Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Slangenburg, tuin en park in Doetinchem

Tuin Park Landgoed

Kasteellaan 6
7004JK Doetinchem
Gelderland

Bouwjaar: 1650-1675


Beschrijving van Slangenburg, tuin en park

Onderdeel 2 Omschrijving HISTORSCHE TUIN - EN PARKAANLEG behorend bij de historische buitenplaats Slangenburg. De aanleg van Slangenburg bestaat uit een trapeziumvormig patroon van rechte lanen, dat in 1679 tot stand kwam; het patroon wordt gevormd door 4 min of meer evenwijdige NW-ZO lopende lanen, waarvan de Varsseveldseweg en de toegangslaan vanaf de Plakdijk de twee middelste zijn; het omgrachte kasteel ligt ertussen met de zuidwestelijke grachtarm direct langs de Varsseveldseweg; de twee andere, onverharde, lanen liggen respectievelijk ten NO (Schapendrift) en ten ZW (Lindenlaan); de lange, bij de Brunsveldweg beginnende van NO naar ZW lopende en op de voordeur van het kasteel gerichte Kasteellaan staat bijna haaks op de 4 hiervoor genoemde lanen en vormt de middenas; de Loordijk en de Holdrostweg (beide onverhard) komen onder een scherpe hoek op een denkbeeldig punt - vele kilometers ten zuidwesten van het kasteel - samen en geven hierdoor de trapeziumvorm aan het terrein dat omgeven wordt door de oprijlaan, de Varsseveldseweg, de Loordijk en de Holdrostweg; ten NW van en evenwijdig aan de Loordijk ligt de Plakdijk, een openbare met asfalt verharde weg; hij vormt de NW-grens van het complex; ten ZO en min of meer evenwijdig aan de Holdrostweg loopt de Abdijlaan; deze is de ZO-grens van het complex; de Schapensingel en de Lindenlaan vormen de andere beide grenzen met uitzondering van de Kasteellaan; het oorspronkelijke plantverband van de lanen bestaat uit dubbele rijen eik in driehoeksverband; thans hebben enkele lanen c.q. laandelen een beplanting met beuk of linde; de vakken tussen de lanen bestaan afwisselend uit bos, akkers en weilanden. Er liggen vier vierkante vijvers (17de eeuws) op de kruisingen van de Kasteellaan met de Schapensingel en de oprijlaan; het terrein is hier en daar licht geaccidenteerd; het weiland naast de Kasteellaan direct ten NO van het kasteel heeft de functie van hertenkamp; ten ZO ervan, in een bosperceel ligt de familiebegraafplaats (zie onder 5). Ten noorden van het kasteel zijn nog de contouren te herkennen van het 17de-eeuwse sterrenbos. Op het U-vormige eiland, dat tussen de buiten- en binnengracht ligt, bevinden zich de door beukenhagen omgeven moes- en fruittuin en het zeer kleine 19de- eeuwse landschapsparkje met slingerpaadjes en enkele fraaie solitairen (tulpenboom en rode beuken); in de moestuin ligt een langwerpig bassin. Het voorplein (tussen de beide bouwhuizen (zie hierna)) heeft een grindverharding en een centraal ovaal grasperk met buxusvakken en een padenkruis van klinkers; in het midden staat een zonnewijzer (zie onder 6). Waardering De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG is van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de unieke en gaaf bewaard gebleven 17e eeuwse lanenstructuur; - vanwege de ensemble-waarden in relatie tot het kasteel; - vanwege de landschappelijk-visuele waarden. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 527493
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Kasteel Slangenburg
Kasteel slangenburg.jpg
Locatie Doetinchem, Nederland
Algemeen
Kasteeltype waterburcht
Bouwmateriaal baksteen
Eigenaar Stichting Monumenten Bezit
Huidige functie gastenhuis
Gebouwd in 1354
Gebouwd door Maes (Thomas) van Baer
Gesloopt in 1585
Herbouwd in 1612
Monumentnummer  527492
Bijzonderheden blauwwitte UNESCO-schildje[1]
Website kasteel Slangenburg

Slangenburg is een kasteel met landgoed in de Nederlandse gemeente Doetinchem (provincie Gelderland), ongeveer 3 kilometer van de stad Doetinchem verwijderd. Op het 600 ha grote landgoed tussen Doetinchem en Varsseveld is ook de Sint-Willibrordsabdij van de kloosterorde der benedictijnen gevestigd. Kasteel Slangenburg staat in de Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg van 1990.

Kasteel

Slangenburg wordt voor het eerst vermeld in 1354 als eigendom van Maes (Thomas) van Baer. In de 17de eeuw werd het kasteel eigendom van de veldheer Frederik Johan van Baer (1645-1713), die het verbouwde om er te kunnen wonen. Het kwam in de 18e eeuw in het bezit van de familie Steengracht en vererfde in 1781 op de familie Van der Goltz,[2] in welke laatste familie het tot 1863 bleef waarna de erven-Van der Goltz het in 1895 verkochten.

De laatste particuliere eigenaren, sinds 1895 de familie Passmann, waren Duitsers. Leden van deze familie liggen begraven op de bijzondere begraafplaats naast de slotgracht. Na de oorlog werden alle Duitse bezittingen verbeurd verklaard en zo werden het kasteel en de gebouwen binnen de buitengracht eigendom van de Nederlandse staat en maakten als zodanig onderdeel uit van de portefeuille van de Rijksgebouwendienst. Het kasteel en de gebouwen binnen de buitengracht zijn op 15 januari 2016 samen met 28 andere monumenten overgedragen aan de Nationale Monumentenorganisatie.[3] Reden van de overdracht is dat het object voor het Rijk geen functie heeft, maar vanwege de monumentale waarde wel goed beheerd en behouden dient te worden. Het kasteel wordt gebruikt als zelfstandig gastenhuis.

Landgoed

Landgoed Slangenburg wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het landgoed en de kapel van het klooster zijn toegankelijk voor publiek. Het eeuwenoude lanenstelsel op het landgoed is aangelegd in de vorm van een trapezium.

Begraafplaats

Aansluitend aan het landgoed ligt de gelijknamige gemeentelijke begraafplaats Slangenburg aan de Nutselaer, bestaande uit een reguliere begraafplaats, een crematorium en een natuurbegraafplaats.

Sinds 2010 komt het Pieterpad (LAW 9) langs de Slangenburg (etappe Zelhem - Braamt).

Fotogalerij

Externe link

Literatuur

  • Slangenburg. Huis, landgoed en bewoners. 4e herziene en uitgebreide druk. Doetinchem, 1999.
  • Kastelen in Gelderland. Utrecht, 2013, p. 208-211.

Monumenten in de buurt van Slangenburg, tuin en park in Doetinchem

Slangenburg, oostelijk bouwhuis

Kasteellaan 3
Doetinchem
Onderdeel 3B Inleiding Bouwhuizen behorend tot de historische buitenplaats Slangenburg. Ter weerszijden van het voorplein staan twee min o..

Slangenburg, westelijk bouwhuis

Kasteellaan 2
Doetinchem
Onderdeel 3A Inleiding Bouwhuizen behorend tot de historische buitenplaats Slangenburg. Ter weerszijden van het voorplein staan twee min o..

Slangenburg, bruggen en keermuren

Kasteellaan 6
Doetinchem
Onderdeel 4A en 4B Omschrijving BRUGGEN en KEERMUREN behorend bij de historische buitenplaats Slangenburg. In de as van het kasteel (Kaste..

De Slangenburg

Kasteellaan 6
Doetinchem
Onderdeel 1 Omschrijving KASTEEL SLANGENBURG, XVII-c behorend bij de historische buitenplaats Slangenburg. Een in oorsprong vroeg 16de-eeu..

Slangenburg, begraafplaats

Kasteellaan 6
Doetinchem
Onderdeel 5 Omschrijving BEGRAAFPLAATS, XIX-d behorend bij de historische buitenplaats Slangenburg. Ten oosten van het kasteel in het bos..

Kaart & Routeplanner


Foto's (3)