Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalige naai- en knipschool in Aalsmeer

Gebouw

Hadleystraat 55
1431SL Aalsmeer
Noord Holland

Bouwjaar: 1929-1930


Beschrijving van Voormalige naai- en knipschool

Inleiding Voormalige NAAI- EN KNIPSCHOOL voor meisjes, gebouwd in 1929 volgens het ontwerp van ir. J.G. Wiebenga (1886-1974) in de stijl van het Nieuwe Bouwen, in opdracht van de in 1922 op particulier initiatief gestarte Naai- en knipschool te Aalsmeer en gelegen aan de noordzijde van de Hadleystraat in de as van de Hortensialaan in het centrum van Aalsmeer. J.G. Wiebenga was in deze tijd (1928-1930) tevens gemeentearchitect van Aalsmeer. Tijdens de restauratie en aanpassing aan de functie van bedrijfsverzamelgebouw in 1989 is de oorspronkelijke indeling van de oostgevel hersteld, de daklijst opnieuw verbreed, de plafonds verlaagd waarbij de vensterstroken boven de verlaagde dakvlakken in de zuidoost- en zuidwesthoek vrijwel geheel werden dichtgezet, nieuwe stalen ramen met dubbel glas geplaatst, de oorspronkelijke stalen toegangsdeuren gereconstrueerd en de gevels gereinigd. Omschrijving Schoolgebouw op rechthoekig grondplan opgetrokken met behulp van een in het zicht gelaten skelet van gewapend beton, opgevuld met niet dragende baksteen en grote, door roeden onderverdeelde glasoppervlakken in stalen kozijnen. Het schoolgebouw heeft een sterk horizontaal karakter en bevat één bouwlaag onder een samenstel van op verschillende hoogten aangebrachte platte (beton)daken met overstek. De baksteen gevels zijn rondom voorzien van een licht inspringende plint ter hoogte van zes steenlagen. De overgang van de bakstenen geveldelen naar de vensterstroken wordt geaccentueerd door een witgeschilderde gecementeerde lijst. De bijna symmetrische voorgevel (Z) bevat in het midden de stalen dubbele toegangsdeuren tussen bakstenen wanden. De deuren worden omgeven door glas in stalen sponningen, boven de deur aansluitend op een horizontale vensterstrook, aangebracht onder de daklijst. De vensterstrook gaat op de zuidwest- en de zuidoosthoek over in grote glasoppervlakken die zijn omgezet bij de hoeken. De bakstenen wand is hier gereduceerd tot een borstwering. De platte daken boven deze ruimten liggen lager dan het dak boven de rest van de school. De linker zijgevel (W) heeft op de hoeken rechthoekige vensterpartijen en bestaat voor het overige uit baksteen. Tegen de gevel is een portaal geplaatst dat toegang verleent tot de kelder. Het portaal is opgetrokken uit betonnen pijlers, glas in stalen sponningen en afgedekt door een overstekend plat dak. De rechter zijgevel (O) heeft op de hoeken rechthoekige vensterpartijen en bestaat voor het overige uit baksteen. De achtergevel (N) heeft boven een lage, aan de linker zijde iets hogere bakstenen borstwering een doorlopende vensterstrook van stalen ramen tussen bestonnen pijlers, die omgezet is rond de hoeken. Waardering De voormalige Naai- en knipschool is van algemeen belang vanwege cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van de architectuurstroming Het Nieuwe Bouwen, als grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van het werk van ir. J.G. Wiebenga en als voorbeeld van een schoolgebouw voor industrieonderwijs voor meisjes uit de eerste helft van de 20ste eeuw. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 526212
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Voormalige naai- en knipschool in Aalsmeer

Woonhuis

Ophelialaan 70
Aalsmeer
Volgens de principes van het Nieuwe Bouwen in 1931 door J.G. Wiebenga, in opdracht van J. Wenzet ontworpen WOONHUIS - in oorsprong geheel vr..

Dubbele kwekerswoning

Stommeerweg 45
Aalsmeer
Inleiding DUBBEL WOONHUIS, gebouwd in 1935 als dubbele kwekerswoning als onderdeel van een bloemenkwekerij, volgens het ontwerp van archite..

Toiletgebouw bij stationsgebouw

Stommeerweg 5
Aalsmeer
Inleiding Voormalig TOILETGEBOUW (nu praktijkruimte), behorende tot het complex Spoorwegstation Aalsmeer, in 1912 gebouwd naar het ontwerp ..

De Ren

Stommeerweg 22
Aalsmeer
Inleiding Voormalige DOKTERSWONING met PRAKTIJKRUIMTE en TUIN "De Ren", gebouwd in 1940 volgens het ontwerp van architect J.F. Berghoef (1..

Station Aalsmeer

Stommeerweg 1
Aalsmeer
Inleiding Voormalig STATIONSGEBOUW, hoofdonderdeel van het complex Spoorwegstation Aalsmeer, in 1912 gebouwd naar het ontwerp van J.G. Wat..

Kaart & Routeplanner


Foto's (6)