Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Heilig Hartklooster: kloostertuin met park in Steyl

Kerkelijk Gebouw

Zustersstraat 20
5935BX Steyl (gemeente Venlo)
Limburg


Beschrijving van Heilig Hartklooster: kloostertuin met park

Omschrijving complexonderdeel 2 De hoofdvorm van KLOOSTERTUIN MET -PARK is rechthoekig; west- en oostzijde vormen de korte zijden van deze rechthoek. De belangrijke gebouwen staan aan de westzijde van de aanleg. De omheinde kloostertuin met -park behorende bij het Heilig Hartklooster van de Missiezusters te Steyl heeft in het westen en in het noorden een gesloten en parkachtig karakter met sier- en devotie-elementen terwijl in het zuiden en oosten het meer open van aanzien is en gericht op kweek en nut (bloemen, boomgaarden, fruitteelt). Aan de noordwestzijde overheerst beplanting met o.a. acacia, eik, esdoorn, linde en is een indeling met gazons en een rotstuin aangebracht. De tuin is hier geserreerd en bezet met hoog opgaand geboomte, de kloostermuur vormt de grens met de begraafplaats van de roze zusters. Op enige afstand van de voormalige timmermanwerkplaats wordt een Lourdesgrot met beelden van H. Maria en Bernadette de Soubirous aangetroffen. Het padenbeloop rond deze grot vertoont een sterk slingerend karakter en is afgezet met o.m. klimop. De paden zijn onverhard en afgezet met misbaksels of ratels. Langs de paden van dit kleinschalige onderdeel staan veertien kruiswegstaties opgesteld, de intimiteit van dit voor devotie ingerichte compartiment krijgt aldus een sterker accent. De oostelijke flank van de aanleg en het gebied ten zuiden van het klooster met kapel voorzien in het nuttige compartiment en vertonen een open, weids karakter met o.m. bedden voor bloemen en fruit, boomgaarden. In 1993-1994 is het deel pal ten oosten van het klooster bestraat. De openheid, waarin een orthogonaal padenbeloop valt waar te nemen, zet zich voort in oostelijke richting, al is middenin een ovaal wandel- of recreatiebosje van o.a. eik, esdoorn en rododendron aangeplant. De openheid loopt teniet tegen de ommuurde begraafplaats: een rechthoekig perceel aan de uiterste oostzijde van de aanleg dat door middel van een lang kaarsrecht pad rechtstreeks met het klooster verbonden is. Het terrein bij de begraafplaats vertoont een natuurlijke glooiing. Waardering complexonderdeel 2 De kloostertuin met -park behorende bij het Heilig Hartklooster van de Missiezusters te Steyl vertegenwoordigt algemeen belang wegens: - de ouderdom; - de zeldzaamheid; - de gave staat van behoud; - de betekenis voor de geschiedenis van het religieuze erfgoed; - de functionele, historische en ruimtelijke betrokkenheid op het Heilig Hartklooster die o.a. tot uitdrukking komt in de aanwezigheid van een sier-, nut- en devotiecompartiment; - de betekenis voor de geschiedenis van de tuinkunst, meer in het bijzonder voor die van de kloostertuinen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 528332
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Heilig Hartklooster: kloostertuin met park in Steyl

Heilig Hartklooster

Zustersstraat 20
Steyl (Gemeente Venlo)
Omschrijving complexonderdeel 1: Het HEILIG HARTKLOOSTER, klooster van de Missiezusters (SSpS) te Steyl bestaat voor het merendeel uit vers..

Heilig Hartklooster: beeld van Christus als goede herder

Zustersstraat 20
Steyl (Gemeente Venlo)
Omschrijving complexonderdeel 3 BEELD VAN CHRISTUS ALS GOEDE HERDER in de kloostertuin met -park behorende bij het Heilig Hartklooster van ..

Heilig Hartklooster: ommuurde begraafplaats

Zustersstraat 20
Steyl (Gemeente Venlo)
Omschrijving complexonderdeel 4 Ommuurde BEGRAAFPLAATS met eenvormige gietijzeren grafkruisen in de kloostertuin met -park behorende bij he..

Heilig Hartklooster: mariabeeld

Zustersstraat 20
Steyl (Gemeente Venlo)
Omschrijving complexonderdeel 5 MARIABEELD in de kloostertuin met -park behorende bij het Heilig Hartklooster van de Missiezusters te Steyl..

Heilig Hartklooster: 14 kruiswegstaties

Zustersstraat 20
Steyl (Gemeente Venlo)
Omschrijving complexonderdeel 6 Veertien KRUISWEGSTATIES in de kloostertuin met -park behorende bij het Heilig Hartklooster van de Missiezu..

Kaart & Routeplanner