Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Watertoren De Steenen Tafel in Arnhem

Nijverheid Industrie

Weg naar de Stenen Tafel 1
6822LW Arnhem
Gelderland

Bouwjaar: 1926-1928
Architect: Johannes van Biesen


Beschrijving van Watertoren De Steenen Tafel

Inleiding WATERTOREN "De Steenen Tafel", gebouwd ca. 1926-1928 naar een ontwerp uit 1925 van de dienst Gemeentewerken Arnhem (projectarchitect J. van Biesen) in een zakelijk expressionistische bouwtrant. In de eerste bouwlaag was oorspronkelijk een café gevestigd, thans een restaurant. Het gebouw bevat verder een waterreservoir, een trappenhuis en een dakterras. De watertoren is gelegen op de hoek van de Weg naar de Steenen Tafel en de Weg achter het bos, aan de noordelijke rand van de bebouwde kom van Arnhem. Het terrein waarop de watertoren is gebouwd, vormt de noordelijke begrenzing van Klarenbeek; een voormalig landgoed dat in 1886 door de gemeente Arnhem is aangekocht om het als wandelpark open te stellen. De locatie op ruim tachtig meter boven N.A.P. en de 22,5 meter hoge toren zorgen voor voldoende waterdruk om hooggelegen stadswijken zoals Braamberg en Geitenkamp van water te voorzien. Van de oorspronkelijke terreinaanleg zijn restanten bewaard gebleven, zoals grondkerende muurtjes met trappen en een cilindervormige oriëntatietafel met vernieuwde hardstenen windroos. De lantaarn op hoge bakstenen voet bij de ingang aan de westzijde is verdwenen. De naam "Steenen Tafel" is ontleend aan een nabij gesitueerde grafsteen, die afkomstig is uit het (verdwenen) klooster Monnikhuizen. Omschrijving WATERTOREN, bestaande uit een hoofdbouw op veelzijdig grondplan en een halfrond, boven de hoofdbouw uitstekend, trappenhuis aan de oostzijde. De hoofdbouw heeft in de eerste bouwlaag een restaurant en een betonnen waterreservoir in de bovenbouw. Hoofdbouw en trappenhuis hebben een plat dak dat als uitzichtterras gebruikt kan worden. De daken zijn afgezet met een gesloten bakstenen balustrade met betonnen afdekking. De HOOFDBOUW heeft een gepleisterde eerste bouwlaag die op een hoogte van ruim vier meter wordt afgesloten door een hoge betonnen band. De eerste bouwlaag heeft aan de noordzijde drie stolpramen, waarvan twee gekoppeld aan een ingang met bovenlicht, een tweede ingang en twee maal twee gekoppelde valramen, alle voorzien van smeedijzeren tralies. De ingang tot het restaurant aan de westzijde heeft aan weerszijden grote rechthoekige vensters; één in de westgevel en twee in de zuidgevel. De gele bakstenen gevels van de bovenbouw zijn in Vlaams verband gemetseld. Tegen de zuidgevel is boven de betonnen band het smeedijzeren letterornament "DE STEENEN TAFEL" aangebracht (oorspronkelijk boven de vensters in de eerste bouwlaag). De bovenste bouwlaag springt licht in en heeft zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde twee drieruits bandvensters. Het halfronde TRAPPENHUIS heeft evenals de hoofdbouw een geschilderde pleisterlaag tegen de eerste bouwlaag met afsluitende betonnen band, en een bakstenen opbouw van gele bakstenen in Vlaams verband. In de ronding zijn vier bandvensters aangebracht: in de eerste bouwlaag bestaande uit acht, en in de bovenliggende bouwlagen bestaande uit zes rechthoekige glas-in-lood ramen tussen teruggeplaatste betonnen muurdammen. De vensters worden afgesloten door doorgaande betonnen banden. Het trappenhuis steekt uit boven de hoofdbouw en heeft aan deze zijde een opgeklampte deur, twee draairamen en een vlaggestok in een smeedijzeren houder. De hoge borstwering heeft een betonnen afdekking. Het INTERIEUR van de watertoren bezit een gerenoveerd, cilindervormig waterreservoir van 600 m3 inhoud, dat op de condensatiezolder gedragen wordt door een betonskelet (vier vrijstaande stijlen in het midden en een reeks stijlen aan de binnenzijde van de gepleisterde, bakstenen reservoir-ommanteling, onderling met elkaar verbonden door liggers). Het trappenhuis bezit een ijzeren bordestrap met eenvoudige buisleuningen om een liftschacht (de liftcabine is verwijderd). De trap geeft toegang tot de lekvloer (condensatiezolder), de omloop boven het reservoir en het dakterras. Waardering WATERTOREN "De Steenen Tafel" uit ca. 1926-1928. - Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een multi-functionele watertoren (watervoorziening, horeca, uitzichttoren) in een zakelijk expressionistische bouwtrant, en als zodanig van belang voor het werk van de dienst Gemeentewerken Arnhem. De watertoren neemt een belangrijke plaats in in het oeuvre van architect J. VAN BIESEN, die verder in Arnhem onder andere het Gymnasium aan de Statenlaan 6;8 en de ULO-school aan de Heselbergherweg ontwierp. - Van stedebouwkundige waarde wegens de markante situering op een hoog gelegen terrein aan de noordelijke rand van Park Klarenbeek, en als zodanig van bijzondere betekenis voor het aanzien van het gebied. - Van cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming en verschijningsvorm, welke verbonden zijn met de geschiedenis van de drinkwatervoorziening en de recreatie (vertier en ontspanning) in het Arnhemse stadspark Klarenbeek. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516836
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Watertoren Arnhem
Watertoren Arnhem
Watertoren Arnhem
Plaats Arnhem
Bouwjaar 1926-1928
Hoogte 22,5 m
Inhoud 600 m³
Architect(en) Johannes van Biesen
Huidig gebruik Restaurant

De watertoren in Arnhem is ontworpen door architect Johannes van Biesen en werd gebouwd in 1925.

De watertoren heeft een hoogte van 22,5 meter en heeft één waterreservoir van 600 m³. De hoogte van de watertoren zelf is vrij gering vergeleken met andere watertorens, de watertoren is namelijk op 80 meter boven NAP gebouwd, dit zorgt voor voldoende druk op het water. De toren is gebouwd toen door de bouw van nieuwe wijken Geitenkamp en Paasberg een nieuwe watertoren nodig was.

In de onderste bouwlaag was een café gevestigd vanaf de bouw. In 1967 is in de onderste laag restaurant De Steenen Tafel gevestigd.


Monumenten in de buurt van Watertoren De Steenen Tafel in Arnhem

Transformatorhuisje

Weg naar de Stenen Tafel 1A
Arnhem
Inleiding Bakstenen TRANSFORMATORHUISJE, gelegen op de hoek van de Weg naar de stenen tafel en de Weg achter het bos, tegenover de watertor..

Moscowa: Joodse begraafplaats

Weg langs de Begraafplaatsen 2
Arnhem
Omschrijving JOODSE BEGRAAFPLAATS uit 1864, bestaande uit een ommuurd driehoekig terrein dat wordt begrensd door de Apeldoornseweg (oostzij..

Moscowa: aula met bovenwoning

Weg langs de Begraafplaatsen 2
Arnhem
Omschrijving BEGRAAFPLAATSAULA met BOVENWONING uit 1888 van twee bouwlagen en zolderverdieping op samengesteld grondplan. Het dienstgebouw ..

Moscowa: Ommuring met twee hekken

Weg langs de Begraafplaatsen 2
Arnhem
Omschrijving OMMURING met twee HEKKEN Bakstenen MUREN aan de oost- en westzijde van de joodse begraafplaats (resp. langs de Apeldoornseweg..

Moscowa: Algemene afdeling

Waterbergseweg 18
Arnhem
Omschrijving ALGEMENE AFDELING van de begraafplaats "MOSCOWA" in Arnhem. Deze afdeling wordt begrensd door de Schelmseweg (noordzijde), de ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)