Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Toegangspoort tot de begraafplaats in Stampersgat

Militair Object

Dennis Leestraat 25
4754BA Stampersgat (gemeente Halderberge)
Noord Brabant

Bouwjaar: 1923
Architect: Wolter te Riele


Beschrijving van Toegangspoort tot de begraafplaats

Inleiding. Aan het einde van een deels langs de westzijde van de kerk lopende toegangslaan ligt een TOEGANGSPOORT van de begraafplaats. Deze poort met een dubbel smeedijzeren hek dateert uit de bouwperiode van de kerk (1923) en is voorzien van heiligenbeelden. Een tweede poort (naar het oosten) is van recente datum (geen monumentale waarde) en is eveneens voorzien van (monumentale) heiligenbeelden. Omschrijving. De toegangspoort uit 1923 bevat een monumentaal dubbel hekwerk (waarschijnlijk ontworpen door Wolter te Riele) dat uitgevoerd is in smeedijzer. Het hekwerk bestaat uit in hoogte opklimmende ijzeren spijlen die aan de bovenzijde omgebogen zijn tot een krul en hierdoor op elkaar aansluiten. De spijlen worden bovendien met elkaar verbonden door horizontale ijzeren banden. De onderzijde en uiteinden van het hekwerk zijn ingevuld met een gesloten ijzeren vak. Op de centrale, bredere spijl sluit een kruis aan. Het hekwerk is ingeklemd tussen twee gemetselde hekposten die bekroond worden door een heiligenbeeld. Beide monumentale zandstenen heiligenbeelden zijn later op de posten geplaatst en afkomstig uit het koor van de kerk. Ze zijn uitgevoerd in Beuroner trant. Links is de H. Theresia van Avila verbeeld, rechts staat St. Clara. Naar rechts toe is recentelijk een tweede (niet monumentale) toegang tot het kerkhof gerealiseerd. De gemetselde hekposten zijn ook hier voorzien van een zandstenen beeld dat afkomstig is uit het koor en behoort tot dezelfde reeks als waartoe de reeds genoemde exemplaren behoren. Beide beelden van de H. Norbertus en St. Juliana vallen binnen de bescherming. Waardering. De monumentale onderdelen van genoemde objecten zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van de rooms-katholieke graf- en beeldhouwcultuur voor wat betreft bestemming en verschijningsvorm. De onderdelen hebben kunsthistorische waarde vanwege het belang voor de iconologie en de geschiedenis van het smeedijzerwerk en de hiermee samenhangende bijzondere detaillering alsmede de iconologie en geschiedenis van het beeldhouwwerk en de daarmee samenhangende detaillering. De onderdelen hebben ensemblewaarden als onderdeel van een historisch gegroeid religieus ensemble, voorts bestaande uit de begraafplaats met lijkenhuisje, de kerk, een voormalig klooster en een herdenkingsmonument. De onderdelen zijn van belang wegens de gaafheid en de kunsthistorische zeldzaamheid van de verschijningsvorm. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521522
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Toegangspoort tot de begraafplaats in Stampersgat

Parochiekerk H. Leonardus en Gezellen

Dennis Leestraat 25
Stampersgat (Gemeente Halderberge)
Inleiding. De PAROCHIEKERK H. Leonardus en Gezellen ligt aan de noordelijke zijde van de Dennis Leestraat. Aan die zijde een ter afscheidin..

Dwarshuis onder met pannen belegd wolfdak

Kwartiersedijk 21
Fijnaart (Gemeente Moerdijk)
Dwarshuis onder met pannen belegd wolfdak; afzonderlijk bakhuis. Afzonderlijke schuur-stal onder wolfdak. Voor de inrijweg twee hekpalen met..

Complex Suiker Unie

Noordzeedijk 113
Dinteloord (Gemeente Steenbergen)
Inleiding. Het KANTOORGEBOUW uit 1920 is gebouwd in Expressionistische bouwstijl. Het is tegen de dijk gebouwd en langs de weg gelegen. Int..

Complex Suiker Unie

Noordzeedijk 113
Dinteloord (Gemeente Steenbergen)
Inleiding. Het suikerpakhuis (OPSLAGGEBOUW) uit 1909 in Ambachtelijk-Traditionele bouwstijl is midden op het fabrieksterrein gelegen en ing..

Complex Suiker Unie

Noordzeedijk 113
Dinteloord (Gemeente Steenbergen)
Inleiding. De voormalige DIREKTEURSWONING is in 1909 gebouwd in Ambachtelijk-Traditionele stijl en heeft een aanbouw aan de achterzijde uit..

Kaart & Routeplanner