1970 is de bibliotheek in de bovenkerk gevestigd. Slotzusters en Missiezusters bouwden later hun eigen klooster met kapel. In de voormalige kapel van de Missiezusters staan drie neogotische altaren en aan de altaarzijde is een authentieke tegelvloer aanwezig. In de noordwand zijn ronde glas-in-lood ramen met bijbelse voorstellingen geplaatst. In de voormalige kapel van de Slotzusters zijn, eveneens in de noordwand, ronde glas-in-lood ramen aangebracht. De inrichting van deze kapel is modern. De bovenkapel (thans bibliotheek) heeft een hoog middenschip met plafond met tongewelf. Aan de altaarzijde is nog een authentieke tegelvloer bewaard gebleven. In de kopgevel aan de westzijde is een groot roosvenster met tracering aangebracht. Waardering complexonderdeel 3 De kloosterkapellen St. Gregor vertegenwoordigen algemeen belang op basis van: - de ouderdom; - de architectuurhistorisch betekenis, met name daar hier sprake is van een onder- en bovenkerk; - de gaafheid; - de belangwekkende inrichting en inventaris; - de religieus-historische betekenis. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 528353
Laatste wijziging: 2014-10-12 10:13:45.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Sint Michaëlklooster: kloosterkapellen St. Gregor in Steyl

Sint Michaëlklooster: missiemuseum

Sint Michaelstraat 7
Steyl (Gemeente Venlo)
Omschrijving complexonderdeel 4 Het oudste bouwdeel van het MISSIEMUSEUM dateert uit circa 1895; het telt drie bouwlagen onder een zadelda..

Sint Michaëlklooster: beeld van de goddelijke zaaier

Sint Michaelstraat 7
Steyl (Gemeente Venlo)
Omschrijving complexonderdeel 5 Tegenover het Missiemuseum te Steyl staat op de kruising van Veerweg en St. Michaëlstraat een granieten B..

Sint Michaëlklooster: kloosterdrukkerij

Sint Michaelstraat 7
Steyl (Gemeente Venlo)
Omschrijving complexonderdeel 6 De KLOOSTERDRUKKERIJ heeft, op hoofdlijnen, een L-vormige plattegrond en staat op de hoek van St. Michaël..

Sint Michaëlklooster: machinehal en aansluitend ketelhuis

Sint Michaelstraat 7
Steyl (Gemeente Venlo)
Omschrijving complexonderdeel 7 Aan de oostzijde van de kloosterdrukkerij staat een MACHINEHAL met daarin een stoommachine en een aansluit..

Sint Michaëlklooster: bakstenen schoorsteen

Sint Michaelstraat 7
Steyl (Gemeente Venlo)
Omschrijving complexonderdeel 8 Ten noorden van de machinehal met stoommachine en aansluitend ketelhuis staat een hoge, gemetselde baksten..

Kaart & Routeplanner