Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Meer en Bos: historische tuin- en parkaanleg in 's Gravenhage

Tuin Park Landgoed

Heliotrooplaan 5
2555MA 's Gravenhage
Zuid Holland

Bouwjaar: 17e-18e eeuw 1700 17e-18e eeuw


Beschrijving van Meer en Bos: historische tuin- en parkaanleg

Onderdeel 1 Omschrijving HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de voormalige buitenplaats Meer en Bos. De in structuur gaaf bewaarde 17de/18de-eeuwse formele aanleg met hoofdas en sterrenbos is gevat in een rechthoekige grachten- en wallenstructuur met aan de noordzijde het Segmeer en aan de zuidzijde een halfronde beëindiging. De wal loopt langs de oost en zuidzijde; langs de buitenrand aan de westzijde loopt een oude verbindingslaan (kaart Cruqius 1712). Binnen deze structuur ligt centraal een rond-point met waterkom; vanaf de kom lopen vier lanen (kruisvormig) waarvan thans alleen het tracé resteert (geen laanbeplanting) en één diagonale beukenlaan; in de vakken slingerlanen, waaronder een pad in vorm van een krakeling en een tweede diagonale beukenlaan. Rond de formele kern ligt deels geaccidenteerd parkbos met een landschappelijk padenpatroon, dat grotendeels in de 19de eeuw tot stand is gekomen. Grenzend aan de noordzijde van het meer ligt een rechthoekig door grachten/sloten omgeven perceel (ook op kaart Cruqius 1712), op deze laatste plaats stond vermoedelijk het oude buitenhuis in de as van de aanleg. In de 19de eeuw zijn de waterlopen vergraven, werd reliëf aangebracht en een eilandje in het meer aangelegd (Minuutplan 1818). In de Tweede Wereldoorlog is in dit noordelijke deel een tankgracht gegraven en alle beplanting verwijderd; deels nieuwe beplanting, deels sportvelden deze laatst vallen buiten de omgrenzing van de buitenplaats. Waardering HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de voormalige historische buitenplaats Meer en Bos van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de vrij gaaf bewaarde 18de-eeuwse formele structuur met wallen, sloten en lanen; - vanwege de landschappelijke fasen uit de late 18de en de 19de eeuw, die nog herkenbaar aanwezig zijn (slingerpaden, accidentatie); - vanwege het Segmeer dat als natuurlijke waterpartij in de aanleg is opgenomen; - vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 515713
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Meer en Bos: historische tuin- en parkaanleg in 's Gravenhage

Boerderij op langgerekte plattegrond

Heliotrooplaan 5
's Gravenhage
Onderdeel 2A Omschrijving Aan de rand van de aanleg staat een 18de-eeuwse BOERDERIJ op langgerekte plattegrond. De op rechthoekige gronds..

Meer en Bos: vrijstaande bakstenen schuur

Heliotrooplaan 5
's Gravenhage
Onderdeel 2B Omschrijving Haaks op de boerderij staat een vrijstaande bakstenen SCHUUR met donkere plint op rechthoekige grondslag van é..

Meer en Bos: restant van tuinmuur

Heliotrooplaan 5
's Gravenhage
Onderdeel 2C Omschrijving Tegenover de boerderij staat een restant van een 19de-eeuwse TUINMUUR op halfronde grondslag met vrij zware steu..

Linkerhelft van dubbele vrijstaande villa in cottagestijl

Duinlaan 149
's Gravenhage
Inleiding Linkerhelft van dubbele vrijstaande villa uit 1920-1923, behorend tot het villapark Meer en Bosch en gebouwd in opdracht van het..

't Honk

Meer en Boslaan 102
's Gravenhage
Inleiding Vrijstaande villa uit 1920-1923, genaamd 't Honk en behorend tot het villapark Meer en Bosch, gebouwd in opdracht van het Bouwbu..

Kaart & Routeplanner