Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Wagenwerkplaats, wagenloods in Amersfoort

Nijverheid Industrie

Soesterweg 260
3812BH Amersfoort
Utrecht

Bouwjaar: 1908


Beschrijving van Wagenwerkplaats, wagenloods

Inleiding Vanaf 1863 ontwikkelde Amersfoort zich als spoorwegstad. Verschillende van de destijds bestaande spoorwegondernemingen legden hier spoorlijnen aan met bijbehorende dienstgebouwen. Oorspronkelijk was het Wagenbedrijf Amersfoort (WBA) een 'wagenmakerij' van de toenmalige Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij (HIJSM) die dit terrein in 1904 als zodanig in gebruik nam. Deze spoorwegmaatschappij werd later onderdeel van de Nederlandse Spoorwegen (NS) die het terrein verder inrichtte en ontwikkelde voor het onderhoud, revisie en het ombouwen van goederenwagons. Na 1996 volgde de verzelfstandiging van het bedrijf tot NS-dochter Nedtrain. In 2000 werd het echter alweer gesloten. Het terrein is gelegen tussen het Station Amersfoort aan de zuidzijde en het Soesterkwartier aan de noordzijde. Het is ca. 1,5 km lang en 300 m breed. De gebouwen liggen centraal op het terrein aan de zijde van het Soesterkwartier alwaar zich ook de oorspronkelijke toegang met protiersloge bevindt. Voorts is op het terrein een aantal gebouwen met andere functies aanwezig, zoals een magazijn, een loods voor gereed hout en een rijwielstalling alsmede tal van spoorvoorzieningen zoals bundels opstelsporen, wissels en stootblokken. Omschrijving De WAGENLOODS (complexonderdeel 4) gebouwd in 1908 en toegeschreven aan architect D.A.N. Margadant ligt aan de oostzijde van het hoofdgebouw. De sporen en rolbaan verbinden deze gebouwen. Het gebouw bestaat uit één bouwlaag en is opgetrokken uit baksteen. De zijgevels zijn uitgevoerd als een serie topgevels waartussen de pannen gedekte scheddaken zich bevinden. Per travee zijn steeds twee grote gietijzeren rondboogvensters geplaatst. In de beide eindgevels bevinden zich vijf inrijd openingen. De houten kapconstructie rust op ijzeren kolommen. De constructie is overeenkomstig aan die van het hoofdgebouw. De kolommen zijn samengesteld uit U-profielen met plaatliggers en stabiliteitsliggers. Zij dragen de constructie van het houten sheddak met ijzeren trekstangen. De kapspanten boven de rollerbanen zijn uitgevoerd als Polonceauspanten. Waardering De WAGENLOODS is van algemeen belang, vanwege: - de (cultuur)historische waarde als uitdrukking van de geschiedenis en ontwikkeling van de spoorwegbouw in Nederland; - de architectuurhistorische waarde vanwege zijn (toegeschreven) plaats in het oeuvre van D.A.N. Margadant en als karakteristiek voorbeeld van industriele architectuur; - de bouwhistorische waarde van de constructiewijze van kolommen en kappen die op te vatten is als een vroege vorm van systeembouw; - de ensemble waarde in relatie tot de overige bebouwing. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 528307
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

Monumenten in de buurt van Wagenwerkplaats, wagenloods in Amersfoort

Wagenwerkplaats, rolbanen

Soesterweg 300
Amersfoort
Inleiding Vanaf 1863 ontwikkelde Amersfoort zich als spoorwegstad. Verschillende van de destijds bestaande spoorwegondernemingen legden hie..

Wagenwerkplaats, verenfabriek

Soesterweg 300
Amersfoort
Inleiding Vanaf 1863 ontwikkelde Amersfoort zich als spoorwegstad. Verschillende van de destijds bestaande spoorwegondernemingen legden hie..

Wagenwerkplaats, hoofdgebouw

Soesterweg 300
Amersfoort
Inleiding Vanaf 1863 ontwikkelde Amersfoort zich als spoorwegstad. Verschillende van de destijds bestaande spoorwegondernemingen legden hie..

Wagenwerkplaats, ketelhuis

Soesterweg 320
Amersfoort
Inleiding Vanaf 1863 ontwikkelde Amersfoort zich als spoorwegstad. Verschillende van de destijds bestaande spoorwegondernemingen legden hie..

Poortgebouw Alg. Begraafplaats

Soesterweg 187
Amersfoort
Omschrijving Stadsarchitect W.H. Kam kreeg in 1895 de opdracht voor een ontwerp van het POORTGEBOUW van de Algemene Begraafplaats, waarbij ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)