Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Huis te Echten 02 Huis te Echten, park en tuin in Echten

Tuin Park Landgoed

Zuidwolderweg 1
7932PN Echten (gemeente De Wolden)
Drenthe

Bouwjaar: 18e eeuw (park) 19e eeuw (tuin) 1992 (herinr. tuin) 1800 18e eeuw (park) 19e eeuw (tuin) 1992 (herinr. tuin)
Architect: Hollema (1992) Hollema 1992 Hollema (1992)


Beschrijving van Huis te Echten 02 Huis te Echten, park en tuin

Omschrijving onderdeel 2: PARKAANLEG. De hoofdstructuur van de parkaanleg is 18de-eeuws of ouder, bestaande uit: a. oprijlaan met weilanden; b. voorplein; c. achtertuin; d. bospercelen. Ad a.: de oprijlaan, in de as van het huis, begint aan de Zuidwolderweg en loopt oostwaarts in een rechte lijn op het huis af; klinkerbestrating; enkele rijen eik aan weerszijden; via een dam met nieuwe baksteen- muren eindigt de laan op het voorplein. Aan weerszijden van de laan een weiland; in het zuidelijke een duifhuis (zie onder 7). Ad b.: het voorplein wordt aan beide zijden (noord en zuid) geflankeerd door een bouwhuis en aan de oostkant door de brug over de binnengracht naar het huis; tussen de brug en de bouwhuizen staat fraai hekwerk (zie onder 5); de inrichting is nieuw; er staan twee fraaie zonnewijzers (zie onder 9) en nog enkele majestueuze oude linden. Ad c.: de rechthoekige achtertuin, ingesloten door de buitengracht en de oostarm van de binnengracht, heeft een nieuwe inrichting, die als zodanig niet beschermenswaardig is; alleen het achterste gedeelte, nabij het Oude Diep, heeft nog een 19de-eeuws karakter: hier liggen een slingervijver en een ronde kom met enkele oude fruitbomen; alsook een oude schuur (zie onder 8). Langs de zuidelijke grachtarm nog restanten van een oude beukenhaag. Ad d.: ten zuiden en ten noorden van de buitengracht liggen oude bospercelen met restanten van slingerpaden; gemengd naald- en loofhout met veel onderbegroeiing van hulst; de Z-vormige vijver in het noordelijke perceel is van recente datum en derhalve niet beschermenswaardig. Waardering PARKAANLEG is van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de visueel-landschappelijke waarden; - vanwege de nog vrijwel ongeschonden hoofdstructuur; - als wezenlijk cultuurhistorisch onderdeel van het complex. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 515662
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

Monumenten in de buurt van Huis te Echten 02 Huis te Echten, park en tuin in Echten

Huis te Echten 01 Huis te Echten, hoofdgebouw

Zuidwolderweg 1
Echten (Gemeente De Wolden)
Omschrijving onderdeel 1: HUIS. XVIII en ouder; aan rechter zijde toevoegingen uit de jaren zeventig van de 20e eeuw, die niet beschermens..

Huis te Echten 03 Huis te Echten, twee bouwhuizen

Zuidwolderweg 1
Echten (Gemeente De Wolden)
Omschrijving onderdeel 3: BOUWHUIZEN. XVIII, in aanleg ca. 1685; symmetrisch aan weerszijden van het hoofdgebouw; bakstenen gebouwen op re..

Huis te Echten 04 Huis te Echten, portierswoning

Zuidwolderweg 1
Echten (Gemeente De Wolden)
Omschrijving onderdeel 4: DIENSTWONING. XIX, mogelijk ouder; aan het begin van de oprijlaan: bakstenen gebouwtje op rechthoekige plattegro..

Huis te Echten 05 Huis te Echten, inrijpoort en hekwerk

Zuidwolderweg 1
Echten (Gemeente De Wolden)
Omschrijving onderdeel 5: HEKKEN. Te weten: de inrijpoort en het hekwerk aan het voorplein. Inrijpoort: aan het begin van de oprijlaan gel..

Huis te Echten 06 Huis te Echten, brug

Zuidwolderweg 1
Echten (Gemeente De Wolden)
Omschrijving onderdeel 6: BRUG. In de huidige vorm XIX; bakstenen brughoofden, waarop lichtgetoogde ijzeren liggers zonder ondersteuning v..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)