Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Fort Jutphaas, bergplaats E in Nieuwegein

Militair Object

Fort Jutphaas 5
3439LX Nieuwegein
Utrecht

Bouwjaar: 1846-1848


Beschrijving van Fort Jutphaas, bergplaats E

Omschrijving complexonderdeel 6 De in het aardwerk van het grote noordoostelijke bastion gelegen BERGPLAATS F heeft een bakstenen frontmuur met ter weerszijden schuin aflopende, naar voren stekende vleugelmuren, voorzien van vlechtingen. De bovenzijde heeft kunststenen afdekplaten. In het midden van de muur bevindt zich een getoogde opening met een stalen deur. Aan weerszijden van deze opening bevinden zich twee boven elkaar geplaatste smalle verticale openingen. Deze hebben een kunststenen omlijsting en gietijzeren luikjes. Deze bergplaats is identiek aan bergplaats D. Waardering complexonderdeel 6 Van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een bergplaats, alsmede van ensemblewaarde in relatie met de overige complexonderdelen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 526766
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Fort Jutphaas
De achterzijde van het wachthuis
De achterzijde van het wachthuis
Locatie Nieuwegein
Algemeen
Bouwmateriaal baksteen
Huidige functie horeca
Gebouwd in wachthuis: 1846-1848
Monumentale status beschermd
Monumentnummer  531548
Bijzonderheden Gebruikt door de Kriegsmarine in Tweede Wereldoorlog
Een bomvrij magazijn (B) in het fort
Een bomvrij magazijn (B) in het fort
Plattegrond van het fort.
De centrale hal in de kelder van het wachthuis.

Fort Jutphaas is een verdedigingswerk bij Jutphaas in de Nederlandse gemeente Nieuwegein. Het maakte deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Bouw en functie

Het verdedigingswerk verrees ten oosten van de Vaartsche Rijn omstreeks 1820, een periode waarin de Franse bezetting net was beëindigd en besloten was op diverse plaatsen de Hollandse Waterlinie te versterken. Er lagen twee gebastioneerde schansen aan weerszijden van de Overeindseweg op de plaats van het voormalige kasteel Plettenburg.

Het fort kwam omstreeks 1846 tot stand door het samenvoegen van de twee schansen. Het heeft hierdoor een langgerekte vorm met een totale lengte van circa 330 meter. Er kwam een bomvrije wachthuis van baksteen met eigen gracht. Het had een cirkelsectorvormige vorm met in de frontmuur veel schietgaten voor kanonnen en handvuurwapenen.[1] Het wachthuis bood logies aan 137 militairen.[2] Bovengronds waren de slaapvertrekken met aan weerskanten een binnenplaats en vier opstelplaatsen voor geschut. Het dak met borstwering was bedoeld voor zware kanonnen.

In 1871 werden dak en frontzijde van het wachthuis aangeaard. Het vrije schootsveld van de meeste vuurmonden in het wachthuis ging hierdoor verloren.[2] Ter compensatie werden langs de wallen van het fort nieuwe opstelplaatsen voor geschut gemaakt.[2] Verder werden hiervoor twee remises en twee magazijnen gebouwd. Aan de frontzijde kwamen nieuwe aarden wallen. Tevens werd een fortwachterswoning gebouwd, maar deze is ergens tussen 1925 en 1935 vervangen door een nieuwe dienstwoning.

Het waren de laatste ingrijpende veranderingen op het fort. In 1872-1874 werd ten westen van het fort een nieuw inundatiekanaal gegraven en werd de functie grotendeels overgenomen door de Batterijen aan de Overeindseweg.[2] Ongeveer 10 jaar later kwam ook het Merwedekanaal gereed waarmee het fort definitief in de tweede lijn kwam te liggen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam het Duitse leger het fort direct in bezit.[3] Er kwam een zend- en ontvangststation van de Kriegsmarine voor de duikbotenoorlog.[3] In 1943 bombardeerden de geallieerden het fort, waarna de Duitsers vertrokken.[3]

Na de oorlog werd het fort hersteld en door Defensie gebruikt tot 1951 als munitieopslag, met name voor vliegtuigbommen.

Tegenwoordig

In 1959 verkocht het Ministerie van Defensie het fort aan particulieren en het fort kreeg de bestemming wijnkooperij/wijnhandel. In 2008 werd het fort overgenomen door Fort Jutphaas BV die het fort een nieuwe (horeca)bestemming gaf.[4] In 2016 heeft de gemeente Nieuwegein een ontwikkelplan opgesteld voor het hele gebied rondom het fort, waarbij het uitgangspunt is om er een zogenaamd 'fortpark' van te maken. De nadruk komt te liggen op ontspanning, recreatie, cultuurhistorie en natuurbeleving [5]. Fase 1 (de aanleg van paden, trappen en meubilair) van het ontwikkelingsplan is inmiddels uitgevoerd.

Fort Jutphaas is gewaardeerd als rijksmonument.

Externe link

Naslagwerk


Monumenten in de buurt van Fort Jutphaas, bergplaats E in Nieuwegein

Fort Jutphaas, aardwerk

Fort Jutphaas 5
Nieuwegein
Omschrijving complexonderdeel 1 Het AARDWERK van het Fort Jutphaas is gelegen ten oosten van het Merwedekanaal, op de as van de Overeindsew..

Fort Jutphaas, remise B

Fort Jutphaas 5
Nieuwegein
Omschrijving complexonderdeel 3 REMISE B, gelegen in het aardwerk van het noordoostelijke bastion. De remise heeft een gemetseld front met ..

Fort Jutphaas, remise C

Fort Jutphaas 5
Nieuwegein
Omschrijving comp]exonderdeel 4 REMISE C, gelegen op bet zuidoostelijke bastion. De remise heeft een gemetseld front aan de oostzijde met r..

Fort Jutphaas, bergplaats D

Fort Jutphaas 5
Nieuwegein
Omschrijving complexonderdeel 5 De in het aardwerk van het grote zuidoostelijke bastion gelegen BERGPLAATS D heeft een bakstenen frontmuur ..

Fort Jutphaas, bomvrij wachthuis (Réduit A)

Fort Jutphaas 3
Nieuwegein
Omschrijving complexonderdeel 2 Het aan de westzijde op het fort gelegen BOMVRIJE WACHTHUIS uit 1846-1848 is in baksteen opgetrokken op een..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)