Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Heilig Hartklooster in Steyl

Kerkelijk Gebouw

Zustersstraat 20
5935BX Steyl (gemeente Venlo)
Limburg

Bouwjaar: 1904


Beschrijving van Heilig Hartklooster

Omschrijving complexonderdeel 1: Het HEILIG HARTKLOOSTER, klooster van de Missiezusters (SSpS) te Steyl bestaat voor het merendeel uit verschillende vleugels van vier bouwlagen met kap en bevat tevens een kapel. De oostzijde (achter) en de westzijde van de kloostervleugels bestaan uit lagere gebouwen ter hoogte van één tot twee lagen met kap. De ingangspartij aan de Zustersstraat bevat de centrale kapel, rechts de voormalige (inmiddels gemoderniseerde) lekenkapel en links de (inmiddels gemoderniseerde) kapel voor de retraitanten. De laatste twee kapellen staan schuin op de centrale kapel; in één van de kapellen staat het grafmonument van Helena Stollenwerk (1852-1900), medestichteres van de Missiezusters. Helena Stollenwerk werd in 1995 zalig verklaard. Haaks op de lekenkapel en de kapel voor de retraitanten staan twee verblijfsvleugels, die op hun beurt aansluiten op de centrale kapel. Op het dak staan spitse torentjes. De rechtervleugel bevat de voormalige ingang van het gedeelte waar de Slotzusters verbleven. In de zuidgevel van het klooster is in een geveltop een natuurstenen reliëf geplaatst, voorstellende twee uitgespreide handen met daarboven een duif. In de bakstenen (tuin)muur pal tegenover de hoofdingang van het klooster (zijde Zustersstraat) staat een Heilig Hartbeeld opgesteld met daaronder de tekst "Pax Vobis". Het Heilig Hartbeeld toont Christus in orantehouding, in een nis, die deel uitmaakt van een enkele tientallen meters lange (tuin)muur. Deze muur is door middel van pijlers geleed, de pijlers zijn voorzien van gecementeerde, pyramidevormige mutsen. De huidige hoofdingang sluit aan op de westelijke kapel en heeft een verhoogd volume en een gedecoreerde verschijningsvorm. De centrale kapel heeft een samengesteld dak met topgevels, in bewerkte nissen staan beelden van de drie aartsengelen opgesteld, eronder zijn grote spitsboogvensters geplaatst en op de hoeken steunberen. De kapellen zijn door gangen met elkaar verbonden, de uitvoering en geleding bestaat uit o.m. spitsboogvensters, steunberen, fries en dakrand, dakkapellen. Onder de kapel en kapellen bevinden zich de voormalige refter, een bibliotheek en een gastenzaal. Het klooster is opgetrokken in grauw-rode baksteen, in kruisverband gemetseld. Onderdelen als bijvoorbeeld beeldnissen en dakranden zijn in helrode baksteen uitgevoerd. In de verbindingen van de bruggen is een combinatie van baksteen en beton verwerkt, de buitenzijden van de bakstenen balustrade zijn geprofileerd uitgevoerd. Hardstenen accenten worden o.m. aangetroffen in afzaten, bruggen, dorpels van ramen en deuren, topgevels, tuinmuren. De ingangspartij aan de Zustersstraat heeft authentieke buitendeuren, tuinmuur met fraai smeedijzeren hekwerk. Inwendig is de oude indeling met interieurafwerking grotendeels behouden gebleven. De hoofdstructuur van gangen, trappenhuizen en vertrekken bleef in tact, hetzelfde geldt voor de decoratie van deze structuur. De centrale kapel heeft een brede middenbeuk en twee smallere ter zijde. De uitvoering van de kapel bestaat o.a. uit houten kerkbanken met snijwerk, neogotisch houten hoofdaltaar, pilasters met acanthusbekroning, hoge glas-in-loodramen en kruisribgewelven. In de voormalige lekenkapel is de vloer vernieuwd en het oxaal dichtgezet, verder o.m. een balustrade-restant met vierpasmotief, houten paneeldeur, kruisribgewelven. Verder maken o.a. een aula, bibliotheek, gastenzaal, museum (met in het voorportaal een gietijzeren trap,) met verzamelingen uit alle werelddelen in de originele opstelling en dito vitrinekasten, en een refter deel uit van het Heilig Hartklooster. Waardering complexonderdeel 1: Het Heilig Hartklooster met kapel van de Missiezusters (SSpS) te Steyl vertegenwoordigt algemeen belang wegens: - de ouderdom; - de gave staat; - de zeldzaamheid; - de architectuurhistorische betekenis, met name voor de geschiedenis van de kloosterbouw; - de betekenis voor de geschiedenis van het religieuze erfgoed; - de cultuurhistorische betekenis, meer in het bijzonder als voortvloeisel van de Kulturkampf. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524682
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Heilig Hartklooster in Steyl

Heilig Hartklooster: kloostertuin met park

Zustersstraat 20
Steyl (Gemeente Venlo)
Omschrijving complexonderdeel 2 De hoofdvorm van KLOOSTERTUIN MET -PARK is rechthoekig; west- en oostzijde vormen de korte zijden van deze..

Heilig Hartklooster: beeld van Christus als goede herder

Zustersstraat 20
Steyl (Gemeente Venlo)
Omschrijving complexonderdeel 3 BEELD VAN CHRISTUS ALS GOEDE HERDER in de kloostertuin met -park behorende bij het Heilig Hartklooster van ..

Heilig Hartklooster: ommuurde begraafplaats

Zustersstraat 20
Steyl (Gemeente Venlo)
Omschrijving complexonderdeel 4 Ommuurde BEGRAAFPLAATS met eenvormige gietijzeren grafkruisen in de kloostertuin met -park behorende bij he..

Heilig Hartklooster: mariabeeld

Zustersstraat 20
Steyl (Gemeente Venlo)
Omschrijving complexonderdeel 5 MARIABEELD in de kloostertuin met -park behorende bij het Heilig Hartklooster van de Missiezusters te Steyl..

Heilig Hartklooster: 14 kruiswegstaties

Zustersstraat 20
Steyl (Gemeente Venlo)
Omschrijving complexonderdeel 6 Veertien KRUISWEGSTATIES in de kloostertuin met -park behorende bij het Heilig Hartklooster van de Missiezu..

Kaart & Routeplanner