Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kamp Vught: fusilladeplaats met gedenkteken, behorend bij het voormalige concentratiekamp Vught in Vught

Militair Object

Op lunet 2
5260AA Vught
Noord Brabant

Bouwjaar: 1844 (lunetten)


Beschrijving van Kamp Vught: fusilladeplaats met gedenkteken, behorend bij het voormalige concentratiekamp Vught

Inleiding De FUSILLADEPLAATS met GEDENKTEKEN, behorend bij het voormalige concentratiekamp Vught is gelegen ten oosten van het concentratiekampterrein, in de middelste van een drietal in 1844 aangelegde lunetten op de Vughtse heide, die onderdeel vormden van de stelling van 's-Hertogenbosch. Deze zijn reeds als Rijksmonument beschermd (Mon. no. 38168). Op deze fussiladeplaats vonden zeker 329 gevangenen van het concentratiekamp de dood. Vlak na de oorlog werd bij de kogelvanger van de fusilladeplaats door de Vughtenaren Henk van der Pas en Piet van Laarhoven een groot houten kruis opgericht. In 1947 werd voor de kogelvanger een gedenkwand geplaatst, naar ontwerp van de Bussumse architect Joh. F. van Herwerden. De fusilladeplaats maakt heden onderdeel uit van het Nationaal Monument Kamp Vught. De oorspronkelijke natuurstenen platen, waarop de namen van de gesneuvelden, zijn in 1997 na bekladding vervangen door replica's. Omschrijving De fusilladeplaats bestaat uit een vierkant terrein, gelegen aan de noordelijke zijde van de globaal driehoekige Lunet II. De plaats wordt voorafgegaan door een langgerekt pad, lopend over de noord-zuid as van de lunet. Aan de noordzijde van de fusilladeplaats ligt de een aarden wal, die dienst deed als kogelvanger, met daarvoor een circa anderhalve meter diepe sleuf. Boven op deze aarden wal een groot eikenhouten kruis. De gedenkwand bestaat uit een 26-tal gedenkplaten van Franse natuursteen, waarop de namen van de 329 gevangenen die op deze plaats werden gefusilleerd zijn aangebracht. In de ten opzichte van de gedenkplaten iets vooruitspringende basis van de gedenkwand de tekst: "Den vaderlant ghetrouwe, blijf ik tot in den doet". Waardering De fusilladeplaats met gedenkteken, behorend bij het complex van het voormalige concentratiekamp Vught is van algemeen belang. De fusilladeplaats en gedenkteken bezitten cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een historische ontwikkeling: als herinnering aan de op deze plaats gefusilleerde gevangenen heeft het object grote historische waarde. De fusilladeplaats bezit ensemblewaarde als essentieel onderdeel van het concentratiekamp Vught, dat cultuurhistorisch van (inter-)nationaal belang is. De fusilladeplaats is van belang vanwege de gaaf bewaarde aanleg. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525897
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

Monumenten in de buurt van Kamp Vught: fusilladeplaats met gedenkteken, behorend bij het voormalige concentratiekamp Vught in Vught

Kamp Vught: kazerne

Lunettenlaan 201
Vught
Inleiding De voormalige KAZERNE, behorend bij het concentratiekamp Vught, is gelegen ten oosten van de Lunettenlaan, langs de noordzijde va..

Kamp Vught: appèlplaats

Lunettenlaan 102
Vught
Inleiding De APPèLPLAATS behorend bij het complex van het voormalige concentratiekamp Vught ligt aan de zuidelijke zijde van het eigenlijk..

Kamp Vught: barak

Atlantis 1
Vught
Inleiding De BARAK, behorend bij het complex van het voormalige concentratiekamp Vught, is gelegen aan de zuidoostelijke zijde van het eige..

Kamp Vught: wachtgebouw

Lunettenlaan 101
Vught
Inleiding Het WACHTGEBOUW behorend bij het voormalige concentratiekamp Vught is gelegen bij de ingang aan de oostzijde van het kampterrein,..

Kamp Vught: officiersmess

Lunettenlaan 102
Vught
Inleiding De OFFICIERSMESS behorend bij het complex van het voormalige concentratiekamp Vught is gelegen op het SS-terrein aan de zuidelijk..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)