Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Geelmolen in Vaassen

Boerderij

Elspeterweg 42
8171EV Vaassen (gemeente Epe)
Gelderland

Bouwjaar: 1911


Beschrijving van Geelmolen

De BOERDERIJ is opgetrokken in rode baksteen op een rechthoekig grondplan en kent een traditionele indeling in voorhuis en achterliggend bedrijfsgedeelte. Het woonhuis loopt aan de rechterzijde iets breder uit. De boerderij telt in het voorhuis twee, in het achterhuis één bouwlaag en een zolderverdieping onder een overstekend wolfdak. Het dak is belegd met riet en voorzien van rode nokvorsten. Op het rechter dakschild bevinden zich twee hoge, gemetselde schoorstenen, op het linker dakschild bevindt zich één schoorsteen. De nok van het dak is voorzien van een serie markante, vierzijdige ontluchtingskokers met helmdaken. De afwatering vindt plaats via bakgoten op korbelen. Het dak wordt aan alle zijden doorsneden door opvallend grote, rondboogvormige en in baksteen uitgevoerde dakkapellen, waarbinnen halfronde meerruits vensters zijn toegepast. In de dakschilden bevinden zich ook enkele dakramen. De gevels zijn uitgevoerd in kruisverband en hebben een gepleisterde plint. De voor- en achtergevel zijn afgewerkt met vlechtingen en hebben dubbele siermetselwerk banden op de scheiding van de eerste en tweede bouwlaag. De meeste vensters zijn nog oorspronkelijk. Naast de reeds genoemde rondboogvensters, zijn overwegend rechtafgesloten meerruits vensters toegepast, in de vorm van smalle tweeruits, of bredere vierruits vensters. Soms hebben deze vensters veelruits bovenlichten. Vrijwel alle vensters zijn voorzien van luiken. Aan de bovenzijde zijn deze gevelopeningen met rollagen of strekken afgewerkt. Het houtwerk van vensters en luiken is thans wit en zwart geverfd. De VOORGEVEL bezit in het midden een eenlaags, serre-achtige uitbouw onder een met riet gedekt dak. In deze vijfzijdige uitbouw is een serie gekoppelde in tweeruits vensters geplaatst en een buitendeur. Ter weerszijden hiervan bevinden zich in de gevel gekoppelde vierruits vensters onder veelruits bovenlichten. Centraal in de tweede bouwlaag bevinden zich twee dubbele deuren met Franse balkons en de gevel wordt afgesloten door een rondboogvormige dakkapel van het reeds beschreven type, waarboven het wolfseind wordt opgelicht. De RECHTER ZIJGEVEL wordt ter plaatse van het woonhuis gedomineerd door de uitgebouwde ingangspartij, bestaande uit een in de gevel terugliggend portiek en een door het doorlopende rieten dak gedekte houten luifel op bewerkte stijlen. De gevel is aan weerszijden van deze partij vrijwel volledig gevuld met vensters zoals beschreven. Hierbij zijn de op de gevelhoeken geplaatste vensters bijzonder omdat deze om de hoek worden doorgezet. Boven de ingangsluifel bevindt zich een balkon, voorzien van een houten balustrade. Het balkon is toegankelijk via balkondeuren in een rondboogvormig kozijn. Rechts van dit balkon bevindt zich een tweede rondboogvormige dakkapel. Het bedrijfsgedeelte bezit vernieuwde stalramen en een deur onder bovenlicht. Rechts van het midden is de gevel tot een dakkapel doorgetrokken, gevuld met vensters zoals reeds beschreven. De ACHTERGEVEL bezat links oorspronkelijk een grote, segmentboogvormig afgesloten opening, die is dichtgezet. In de gevel bevinden zich nu enkele niet-oorspronkelijke stalramen en een segmentboogvormige en een rechtafgesloten staldeur. Voorts bevindt zich ongeveer in het midden een rechthoekige aanbouw. De gevel wordt onder het wolfdak weer afgesloten met een halfrond dakraam, zoals reeds beschreven. In de LINKER ZIJGEVEL bevinden zich rechts in het woongedeelte enkele vernieuwde keukenvensters. Voorts is de gevel oorspronkelijk, met twee grote rondboogvormig uitgebouwde dakkapellen zoals beschreven, en een kleinere dakkapel iets hoger in het schild. In het bedrijfsgedeelte bevinden zich verder enkele vernieuwde stalvensters en oorspronkelijke deuren. Links wordt de gevel beëindigd door een eenlaags aanbouw onder een schilddak belegd met gesmoorde Muldenpannen en rode vorsten op nok en kepers. In de linker zijgevel van deze aanbouw bevindt zich een opgeklampte staldeur onder segmentboog. De achtergevel van de aanbouw is in de vorm van een muurtje met afgeronde afsluiting doorgetrokken. Een dergelijk muurtje bevindt zich ook aan de achterzijde van het watermolengebouw. Beide muurtjes sluiten visueel het tussenplein van het complex af. De indeling van het INTERIEUR bestaat in het voorhuis uit woonvertrekken aan de voorzijde. Hierachter ligt een gang die toegang geeft tot de vernieuwde keuken, tot de achterliggende deel en tot een trap die naar de verdiepingen leidt waar zich slaapkamers bevinden. Het woongedeelte is intern in tweeën gedeeld in verband met dubbele bewoning. Het achterhuis bestaat uit een gedeelte met stallen aan weerszijden, waarop een dwarsdeel aansluit. In het interieur zijn veel van de oorspronkelijke paneeldeuren bewaard gebleven evenals een haardpartij in een van de woonkamers. Deze bezit een houten omlijsting, een betegeling en een haardplaat. In het bedrijfsgedeelte bevinden zich nog overblijfselen van de hygiënisch ingerichte stal, zoals de betegelde wanden en een deel van de grupstal. Waardering BOERDERIJ (complexonderdeel A) gebouwd in 1911 - Van architectuurhistorische waarde als zeldzaam voorbeeld van een boerderij uit het begin van de twintigste eeuw die zich kenmerkt door een opvallende uitvoering in Landhuisstijl met invloeden van de architectuur van K.P.C de Bazel. Het complex valt op vanwege hoogwaardige esthetische kwaliteiten die onder meer tot uiting komen in de monumentale hoofdvorm met rieten kap en de fraaie detaillering van raam- en ingangspartijen. De boerderij is voorts van belang vanwege het type stal, met dwarsdeel en hygiënisch ingerichte koestallen, die de boerderij ook herkenbaar maken als een bezit van de hogere klasse. - Van stedenbouwkundige waarde als hoofdonderdeel van het complex dat in het historisch gegroeide buitengebied ten westen van het dorp Vaassen, een belangrijke beeldbepalende rol speelt. - Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van het complex dat verbonden is met een sociaal-maatschappelijke en agrarische ontwikkeling, als voorbeeld van een boerenerf dat werd gekocht en verbouwd door een bankier met de bedoeling er zelf te gaan boeren. Kenmerkend hierbij is de hygiënisch ingerichte stal en de architectonische vormgeving van de gebouwen. y (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522652
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Geelmolen in Vaassen

Geelmolen I en II

Elspeterweg 42
Vaassen (Gemeente Epe)
Het in baksteen opgetrokken WATERMOLENGEBOUW bestaat uit een aantal in hoogte verschillende volumes onder een doorlopend, met riet gedekt sa..

Waterpomp bestaat uit een gemetselde drinkbak met gepleisterde spatrand

Elspeterweg 42
Vaassen (Gemeente Epe)
De WATERPOMP bestaat uit een gemetselde drinkbak met gepleisterde spatrand. In het midden van de bak bevindt zich de pomp in de vorm van een..

Terrein waarin twee grafheuvels

-
Vaassen (Gemeente Epe)
Twee grafheuvels met 10 meter zone. Datering: Neolithicum en/of Bronstijd.

Terrein waarin 3 grafheuvels

-
Vaassen (Gemeente Epe)
Terrein waarin 3 grafheuvels. Datering: Bronstijd.

Terrein waarin Celtic fields en 10 grafheuvels

-
Vaassen (Gemeente Epe)
Terrein waarin Celtic fields en 10 grafheuvels. Datering: IJzertijd en Bronstijd.

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)