Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Smalspoortunnel in Tegelen

Weg En Waterwerk

Egypte 8
5932NC Tegelen (gemeente Venlo)
Limburg

Bouwjaar: 1920-1925


Beschrijving van Smalspoortunnel

Inleiding Meest noordelijke SMALSPOORVIADUCT annex TUNNEL, onderlangs gekruist door een vrijwel kaarsrecht ACCESPAD, dat nagenoeg bij de weg Egypte uitkomt. Over het viaduct liep oorspronkelijk het eigen smalspoor van kleiwarenfabrikant Alfred Russel. Over het accespad liep een eigen smalspoortramlijn van de kleiwarenfabrikant Gebroeders Teeuwen, die via het tunneltje het spoor van Russel kruiste. Het object dateert uit het begin van de twintigste eeuw. Het werd waarschijnlijk gebouwd in opdracht van de Gebroeders Teeuwen, mogelijk in samenspraak met Russel, en opgetrokken in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. Omschrijving Het SMALSPOORVIADUCT annex TUNNEL is opgetrokken in donkere baksteen en gemetseld in kruisverband. Centraal een verhoogde halfcirkelvormige tunnelopening. Toogboog van twee rollagen dik. De bovenranden zijn eveneens afgewerkt met rollagen. Plint van het tunnelgewelf gecementeerd. Diepgelegen, onderlangslopend ACCESPAD. Over het pad was indertijd eveneens een smalspoorlijn aangelegd. Aan weerszijden van het pad een vrij steil, kunstmatig afgegraven aarden talud. Waardering Het SMALSPOORVIADUCT annex TUNNEL met onderlangs kruisend ACCESPAD is van algemeen belang. Het object heeft grote cultuurhistorische waarden. Het is van belang als bijzondere uitdrukking van de sociaal-economische ontwikkelingen in de Noord-Limburgse grofkeramische industrie in het begin van de twintigste eeuw, waarvan Tegelen het centrum was. Vanwege het belang dat door deze industrie aan de grondstoffenvoorziening -en daarmee aan de transportmogelijkheden- werd gehecht is het object tevens van belang als uitdrukking van een landschappelijke ontwikkeling. Daarnaast is het object van belang vanwege het pionierskarakter. De aanleg van een smalspoornetwerk met alle bijbehorende artefacten was een innovatieve technische ontwikkeling die de eerste mechanisatie in de grofkeramische industrie illustreert. Het object bezit tesamen met de overige smalspoorviaducten ensemblewaarden vanwege de karakteristieke stedenbouwkundige situering tussen de voormalige, nabijgelegen kleigroeven en de kleiwarenfabrieken aan de Kaldenkerkerweg, die vooral in verband met de ontwikkelingen in de grofkeramische industrie aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw bebouwd raakte. Het object vertegenwoordigt een grote industrieel-archeologische en typologische zeldzaamheidswaarde. Het maakt onderdeel uit van het enige in complexvorm bewaard gebleven voorbeeld van smalspoorviaducten/tunnels in Nederland. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524668
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Smalspoortunnel in Tegelen

Smalspoortunnel

Egypte 8
Tegelen (Gemeente Venlo)
Inleiding Meest zuidelijk gelegen SMALSPOORVIADUCT annex TUNNEL, onderlangs gekruist door een vrijwel haaks erop gesitueerd, onverhard ACCE..

Smalspoortunnel

Egypte 8
Tegelen (Gemeente Venlo)
Inleiding Middelste SMALSPOORVIADUCT annex TUNNEL, gekruist door een vrij bochtig, onderdoorlopend ACCESPAD. Over het viaduct liep oorspro..

Smalspoortunnel

Egypte 2
Tegelen (Gemeente Venlo)
Inleiding In de kern Broek, ten noorden van de oude dorpskom van Tegelen, ligt pal naast de spoorwegovergang van de spoorlijn Nijmegen - Ro..

Landweer: Jammerdaalse Heide

middeleeuwse grens en verdedigingswallen a/d Vindelschedijk
Venlo
Landweer; overblijfselen van middeleeuwse grens- en verdedigingswallen.

Terrein waarin zes grafheuvels

-
Venlo
Terrein waarin 6 grafheuvels. Datering: IJzertijd.

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)