Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Abdij van Berne: voormalig gymnasium in Heeswijk Dinther

Gebouw

Abdijstraat 49
5473AD Heeswijk Dinther (gemeente Bernheze)
Noord Brabant

Bouwjaar: 1881


Beschrijving van Abdij van Berne: voormalig gymnasium

Inleiding Voormalig GYMNASIUM, in 1893 opgetrokken naar een ontwerp van de architect H.C. Dobbe in aan de neorenaissance ontleende vormen. Door het toegenomen aantal internaatsleerlingen volgde in 1906 een tweede uitbreiding in oostelijke richting. Hierbij werden het middengedeelte met trapgevel en de oostelijke vleugel geconstrueerd naar ontwerp van de Bossche architect A. van Kempen. De stijl en de vormgeving van het door Dobbe ontworpen gedeelte werden hierbij gerespecteerd. Het gymnasium heeft tegenwoordig geen internaatsfunctie meer maar dient vooral tot huisvesting voor verschillende externe cursussen en als gastenverblijf. Aan de oost- en noordzijde bevinden zich enkele recentere aanbouwen die buiten de van rijkswege geldende bescherming vallen; de laatste hiervan dateert uit 1999. Ook deze ruimtes worden voor cursusonderwijs gebruikt. Omschrijving Groot bouwlichaam van twee hoge etages op een rechthoekige grondslag met gevels in schoon metselwerk onder een zadeldak met leien in Maasdekking. Het voormalige gymnasium is gesitueerd aan de oostzijde van de abdijkerk en is intern met de achterzijde hiervan verbonden. Het pand is symmetrisch van opzet en telt zes traveen aan weerszijden van het iets risalerende middengedeelte met trapgevel dat twee traveeƫn heeft. Alle vensters en ramen zijn identiek van formaat, opbouw en indeling. De vensteropeningen zijn licht getoogd, hebben hardstenen onderdorpels en sierlijk bewerkte houten kruiskozijnen met een 24-ruits verdeling. De vensters zijn verder geornamenteerd met siermetselwerk in verblendsteen aan de onder- en bovenzijde. Ook het overige gedeelte van de voorgevel is rijk geornamenteerd met banden van siermetselwerk in gele verblendsteen. Onder de goot bevindt zich een uitspringend keperfries met daaronder siermetselwerk met uitsparingen en daaronder weer een tandlijst. In de gevel zijn verder eenvoudige ijzeren steekankers aangebracht. In de dakvlakken aan de voorzijde zijn acht vierkante vensters met klapramen aangebracht om de zolderruimte voor gebruik geschikt te maken. Het middenrisaliet wordt bekroond met een trapgevel en heeft vooral een functie als ingangsgedeelte. Hier is de grote trap gesitueerd waarbij aan de achterzijde een in 1950 door M. van Helvert vervaardigd groot venster met glas-in-lood is aangebracht. Aan de achterzijde is het gebouw aanmerkelijk soberder van detaillering dan aan de voorzijde. De vensters zijn identiek in vorm, opbouw en indeling aan die van de voorzijde maar de uitvoerige metselwerkornamentiek ontbreekt hier. Het middenrisaliet; hier zonder topgevel, is een product van de jaren vijftig van de twintigste eeuw. In de dakvlakken zijn zes vierkante vensters met klapramen aangebracht. De oostelijke gevel, die deels overloopt in een uit 1996 daterende aanbouw heeft enkele kleine vensters en metalen brandtrap. Intern heeft het pand twee verdiepingen met logeerkamers en zijn er ruime gangen die over de lengteas lopen. Waardering Het voormalig gymnasium is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van de explosieve groei van het katholieke kloosterleven na het herstel van de bisschoppelijke hiƫrarchie in 1853 en als onderdeel van de abdij. Het heeft architectuurhistorisch belang vanwege de neorenaissance bouwstijl en vanwege de hoge architectonische kwaliteit. Het heeft ensemblewaarden met de overige complexonderdelen. Het is van belang vanwege het gaaf bewaarde karakter en vanwege de typologische en functionele zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525734
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:54:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

Monumenten in de buurt van Abdij van Berne: voormalig gymnasium in Heeswijk Dinther

Abdij van Berne: speelhuis of Slotje

Abdijstraat 49
Heeswijk Dinther (Gemeente Bernheze)
Omschrijving Het complex van neogotische en moderne abdijgebouwen is gebouwd naast en tegen het voormalige SLOTJE of SPEELHUIS van de abt v..

Abdij van Berne

Abdijstraat 49
Heeswijk Dinther (Gemeente Bernheze)
Inleiding Als laatste fase van de samenhangende reeks kloosteruitbreidingen aan de zuidzijde van de Abdijstraat, werd in 1934 deze POORT me..

Abdij van Berne

Abdijstraat 49
Heeswijk Dinther (Gemeente Bernheze)
Inleiding U-vormig KLOOSTERGEBOUW, tussen 1869-1870 in vormen van de neogotiek opgetrokken naar een ontwerp van de architect Th. Asseler. ..

Abdij van Berne

Abdijstraat 49
Heeswijk Dinther (Gemeente Bernheze)
Inleiding ABDIJKERK, in twee gedeelten opgetrokken in 1881 en 1927. Het oudste gedeelte, de voormalige kloosterkapel is nu het koor van de ..

Abdij van Berne: oudste kloostergebouw

Abdijstraat 49
Heeswijk Dinther (Gemeente Bernheze)
Inleiding KLOOSTERGEBOUW, in 1857-1858 als oudste kloostergebouw opgetrokken onder abt G. Neefs in neoclassicistische vormen met aan de no..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)