Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kostschool Mariaoord in Vught

Gebouw

Glorieuxlaan 6
5261SJ Vught
Noord Brabant

Bouwjaar: 1910
Architect: Jules Dony


Beschrijving van Kostschool Mariaoord

Inleiding De KOSTSCHOOL "Mariaoord" is gelegen in een groot park in landschappelijke stijl, op de hoek Glorieuxlaan - Vlasmeersestraat. Het gebouw werd in 1910 opgetrokken in opdracht van de zusters Ursulinen uit Uden. Deze vestigden in 1899 een normaalschool voor meisjes in de aangrenzende villa "Roucouleur". Elf jaar later besloten zij tot uitbreiding van de school met een nieuw pensionaatsgebouw, dat naast de villa gebouwd zou worden. Voor het ontwerp van de kostschool, die stijlelementen van de Neo-Renaissance en de Um-1800 stijl vertoont, werd de Bossche architect J. Dony aangetrokken, die ook verantwoordelijk was voor het ontwerp van een ander Vughts pensionaat; Regina Coeli. Op het internaat "Mariaoord" werden verschillende vormen van onderwijs gegeven. Zo waren er een MULO, diverse vakopleidingen en lager onderwijs. In 1928 vertrokken de Ursulinen uit het gebouw, maar bleef het nog steeds in gebruik als opleidingsinstituut voor meisjes. Ook thans is er nog een opleidingsinstituut in gevestigd. Het internaatsgebouw is in de loop der jaren zowel in- als uitwendig vrijwel ongewijzigd gebleven, met uitzondering van de kapel. Aan de Glorieuxlaan 2 werd enige jaren na de bouw van de kostschool een woning voor de rector van het internaat opgetrokken. Omschrijving Het gebouw heeft een globaal L-vormige plattegrond, bestaand uit een langerekte, rechthoekige vleugel voor het internaat langs de Glorieuxlaan, met aan de oostzijde een haaks hierop aansluitende kapel. Het gebouw telt drie bouwlagen plus een souterrain onder een schilddak, gedekt met leien. Dakkapellen in de dakschilden. Boven de westelijke, zuidelijke en oostelijke gevel zijn deze dakkapellen voorzien van frontons. In het midden van de internaatsvleugel een kleine ronde koepel, bekroond met een kruis. De gevels zijn opgetrokken in baksteen, met een rijke toepassing van natuursteen voor elementen zoals sierlijsten, aanzet- en sluitstenen boven de vensters, etc. De internaatsvleugel is voorzien van recht gesloten vensters met kruisramen met fijne roedenverdeling, aan de bovenzijde afgedekt door een strek met natuurstenen aanzet- en sluitstenen. Aan de onderzijde van de vensters een natuurstenen vensterbank, rustend op voluutvormige consoles. De voorgevel (zuidgevel) wordt gekenmerkt door een symmetrische opbouw en heeft een met fronton bekroonde middenrisaliet, waarin de hoofdingang is gelegen, en twee risalerende hoekpartijen. De hoofdingang is bereikbaar via een bordestrap met natuurstenen balustrade. Hierboven voor de ingang een overhuiving met rondbogen, rustend op bakstenen zuiltjes en geblokte hoekpijlers. Boven de portiek een balkon met een natuurstenen balustrade. Hiervan zijn de hoekstijlen bekroond met natuurstenen pijnappels. Op de eerste verdieping in de middenpartij van de gevel een driedelige samengestelde vensterpartij, voorzien van een natuurstenen omlijsting, aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst op voluutvormige consoles. Aan weerszijden hiervan twee smallere vensters. Hierboven is de borstwering gesierd met een natuurstenen festoen. De vensters op de tweede verdieping hierboven zijn eveneens per drie gekoppeld en hebben een natuurstenen omlijsting. Ook hier aan weerszijden van de samengestelde vensterpartij smallere vensters. In het fronton boven de middenrisaliet een ovaalvormig venster met een rijke natuurstenen omlijsting in de vorm van een cartouche, eindigend in festoenen. In de hoekrisalieten aan beide uiteinden van de voorgevel op de begane grond en eerste verdieping ondiepe ronde erkers, met aansluitend aan weerszijden hiervan smalle recht gesloten vensters. Op de bovenste verdieping per drie gekoppelde, met natuursteen omlijste vensters. De westelijke gevel van het internaatsgebouw bestaat uit een licht vooruitspringende hoekpartij, waarvan de vensterindeling identiek is aan die van de hoekrisalieten in de voorgevel. Links hiervan een bredere partij bestaand uit vier vensterassen. Aansluitend op de westelijke gevel een moderne tweelaags aanbouw met klaslokalen. De sober uitgevoerde noordgevel van het gebouw heeft een drietal sterk vooruitspringende partijen, als tegenhangers van de risalerende gevelpartijen aan de zuidzijde. Hiertussen twee smallere uitbouwen. In de achtergevel eveneens recht gesloten vensters met kruisramen met kleine roedenverdeling, zij het zonder natuurstenen sierelementen. De oostelijke gevel van het internaatsgebouw is vrijwel identiek aan de westelijke gevel, zij het dat geheel rechts een zijingang onder een rondboog is aangebracht. Hierboven drie, trapsgewijs verspringende kleine vensters. Aansluitend op de oostelijke zijvleugel van het internaat de kapel. Deze heeft een éénbeukig, vijf traveeën tellend schip, met een lager, twee traveeën diep koor. Aan weerszijden van het koor twee lage uitbouwen onder schilddak. Het koor heeft een aan de noordzijde afgewolfd zadeldak, het zadeldak van het schip is aan zowel zuid- als noordzijde afgewolfd. Boven het schip is een dakruiter met peerbekroning aangebracht, boven de dakschilden kleine houten dakkapellen. De gevels van de kapel worden geleed door smalle steunberen. Hiertussen per travee twee lancetvensters met glas-in-lood. Aan de bovenzijde worden de bakstenen gevels van de kapel gesierd met een rondboogfries, met daarboven een tandlijst. Het recht gesloten koor heeft in de noordgevel een lancetboogvormige muurnis, op de plaats waar zich vroeger een venster met een glas-in-loodraam bevond. Waardering De kostschool "Mariaoord" is van algemeen belang. Het gebouw is van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling: het illustreert als monumentaal kostschoolgebouw voor de Ursulinenorde de opbloei van katholieke instellingen aan het begin van deze eeuw. Het gebouw is van architectuurhistorisch belang vanwege de plaats die het inneemt in het oeuvre van de Bossche architect J. Dony en vanwege de bijzonder rijke detaillering en het materiaalgebruik. Het gebouw bezit ensemblewaarde als onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch van nationaal belang is. Het gebouw is van belang vanwege architectonische gaafheid. Tot slot is het kostschoolgebouw van belang vanwege typologische en functionele zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521341
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Maria-oord (Vught)
Mariaoord-Vught (2).JPG
Locatie Vught
Park Glorieux
Oorspr. functie kostschool
Huidig gebruik woningen
Opening 1910
Bouwstijl neo renaissance
Monumentstatus rijksmonument
Monumentnummer 521341
Architect Jules Dony
Afbeeldingen
Villa Roucouleur
Villa Roucouleur
Portaal  Portaalicoon   Civiele techniek en bouwkunde

Het Maria-oord is een voormalig klooster aan de Glorieuxlaan 6 in Vught in de provincie Noord-Brabant.

De Ursulinen kwamen uit Uden en verkregen in 1899 de villa Roucouleur (architect Lambert Hezemans) aan de Zandstraat. Hier werd een internaat gesticht waarin onderwijzers werden opgeleid. In 1910 werd een nieuw gebouw voor "jongejuffrouwen" opgericht in neorenaissancestijl door architect J.J. Dony. In 1912 werd de kapel ingewijd. Sindsdien heette het klooster "Mariaoord" en de villa "Klein Mariaoord".

In de jaren '20 van de 20e eeuw was het een van de grootste kostscholen van Nederland. In 1929 werd de kostschool, mede door reorganisatie, gesloten. Het klooster bleef intact en de kapel werd verfraaid met glas-in-loodramen van Lou Asperslagh.

In 1938 werd Mariaoord de naam van de villa en ging het kloostergebouw Roucouleur heten. Dit kwam in gebruik bij de Katholieke Actie. In 1941 vertrokken de Ursulinen en kwamen verdreven studenten van het grootseminarie uit Haaren in het gebouw. Deze werden opnieuw door de Duitsers verdreven. Het gebouw werd een verblijfplaats voor Duitse soldaten.

In 1945 kwamen de Zusters van het Allerheiligste Hart van Jezus in het gebouw welke in 1953 werden opgevolgd door de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Het grote gebouw werd een juvenaat, waar in de hoogtijdagen 100 jongens verbleven. In 1969 sloot dit wegens gebrek aan roepingen. Er kwam een verplegingsopleiding "Vlaschmeer" en in 1999 werd het een middelbare school.

Het is een rijksmonument.[1]

Het pand is tegenwoordig een appartmentencomplex en heet nu Parc Glorieux

Externe link


Monumenten in de buurt van Kostschool Mariaoord in Vught

Complex Akkerstraat: drietal blokken met woonhuizen opgetrokken in Traditionalistische stijl

Vlasmeersestraat 94
Vught
Inleiding Langs de Vlasmeersestraat en de Glorieuxlaan vinden we een drietal blokken met WOONHUIZEN van hetzelfde type. Deze woningblokken..

Complex Akkerstraat e.o.: viertal blokken met woonhuizen

Hoogstraat 2
Vught
Inleiding De WINKELWONING is gelegen op de hoek Vlasmeersestraat-Hoogstraat. Het pand, waarin oorspronkelijk een kruidenierswinkel en de wo..

Complex Akkerstraat e.o.: blok met woonhuizen

Hoogstraat 6
Vught
Inleiding Aan de oostelijke zijde van de Hoogstraat ligt een blok met WOONHUIZEN van een iets eenvoudiger type dan de woonhuizen Vlasmeerse..

Landhuis Roucouleur

Glorieuxlaan 4
Vught
Inleiding Het LANDHUIS "Roucouleur" is gelegen in een park in landschappelijke stijl langs de Glorieuxlaan. Dit landgoed stond vroeger beke..

Complex Akkerstraat e.o.: pomp

In plantsoen Hoogstraat
Vught
Inleiding De POMP bevindt zich in het midden van het plantsoen aan de Hoogstraat en heeft een centrale plaats in het woningcomplex dat het ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (3)