Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Villa Brakkensteyn (schelpenhuis) in Nijmegen

Kasteel Buitenplaats

Driehuizerweg 281
6525PL Nijmegen
Gelderland

Bouwjaar: 1865


Beschrijving van Villa Brakkensteyn (schelpenhuis)

4. HET SCHELPENHUIS Inleiding Het SCHELPENHUIS bestaat uit twee tegen elkaar gebouwde onderdelen: rechts een kapel met neogotische stijlinvloeden (spitsboogvensters in de noord- en westgevel), vermoedelijk ca. 1865 gebouwd in opdracht van J.R.P. Tulleken, die ook de villa Brakkesteyn liet bouwen en links een koetshuis, dat vermoedelijk eveneens in de tweede helft van de 19de eeuw is gebouwd. Hoewel Victor Jurgens in 1916 een nieuw stalgebouw had laten bouwen, werd de oude stal met koetshuis pas in 1928 door het ingenieurs- en architectenbureau Schaap uit Arnhem verbouwd tot kinderspeelhuis. Hierbij werden de twee onderdelen inwendig met elkaar verbonden door een gang, die dwars door de voormalige kapel heen loopt. De gang heeft een lambrizering van vermoedelijk eigentijdse tegels met o.a. voorstellingen van kinderspelen en gekleurde vogels. De buitenmuren van het linker gedeelte, het voormalige koetshuis, werden bezet met schelpen. Na de oorlog maakte het schelpenhuis evenals de villa deel uit van de polikliniek voor neurologie. Vanaf 1967 is het schelpenhuis als woonhuis in gebruik. Omschrijving Het SCHELPENHUIS bestaat uit twee bouwvolumes met een rechthoekig grondplan, die met hun lange zijden tegen elkaar zijn geplaatst, waarbij de voorgevels verspringen, maar de achtergevels in één lijn liggen. Beide bouwvolumes hebben één bouwlaag en een zolderverdieping. Het zuidelijke met schelpen bezette gedeelte heeft een rietgedekt wolfdak met rietvorsten en een opgelichte dakkapel met 8-ruits stolpraam in het linker dakschild. Het noordelijke gedeelte, dat is opgetrokken uit in kruisverband gemetselde baksteen op een gecementeerde plint, heeft een zadeldak met rode Hollandse pannen, windveren en mastgoten. In de oostzijde van dit gedeelte bevindt zich een trafo. In de nok van beide bouwvolumes bevindt zich een schoorsteen. De symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL van het zuidelijke deel bevindt zich aan de oostzijde en heeft in het midden een gedeelde rondboogdeur met zijlichten. Onder de zijlichten bevinden zich velden met verticaal gemetselde bakstenen. De deurpartij wordt afgesloten met een geprofileerde lijst. Aan weerszijden van de der bevindt zich een venster met raam, 4-ruits bovenlicht en luiken. In de zolderverdieping, boven de deur is later een venster aangebracht. De symmetrisch ingedeelde LINKER ZIJGEVEL heeft drie vensters met houten kruiskozijnen, draairamen, veelruits bovenlichten en luiken. De symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL heeft in de eerste bouwlaag vier getoogde 4-ruits stalraampjes met luiken en in de zolderverdieping twee vensters van dit type. Boven deze twee bevond zich nog een dergelijk venster, dat later is vergroot. De asymmetrisch ingedeelde VOORGEVEL van het noordelijke bouwvolume bevindt zich aan de noordzijde en is zes vensterassen breed. De paneeldeur met spitsboogvormig 6-ruits bovenlicht is in de derde as van rechts geplaatst. Links en rechts van de deur bevinden zich resp. drie en twee spitsboogvensters met 15-ruits ramen en hardstenen lekdorpels. De oostelijke LINKER ZIJGEVEL heeft een ijzeren trafohuisdeur en in de topgevel een dubbel hooiluik. De RECHTER ZIJGEVEL vormt één geheel met de achtergevel van het zuidelijke bouwvolume, omdat hij op dezelfde lijn ligt en ook met schelpen is bezet. Hierin bevindt zich nog een spitsboogvenster van hetzelfde type als in de voorgevel. Dit venster heeft echter spitsboogvormige luiken. In de geveltop bevindt zich een hooiluikje. De ACHTERGEVEL steekt enkele meters buiten het aangrenzende zuidelijke bouwvolume uit. De achtergevel is met schelpen bezet en blind uitgevoerd. Het INTERIEUR bevat enkel waardevolle onderdelen zoals de gang en de voormalige keuken rechts van de gang. De gang heeft een vloer van witte en zwarte tegels en lambrizeringen van vermoedelijk eigentijdse tegels met voorstellingen van kinderspelen, gekleurde vogels en landschappen. De voormalige keuken heeft een schouw, waarvan de achterwand is bezet met tegels van gekleurde vogels en scheepvaarttaferelen. De schouw met bewerkte houten schoorsteenmantel is opgenomen in een kastenwand uit dezelfde periode (ca. 1916). Waardering SCHELPENHUIS/ KOETSHUIS/ KAPEL uit de tweede helft van de 19de eeuw en ingrijpend verbouwd in 1928 door ingenieurs- en architectenbureau Schaap uit Arnhem. - Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van twee tot één kinderspeelhuis verbouwd oudere gebouwtjes met bijzonder materiaalgebruik in het exterieur en bijzondere ornamentatie (tegels) in het interieur. - Van ensemblewaarde als functioneel onderdeel van het landgoed Brakkenstein. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522930
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Park Brakkenstein
Toegangshekken landgoed Brakkesteyn
Toegangshekken landgoed Brakkesteyn
Locatie Nijmegen
Opening 1932
Status Beschermd monument
Monumentnummer 522933
Monumentstatus Rijksmonument
Portaal  Portaalicoon   Nijmegen

Park Brakkenstein is een park in de wijk Heijendaal van de Nederlandse stad Nijmegen. Het park is onderdeel van het voormalig landgoed Brakkesteyn. Het park ligt ingeklemd tussen de spoorlijn Nijmegen - Venlo, de Radboud Universiteit en de d'Almarasweg.

Het landgoed werd voor het eerst vermeld in 1654. In de 18e eeuw werd er een sterrenbos aangelegd. In 1863 werd het landhuis afgebroken en in 1865 werd op die plaats een witte villa gebouwd huize Brakkesteyn. In 1915 werd het landgoed eigendom van dezelfde eigenaar als het aangrenzende landgoed Heyendaal[bron?] en werd dit één aaneengesloten gebied. In 1916 werd een stalhouderij met koetshuis gebouwd en in de jaren '30 een tuinmanswoning, een waterput en nieuwe toegangspoorten. Tuinarchitect Samuel Voorhoeve maakte het park in die periode in zijn huidige vorm.

In 1941 eindigde de bewoning van de villa en werd in het pand de kliniek voor neurologie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis ondergebracht die daar tot 1966 zou blijven. Na enkele jaren leegstand werd in huize Brakkesteyn een restaurant gevestigd en werd het landgoed een openbaar park.

Een deel van het park is tussen 1969 en 1971 door de Katholieke Universiteit Nijmegen bewerkt tot een botanische tuin, de huidige Hortus Nijmegen. In de villa is nu een restaurant gevestigd. Het park wordt ook gebruikt voor de paardensport en de jaarlijkse Music Meeting (sinds 2004) en festival FortaRock (2009–2012) worden er gehouden.

GalerijMonumenten in de buurt van Villa Brakkensteyn (schelpenhuis) in Nijmegen

Villa Brakkesteyn

Driehuizerweg 285
Nijmegen
1. DE VILLA Omschrijving De blokvormige, witgepleisterde VILLA, gebouwd in 1865 in een aan het neoclassicisme ontleende stijl, heeft een r..

Villa Brakkensteyn (waterput)

Driehuizerweg 285
Nijmegen
5. DE WATERPUT Omschrijving De WATERPUT is gebouwd ca. 1916 in een stijl die invloed vertoont van de heroriëntatie op traditionele bouwwi..

Villa Brakkensteyn (park )

Driehuizerweg 285
Nijmegen
7. DE PARKAANLEG Omschrijving Het park is aangelegd in een sterrenbos, dat al voorkomt op 18de-eeuwse kaarten. Hoewel enkele lanen zijn ve..

Villa Brakkensteyn (tuinmanswoning)

Driehuizerweg 287
Nijmegen
3. DE TUINMANSWONING Inleiding De TUINMANSWONING is gebouwd in 1916 door A. Jacot in de stijl van de heroriëntatie op traditionele bouwwi..

Villa Brakkensteyn (toegangshekken)

Driehuizerweg 287
Nijmegen
6. DE TOEGANGSHEKKEN Omschrijving De TOEGANGSHEKKEN zijn gebouwd ca. 1916 in een stijl die invloed vertoont van de heroriëntatie op tradi..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)