Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Duikerpaal (Dr.) in Zeerijp

Overig

Molenweg 2
9914PM Zeerijp (gemeente Loppersum)
Groningen

Bouwjaar: 1880-1910 2010 (rest.)


Beschrijving van Duikerpaal (Dr.)

Inleiding AFSTANDSPAAL (hectometerpaal) staand op de hoek van de Molen- en de Borgweg op het trottoir. Het paaltje is zo langzamerhand het enig overgebleven exemplaar in de provincie Groningen. Het werd gebruikt om de afstand in hectometers aan te geven. Omschrijving Gietijzeren AFSTANDSPAAL, bestaande uit een achthoekige schacht met twee vijfkantige vleugeltjes, een achthoekig fries met paneeltjes, bekroond door een achthoekig "kapiteel". Op het ene vleugeltje staat "Dr", op het andere "2". Waardering Afstandspaal van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde - als herinnering aan een periode waarin de afstand door middel van hectometerpaaltjes werd aangegeven - vanwege de hoge mate van gaafheid - vanwege de zeldzaamheidswaarde in de provincie Groningen (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517411
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Kleine duiker onder een voetpad

Een duiker is een civieltechnisch kunstwerk. Het is een kokervormige constructie, gelegen in een weg of toegangsdam, die is bedoeld om wateren met elkaar te verbinden. Ook kan een duiker worden aangelegd indien een waterweg een watergang kruist. Bij een duiker wordt in principe de bodem van de watergang onderbroken, dit in tegenstelling tot een brug of aquaduct.

Duikers worden over het algemeen gemaakt van beton of (plaat)staal. In het verleden werden ook gemetselde duikers gemaakt. Hout en holle boomstam was vroeger ook een veel gebruikt materiaal.

Een sifon of onderleider en een knijpduiker zijn specifieke types van een duiker.

Door een klep aan te brengen die het water slechts in één richting doorlaat, kan een klepduiker tot een eenvoudige spuisluis worden gemaakt.

In Vlaardingen is in 1996 een zeer oude duiker opgegraven, die was gemaakt van een oude boomstamkano. Deze was in een dijk ingegraven en voorzien van een scharnierende klep, die bij vloed het water van buiten tegenhield. Onderzoek heeft uitgewezen dat de kano ca. 70-125 jaar na Christus is gemaakt.[1]

Heul

Een ander, ouder woord is heul (meestal een gemetselde duiker zonder vaste bodem). In sommige plaatsnamen, zoals Kwintsheul, is dit woord nog terug te vinden.

Zie ook

Algemeen:Ecotoop · Landvorm · Landschap · Landschapselement · Nederlandse landschappen
Vlakvormig:Abschnittsmotte · Achterkade · Beekdal · Beemd · Begraafplaats · Bolle akker · Bos · Brink · Brinkdorp · Broek · Del · Dorp · Droogmakerij · Duin · Eiland · Eng · Enk · Es · Esdorp · Fort · Geriefbos · Gors · Griend · Haven · Heuvel · Houtkade · Inlaag · Karreveld · Kerkhof · Kolk · Kraag · Kreek · Kreekrug · Kromakker · Kwelder · Landgoed · Legakker · Lintdorp · Luchthaven · Maat · Made · Mede · Marke · Meer · Meerstal · Meetje · Meet · Moeras · Mijnsteenheuvel · Oeverwal · Pestbosje · Petgat · Pingoruïne · Plas · Poel · Polder · Raatakker · Rak · Redoute · Rivier · Rivierstrand · Rustbosje · Schans · Schol · Schor · Slik · Sluis · Stad · Stelle · Stinswier · Strand · Strandwal · Strang · Stroomrug · Struweel · Stuwmeer · Stuwwal · Terril · Terp · Uiterwaard · Veenkoepel · Veenlens · Veenkolonie · Veenpolder · Veenplas · Veenterp · Ven · Vesting · Viskenij · Visvijver · Vliedberg · Vliegveld · Vloeiveld · Vloeiweide · Waai · Wad · Weel · Weide · Weiland · Wiel · Wierde · Zee
Lijnvormig:Aarden dam · Aquaduct · Autosnelweg · Autoweg · Bandijk · Barrage · Beek · Berceau · Berm · Boezem · Brandsloot · Dam · Diep · Dijk · Doodweg · Dromerdijk · Enkwal · Fietspad · Fietsstrook · Gracht · Grubbe · Haag · Ha-ha · Heg · Holle weg · Houtkant · Houtsingel · Houtwal · Jaagpad · Kaai · Kade · Kanaal · Kerkpad · Krib · Laan · Landscheiding · Landgraaf · Landweer · Lijkweg · Maar · Molengang · Muraltmuur · Opvaart · Ossengang · Pad · Reeweg · Ringdijk · Ringvaart · Rivier · Schipsloot · Schipvaart · Schurveling · Singel · Singelgracht · Slaperdijk · Sloot · Snelweg · Spoorweg · Steenberg · Strandhoofd · Strekdam · Stuwdam · Tiendweg · Trambaan · Trekpad · Trekvaart · Trottoir · Tunnel · Turfvaart · Tuunwal · Uiterdijk · Vaart · Veenkade · Veendijk · Vlechtheg · Voetpad · Wakerdijk · Wandelpad · Weg · Wetering · Wieke · Wijk · Wierdijk · Wildwal · Zeedijk · Zwetsloot
Puntvormig:Banpaal · Bermmonument · Boe · Boerderij · Boerenkuil · Boô · Borg · Brug · Buitenplaats · Burcht · Coupure · Daliegat · Dobbe · Duiker · Eendenkooi · Galg · Gemaal · Grafheuvel · Grenspaal · Hagelkruis · Havezate · Hoeve · Hollestelle · Hoogholtje · Hunebed · Inlaat · Inundatiesluis · Kasteel · Kerkgebouw · Kwakel · Molen · Mottekasteel · Overlaat · Overweg · Pijp · Pomp · Ringwalburcht · Rolpaal · Schaapvolt · Stuw · Til · Turfput · Veenput · Verlaat · Viaduct · Vijver · Voorde · Waterpomp · Waterput · Watertoren

Monumenten in de buurt van Duikerpaal (Dr.) in Zeerijp

Hoekpand met breed voorhuis onder een dak met de schuur en dwarsbouw onder zelfstandig zadeldak. Voormalige stelmakerij.

Borgweg 38
Zeerijp (Gemeente Loppersum)
Hoekpand bestaande uit breed voorhuis onder een dak met de schuur; dakschild boven de voorgevel. Dwarsbouw onder zelfstandig zadeldak met vo..

De Leeuw

Borgweg 59
Zeerijp (Gemeente Loppersum)
Achtkante bovenkruier met stelling in 1865 gebouwd ter plaatse van een standaardmolen uit 1662.

Molenhuis

Molenweg 4
Zeerijp (Gemeente Loppersum)
Pand zonder verdieping, derde kwart van de 19e eeuw. Het woonhuis heeft een omlopende houten kroonlijst en een pannen schilddak met hoekscho..

Doopsgezinde kosterij

Borgweg 34
Zeerijp (Gemeente Loppersum)
Woning met schuur in het verlengde van het zadeldak van de woning. Dakschild boven de voorgevel; zesruitsvensters. Goot op kleine klossen.

Hervormde pastorie

Borgweg 10
Zeerijp (Gemeente Loppersum)
Herv.Pastorie. Blokvormig pand met verdieping onder schilddak met hoekschoorstenen. Omlijste smalle ingang; zesruitsvensters. Omgaande gootl..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)