Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Herenhuis met poort in Vlaardingen

Woonhuis

Oosthavenkade 11
3134NV Vlaardingen
Zuid Holland

Bouwjaar: 1893-1894
Architect: G.J. Bosma


Beschrijving van Herenhuis met poort

Inleiding Monumentaal HERENHUIS met aan de zuidzijde aangrenzende POORT, in 1893-1894 gebouwd door de firma Albert van Dorssen in rijke Neo-Renaissancestijl naar ontwerp van architect G.J. Bosma, in opdracht van de Vlaardingse arts Jan Voogd. Het pand en de poort bevinden zich in de rooilijn van de Oosthavenkade, georiënteerd op de Oude Haven van Vlaardingen. NB Van oorsprong werd de nok van de kap bekroond door een rijk gedecoreerde smeedijzeren vorstkam. Aan de achterzijde van het pand is de serre met het hierboven gesitueerde balkon verdwenen. Omschrijving Het herenhuis heeft een onregelmatige plattegrond en telt een kelder, twee bouwlagen en kapverdieping onder een afgeplat schildak gedekt met zwarte leien. De voorgevel is, boven een hoge geprofileerde natuurstenen plint met bloemmotief gedecoreerde sierbanden, opgetrokken in rode verblendsteen in kruisverband. De gevel is doorspekt met wit gestuukte speklagen met diamantblokken. Tussen de bouwlagen bevinden zich drie geprofileerde natuurstenen cordonlijsten. De voorgevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een gemetselde sierfries. De gevel is samengesteld uit twee bouwvolumen: links een risalerend, twee vensterassen breed deel, bekroond door een halsgevel met pilasters, en rechts, een eveneens twee vensterassen breed, iets teruggerooid volume met op de begane grond de hoofdentree en een breed venster op de verdieping. Hierboven bevindt zich een breed venster met Frans balkon en vlak boven de dakrand een kleine rechthoekige dakkapel. De bouwvolumes worden op de hoeken gemarkeerd door verticale banden van alternerend diamantblokken en gladde blokken. De kozijnen van de vensters en deuren zijn allen van hout. Op de begane grond zijn de vensters en de portiek voorzien van halfronde getoogde bovenlichten met een geprofileerde omlijsting, aan de bovenzijde voorzien van een decoratieve console en op de uiteinden ondersteund door kapitelen. Op de verdieping zijn de rechthoekige hoge schuifvensters voorzien van licht getoogde tweeledige bovenlichten, aan de bovenzijde gemarkeerd door een geprofileerde rechte lijst, waarboven een getoogde rollaag met witgemetselde aanzet- en sluitstenen. De hoofdentree is iets teruggerooid ten opzichte van de gevel en bereikbaar via een natuurstenen stoep met bordes. De deur is samengesteld uit twee panelen. Het onderste paneel is voorzien van cassettes, het bovenste paneel heeft een gietijzeren hekwerk. Het halfronde, vijfruits bovenlicht wordt vanuit het midden door vier geprofileerde vensterstijlen op radiale wijze onderverdeeld. Het boogvormige entreegewelf is voorzien van decoratief stucwerk. Het hiernaast gelegen brede venster heeft zowel in het onderraam als het bovenlicht een drie-ruits geleding. Deze geleding in drieën herhaalt zich op de verdieping in de bovengelegen balkondeur, die toegang verleent tot een Frans balkon, gedragen door twee gedecoreerde consoles aan weerszijden, met een rijk gedecoreerde natuurstenen balustrade en decoratief stucwerk aan de onderzijde. De risaliet wordt boven een houten kroonlijst opgetrokken tot een halsgevel met een aedicula-vormige invulling: een venster, geflankeerd door zuilen op piëdestals bekroond door een fronton met pinakel. Lateien, zuilen, sierbanden, hoekblokken en een fries met bladvormig motief in rode verblendsteen zijn op een decoratieve manier verwerkt. Aan weerszijden van deze halsgevel bevindt zich een dichte balustrade met decoratief metselwerk, welke boven de hoeken van de risaliet eindigt bij een piëdestal met pinakel. De gevel wordt afgesloten door een architraaf en een fries met siermetselwerk. De fries is in de risaliet voorzien van natuurstenen diamantkoppen en bollen, en in het rechter geveldeel gedecoreerd met natuurstenen platte vierkante blokjes. Boven de fries bevindt zich een ver uitkragende houten kroonlijst met bakgoot rustend door voluutvormige gootklossen en vier consoles, bij het risalerende gevelgedeelte. Boven de houten kroonlijst bevindt zich een geknikt schilddak waarvan de bovenschilden als een zinken roevendak zijn uitgevoerd. De onderschilden zijn met leien bedekt. De dakkapel heeft een rechthoekig venster met een geprofileerde houten omlijsting en is voorzien van een tentdak bedekt met leien. De achtergevel is opgetrokken in paarsrode baksteen en bestaat uit twee bouwlagen met aan de zuidzijde een risalerend deel van twee vensterassen breed. Het linker venster was oorspronkelijk de toegang naar het balkon op de serre. De vensters in dit geveldeel zijn vernieuwd. Tegen het rechterdeel van de achtergevel bevindt zich een éénlaags tussenlid, dat de verbinding vormt met de éénlaags tuinvleugel die wordt afgedekt door een schilddak. Het rechterdeel van de gevel bevat op de verdieping twee vensters. Van het rijk vormgegeven interieur zijn met name in de representatieve ruimtes veel oorspronkelijke details, zoals stucplafonds met schilderingen, houten lambriseringen en schoorsteenmantels bewaard gebleven. Van bijzonder belang is het rijk gedecoreerde trappenhuis waarin veel decoratief houtsnijwerk is verwerkt. Aan de rechterzijde biedt een poortje met frontonbekroning, vormgegeven in de trant van de gevel, toegang tot een naastliggende brandgang. Waardering Herenhuis met aangrenzende poort en rijk vormgegeven interieur, eind negentiende eeuw in rijke Neo-Renaissance stijl gebouwd, van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde, alsook van belang wegens stedenbouwkundige en beeldbepalende waarde vanwege de prominente ligging aan de Oude Haven van Vlaardingen. ?? (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 527075
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Herenhuis met poort in Vlaardingen

Pand met verdieping onder zadeldak met puntgevel, voormalig pakhuis

Oosthavenkade 8
Vlaardingen
Pand met verdieping onder zadeldak met puntgevel. In oorsprong 18e eeuws pakhuis. Links onder in gevel een toegang onder korfboog, rechts ee..

Visbank

Westhavenplaats 37
Vlaardingen
Visbank. In plattegrond rechthoekig gebouwtje (1778), gedekt door een omlopend schilddak met houten torentje, waarop een uivormige spits. On..

Pakhuis met hoge puntgevel, afgedekt door een rollaag

Westhavenkade 36
Vlaardingen
Pakhuis (XVIII) met hoge puntgevel, afgedekt door een rollaag.

Het Oude Thuis, voormalig pakhuis

Oosthavenkade 23
Vlaardingen
Inleiding Voormalig PAKHUIS voor de opslag van visnetten, gebouwd in 1871 in een eclectische bouwstijl in opdracht van de Vlaardingse reder..

Vleugel met afgeknotte topgevel en hijsvenster met luiken

Smalle Havenstraat 23
Vlaardingen
Aan de Smalle Havenstraat (nr 23) een vleugel met afgeknotte topgevel en hijsvenster met luiken.

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)