Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Huis te Echten 02 Huis te Echten, park en tuin in Echten

Tuin Park Landgoed

Zuidwolderweg 1
7932PN Echten (gemeente De Wolden)
Drenthe

Bouwjaar: 18e eeuw (park) 19e eeuw (tuin) 1992 (herinr. tuin) 1800 18e eeuw (park) 19e eeuw (tuin) 1992 (herinr. tuin)
Architect: Hollema (1992) Hollema 1992 Hollema (1992)


Beschrijving van Huis te Echten 02 Huis te Echten, park en tuin

Omschrijving onderdeel 2: PARKAANLEG. De hoofdstructuur van de parkaanleg is 18de-eeuws of ouder, bestaande uit: a. oprijlaan met weilanden; b. voorplein; c. achtertuin; d. bospercelen. Ad a.: de oprijlaan, in de as van het huis, begint aan de Zuidwolderweg en loopt oostwaarts in een rechte lijn op het huis af; klinkerbestrating; enkele rijen eik aan weerszijden; via een dam met nieuwe baksteen- muren eindigt de laan op het voorplein. Aan weerszijden van de laan een weiland; in het zuidelijke een duifhuis (zie onder 7). Ad b.: het voorplein wordt aan beide zijden (noord en zuid) geflankeerd door een bouwhuis en aan de oostkant door de brug over de binnengracht naar het huis; tussen de brug en de bouwhuizen staat fraai hekwerk (zie onder 5); de inrichting is nieuw; er staan twee fraaie zonnewijzers (zie onder 9) en nog enkele majestueuze oude linden. Ad c.: de rechthoekige achtertuin, ingesloten door de buitengracht en de oostarm van de binnengracht, heeft een nieuwe inrichting, die als zodanig niet beschermenswaardig is; alleen het achterste gedeelte, nabij het Oude Diep, heeft nog een 19de-eeuws karakter: hier liggen een slingervijver en een ronde kom met enkele oude fruitbomen; alsook een oude schuur (zie onder 8). Langs de zuidelijke grachtarm nog restanten van een oude beukenhaag. Ad d.: ten zuiden en ten noorden van de buitengracht liggen oude bospercelen met restanten van slingerpaden; gemengd naald- en loofhout met veel onderbegroeiing van hulst; de Z-vormige vijver in het noordelijke perceel is van recente datum en derhalve niet beschermenswaardig. Waardering PARKAANLEG is van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de visueel-landschappelijke waarden; - vanwege de nog vrijwel ongeschonden hoofdstructuur; - als wezenlijk cultuurhistorisch onderdeel van het complex. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 515662
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Huis te Echten
Het Huis te Echten in het Drentse Echten
Het Huis te Echten in het Drentse Echten
Locatie Echten
Huidig gebruik Werkplaats voor visueel- en verstandelijk gehandicapten
Bouw gereed 14e/15e eeuw
Monumentstatus Rijksmonument sinds 2003
Monumentnummer 515661
Eigenaar Stichting Visio
Afbeeldingen
Anna Geertruida van Echten (1777-1854)
Anna Geertruida van Echten (1777-1854)
Portaal  Portaalicoon   Civiele techniek en bouwkunde

Het Huis te Echten is een havezate in Echten, bij Hoogeveen in de Nederlandse provincie Drenthe.

Al in de 14e eeuw is er sprake van een Hofstat van ene Volker van Echten. Het is echter niet zeker of deze Hofstat het latere Huis te Echten was. In het huidige huis zijn sporen aangetroffen, die waarschijnlijk uit de 15e eeuw dateren. Oorspronkelijk was het een zaalhuis, dat waarschijnlijk in het begin van de 18e eeuw werd verbouwd tot een huis rondom een binnenplaats, met twee vleugels aan de noord- en zuidzijde. Door een latere verbouwing in 1808 zijn veel van de vroegere bouwelementen verdwenen. De gracht om het gebouw dateert uit de periode voor 1700. Het huis was toen bereikbaar voor schuiten, die het huis konden bevoorraden. Later zijn er bij het gebouw de beide bouwhuizen aan de noord- en zuidzijde bijgebouwd. Hoewel er op één van deze gebouwen een torentje staat werden de kerkdiensten waarschijnlijk in een zaal van het huis zelf gehouden. Voor de reformatie werden de diensten verzorgd door de priester van de kerk van Koekange, gesticht door de heren van Echten. Na de reformatie werden de kerkdiensten in het Huis te Echten verzorgd door David Franzenius, een uit Silezië afkomstige predikant. Het Huis te Echten is tot 1971 bewoond geweest door de families van Echten en Van Holthe tot Echten.[1] Na het overlijden van de laatste heer Van Echten trouwde zijn dochter Anna Geertruida in 1802 met Rudolph Otto van Holthe, die geboren was op de havezate Rheebruggen en die zich Van Holthe tot Echten ging noemen. Hij was onder meer gedeputeerde van Drenthe en een broer van Aalt Willem van Holthe van de havezate Oldengaerde. Hun nageslacht bleef het Huis te Echten bewonen. Onder hen bevonden zich de burgemeesters van Ruinen, vader en zoon Hendrik Gerard van Holthe tot Echten en Anne Willem van Holthe tot Echten.[1]

In de periode 1976 tot 1981 werd het huis gerestaureerd door het Bureau Monumentenzorg van de provincie Drenthe.[1] Tegenwoordig is het Huis te Echten een werkplaats van de Stichting Visio voor visueel- en verstandelijk gehandicapten. Rondom het huis ligt een tuin waarin verscheidene palen staan opgesteld waaruit geluid komt. Hierdoor krijgt de tuin een meerwaarde voor de visueel gehandicapte bezoekers.


Monumenten in de buurt van Huis te Echten 02 Huis te Echten, park en tuin in Echten

Huis te Echten 01 Huis te Echten, hoofdgebouw

Zuidwolderweg 1
Echten (Gemeente De Wolden)
Omschrijving onderdeel 1: HUIS. XVIII en ouder; aan rechter zijde toevoegingen uit de jaren zeventig van de 20e eeuw, die niet beschermens..

Huis te Echten 03 Huis te Echten, twee bouwhuizen

Zuidwolderweg 1
Echten (Gemeente De Wolden)
Omschrijving onderdeel 3: BOUWHUIZEN. XVIII, in aanleg ca. 1685; symmetrisch aan weerszijden van het hoofdgebouw; bakstenen gebouwen op re..

Huis te Echten 04 Huis te Echten, portierswoning

Zuidwolderweg 1
Echten (Gemeente De Wolden)
Omschrijving onderdeel 4: DIENSTWONING. XIX, mogelijk ouder; aan het begin van de oprijlaan: bakstenen gebouwtje op rechthoekige plattegro..

Huis te Echten 05 Huis te Echten, inrijpoort en hekwerk

Zuidwolderweg 1
Echten (Gemeente De Wolden)
Omschrijving onderdeel 5: HEKKEN. Te weten: de inrijpoort en het hekwerk aan het voorplein. Inrijpoort: aan het begin van de oprijlaan gel..

Huis te Echten 06 Huis te Echten, brug

Zuidwolderweg 1
Echten (Gemeente De Wolden)
Omschrijving onderdeel 6: BRUG. In de huidige vorm XIX; bakstenen brughoofden, waarop lichtgetoogde ijzeren liggers zonder ondersteuning v..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)