Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Grafkapel voor de familie Maas-Leen in Valkenswaard

Graf Begraafplaats

Op het kerkhof
5550AA Valkenswaard
Noord Brabant

Bouwjaar: ca. 1883 (graf)


Beschrijving van Grafkapel voor de familie Maas-Leen

Inleiding. Op het overigens niet beschermde kerkhof, dat is gesitueerd op het terrein van de voormalige middeleeuwse kerk die in de tweede helft van de 19de eeuw werd gesloopt, bevindt zich een neogotische GRAFKAPEL voor de familie Maas-Leen, omstreeks 1883 vervaardigd door de firma Barette te Eindhoven. Beschrijving. Een geheel hardstenen grafkapel met rechthoekige plattegrond op hardstenen sokkel met plint. De kapel heeft een zadeldak gedekt met lei in Maasdekking. De ingang aan de zuidzijde bestaat uit een rechthoekige paneeldeur met smeedijzeren rooster onder spitsbogige omlijsting. Op de hoeken aan de zuidzijde colonetten met bladkapiteel. In de oost- en westzijde een spitsbogig licht met glas-in-lood-vulling. De noordzijde is blind. De topgevels aan de noord- en zuidzijde dragen een geprofileerde afdeklijst. De zuidgevel wordt bekroond door een hardstenen kruis. De ingang wordt geflankeerd door florale motieven in laagreliëf. Boven de deur, op het spitsbogig veld, de inscriptie 'FAMILIE / MAAS-LEEN'. Boven de spitsbogige omlijsting 'DE DOOD IS DE WEG TOT HET LEVEN H. AMBR.' Het interieur bestaat uit een houten spitsbogig tongewelf, geblokte tegelvloer en altaartafel op consoles, staande op een sokkel. Tegen de noordwand een marmeren plaquette met het opschrift 'IN AFWACHTING / DER EEUWIGE VERRIJZENIS / RUSTEN HIER / DE ECHTELIEDEN / H. MAAS GEB. 10 JAN. 1819 OVERL. 22 FEBR 1883 / P.C. LEEN GEB. 4 NOV. 1821 OVERL. 26 AUG. 1890 / HUNNEN ZWAGER EN BROEDER / A.L. LEEN GEB. 8 MEI 1824 OVERL. 24 DEC. 1913 / HUNNE KINDEREN / J.J. MAAS GEB. 9 JUNI 1852 OVERL. 24 NOV. 1882 / J.A. MAAS GEB. 11 JUNI 1853 OVERL. 13 SEPT. 1914 / J.M.M MAAS GEB. 16 MAART 1864 OVERL. 18 NOVEMBER 1942 / AAN DE GRENS VAN 'T AARDSCHE LEVEN / VANGT HET WARE LEVEN AAN / DAAROM ZIJ ONS DOEL EN STREVEN / NAAR DAT LEVEN OP TE GAAN. Boven de tekst een engel met eronder een banderol met opschrift 'REQUIEM AETERNAM / DONA EIS DOMINE'. De grafkapel is aan de westzijde op de plint gesigneerd 'BARETTE / EINDHOVEN'. Waardering. Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke grafcultuur, het is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van het grafmonument voor de katholieke elite. Het heeft kunsthistorisch belang als voorbeeld van het werk van het atelier Barette. Het is gaaf bewaard gebleven en typologisch zeldzaam. Tevens zijn de florale motieven in laagreliëf, naast de ingang, zeldzaam. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 518659
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Grafkapel voor de familie Maas-Leen in Valkenswaard

Woonhuis in sobere Neo-Classicistische vormen

Markt 4
Valkenswaard
Inleiding. WOONHUIS uit 1884 in sobere Neo-Classicistische vormen, gelegen aan de zogeheten 'Kleine Markt', tegenover de voormalige Nederla..

Nederlands Hervormde Kerk (ook wel Weerderhuis)

Markt 2
Valkenswaard
Inleiding. Aan de westzijde van de zogeheten 'Kleine Markt', op de kruising van enkele wegen, werd in 1890 de Neo-Gotische NEDERLANDSE HERV..

Raadhuis

Markt 23
Valkenswaard
Inleiding. Aan de zuidzijde van de zogeheten 'Kleine Markt' werd in 1927 een RAADHUIS gebouwd naar de plannen van architect Taen Err Toung ..

R.K. pastorie met Eclectische elementen

Markt 55
Valkenswaard
Inleiding. Aan de zuidzijde van de Markt, ten westen van de Sint Nicolaas-kerk, staat de R.K.-PASTORIE uit 1882 met Eclectische elementen. ..

R.K. Kerk St. Nicolaas

Markt 53
Valkenswaard
Inleiding. Aan het zuiden van de Markt staat de in 1927 door Jan Stuyt ontworpen SINT NICOLAASKERK. De huidige kerk verving haar voorganger..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)