Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Slot Zuylen, historische tuin- en parkaanleg in Oud Zuilen

Tuin Park Landgoed

Tournooiveld 1
3611AS Oud Zuilen (gemeente Stichtse Vecht)
Utrecht

Bouwjaar: 1841 deels
Architect: deels J.D. Zocher jr.


Beschrijving van Slot Zuylen, historische tuin- en parkaanleg

Omschrijving HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Slot Zuylen. Het karakter van de tuinaanleg van de buitenplaats wordt bepaald door de formele opzet bestaande uit een rechthoekig terrein omgeven door grachten, singels en lanen. Het kasteelterrein wordt gevormd door het omgrachte huis met aan de noordoostzijde de omgrachte rechthoekige voorburcht en daaromheen aan drie zijden een terrein met nutstuinen eveneens omgeven door water (zie kaart H.Verstrale, 1624). Van de 18de-eeuwse formele aanleg resteren de boomgaarden en de op de landtong gebouwde slangenmuur (zie J.H. van Suchtelen, 1742). De ovale bloementuin is van recentere datum. Voor het huis is een eenvoudige kleinschalige aanleg in landschapsstijl uit circa 1840 bestaande uit een weide met rondgaand wandelpad en een klein wandelbosje. Het ontwerp van J.D.Zocher (1840) is gedeeltelijk uitgevoerd (bospartij in hoek naast boomgaard). De relatie tussen het huis en de tuinaanleg is in het midden van de 18de eeuw versterkt door het verplaatsen van de hoofdingang van het kasteel van de noordoost- naar de zuidoostzijde. Vanaf de ingangspartij is één zicht naar buiten toe geprojecteerd. Deze zichtas, thans enigszins dichtgegroeid, loopt over weilanden naar het zuidoosten toe, oorspronkelijk gericht op de Domtoren als 'point de vue'. Een andere zichtas loopt vanaf het poortgebouw over de weilanden met twee molens. Waardering HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Slot Zuylen is van algemeen belang: - vanwege de gaaf bewaarde formele structuur bepaald door het grachten- en lanenpatroon; - vanwege de achttiende-eeuwse slangenmuur als representatief en vrij uniek voorbeeld van een experimentele fruitmuur; - vanwege de kleinschalige landschappelijke aanleg met twee zichten naar buiten toe; - vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519612
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Slot Zuylen, historische tuin- en parkaanleg in Oud Zuilen

Slot Zuylen, hoofdgebouw

Tournooiveld 1
Oud Zuilen (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving HOOFDGEBOUW (Slot Zuylen). Het in oorsprong middeleeuwse omgrachte kasteel is in het eerste kwart van de 16de eeuw opnieuw op..

Slot Zuylen, brug

Tournooiveld 1
Oud Zuilen (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving BRUG behorende tot de buitenplaats Slot Zuylen. Tussen de voorburcht en het voorplein ligt een 18de-eeuwse bakstenen boogbr..

Slot Zuylen, kademuur

Tournooiveld 1
Oud Zuilen (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving KADEMUUR VOORPLEIN behorende tot de buitenplaats Slot Zuylen. Aan de zijde van de voorburcht een 17de-eeuwse gemetselde kad..

Slot Zuylen, poortgebouw

Tournooiveld 1
Oud Zuilen (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving POORTGEBOUW behorende tot de buitenplaats Slot Zuylen. De toegang van de voorburcht wordt gevormd door een 16de-eeuws baksten..

Slot Zuylen, hoektoren

Tournooiveld 1
Oud Zuilen (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving HOEKTOREN behorende tot de buitenplaats Slot Zuylen. Als pendant van de poorttoren staat een bakstenen hoektoren uit de 17de ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)