Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vrijstaande woning onder schilddak, opgetrokken in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant in Oirschot

Woonhuis

Nieuwstraat 6
5688BE Oirschot
Noord Brabant

Bouwjaar: 17e tot eerste helft 19e eeuw


Beschrijving van Vrijstaande woning onder schilddak, opgetrokken in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant

Inleiding Vrijstaand WOONHUIS onder schilddak, opgetrokken in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant, daterend uit XVII-XIXA. Het pand staat in de verstedelijkte dorpskern van Oirschot en ligt met de nok evenwijdig aan de straat. Omschrijving Het eenlaagse dorpswoonhuis heeft in aanleg een rechthoekige plattegrond. Het is boven een gepleisterde en donkergrijs geschilderde plint opgetrokken uit handgevormde baksteen en machinale steen, die geslempt en wit geschilderd is. Het schilddak is gedekt met gesmoorde Hollandse dakpannen met dito vorstpannen op nok en hoekkepers. In het midden van het achterdakvlak een gemetselde schoorsteen. De voorgevel heeft een vernieuwde voordeur met bovenlicht met afgeronde hoeken in oud kozijn. Links een en rechts twee vernieuwde vensters met zesruits schuiframen. Vernieuwde dubbele luiken. Lekdorpels. Rollagen boven deur en vensters, die alle even hoog zijn. Staafankers van ongelijke lengte. Uiterst rechts in het zicht een eiken gebintstijl met ankerbalksconstructie. Daarop opgelegde, elkaar kruisende eiken muurplaten. Rechts een smalle brandgang, afgesloten met een nieuwe deur. De rechter zijgevel is geheel blind. Stroomlaag onder muurplaat. De linker zijgevel vertoont diverse bouwsporen. Rechts een venster met zesruits schuifraam als voren. Staafankers. Aan de achtergevel een wigvormige aanbouw met gebogen muurverloop onder laag afhangend lessenaarsdak met deels ook rode Hollandse pannen. De kozijnen zijn okerkleurig, de ramen wit en de deur en luiken standgroen geschilderd. Inwendig is de oorspronkelijke indeling grotendeels bewaard gebleven. In de linker zijgevel is de ankerbalk ingemetseld die aan de achterzijde op de grens met de aanbouw is opgelegd in een stijl en geschoord wordt door een korbeel. Deze constructie correspondeert met de ankerbalk in de rechter zijgevel. Hieruit ontstaat het beeld van een breed, eenbeukig huis met lagere zijbeuk aan de achterzijde. Sporen in het muurwerk geven aan dat het gaat om een mogelijk met vakwerk gevuld eenbeukig houtskelet dat in fasen gedurende XIXA zal zijn versteend. Waardering Het dorpswoonhuis uit XVII-XIXA is van algemeen belang. Het pand heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een dorpswoonhuis van respectabele ouderdom. Het heeft architectuurhistorische waarde wegens de in- en uitwendig gaaf bewaard gebleven hoofdstructuur en onderdelen van het interieur, de harmonische verhoudingen en ambachtelijk toegepaste traditionele bouwmaterialen. Het heeft bouwhistorische waarde vanwege de zichtbare sporen van de verstening van een eenvoudig dorpshuis. Het is zeldzaam in typologisch opzicht als voorbeeld van een eenvoudig, aanvankelijk mogelijk eenbeukig dorpswoonhuis van hoge ouderdom. Het pand heeft ensemblewaarde door zijn situering in het beschermde dorpsgezicht Oirschot en is straatbeeldbepalend. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 526460
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Vrijstaande woning onder schilddak, opgetrokken in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant in Oirschot

Kantongerechtsgebouw

Torenstraat 1
Oirschot
Inleiding In 1907 is door het Ministerie van Justitie te Oirschot aan de Torenstraat een terrein aangekocht ten behoeve van de bouw van een..

Woonhuis

Nieuwstraat 3
Oirschot
Inleiding Aan de westelijke zijde van de Nieuwstraat staat, met de rooilijn direct aan de straat, een eenvoudig vrijstaand WOONHUIS in amba..

Eenvoudig dorpshuisje

Markt 20
Oirschot
Eenvoudig dorpshuisje, XIXa of ouder.

Raadhuis van Oirschot

Markt 1
Oirschot
Raadhuis. Gesticht in 1463 als rechthuis. Na brand in 1513 herbouwd, in de XVIIIe eeuw zeer gewijzigd, 1938/39 gerestaureerd door A.A. Kok t..

't Geveltje

Markt 18
Oirschot
HUIS met in- en uitgezwenkte topgevel zoals Markt 15. Eveneens vlak gerestaureerd. Cafe ''t Geveltje'.

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)