Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Fort Abcoude: kazerne A in Abcoude

Militair Object

Molenweg 19
1391CH Abcoude (gemeente De Ronde Venen)
Utrecht

Bouwjaar: 1883-1885


Beschrijving van Fort Abcoude: kazerne A

Omschrijving De twee bouwlagen tellende KAZERNE A is op het midden van het fort gelegen. Het gebouw is aan drie zijden aangeaard. De voorzijde of noordzijde is opgetrokken in baksteen en geleed door getoogde spaarvelden. Ter linker- en rechterzijde van het hoofdgebouw zijn, in een hoek van 45 graden met de rechte voorgevel, lagere bouwdelen gezet die eveneens zijn aangeaard. De linker is een poterne met annexen, die leidt naar de oostzijde van het fort, de rechter is identiek maar later dichtgezet. Omstreeks 1970-1980 is een recente, grotere doorgang van beton aan de westzijde aangebracht, die buiten de bescherming valt. Ten noorden ligt voor de kazerne een wal die de zo ontstane binnenplaats afsluit. De voorgevel of noordgevel van het kazernegebouw is symmetrsich van opzet en heeft elf traveeën. De getoogde deur- en vensteropeningen zijn voorzien van natuurstenen elementen en een natuurstenen sluitsteen met diamantkop. Deuren en vensters zijn voorzien van groengeschilderde eikenhouten luiken. Elke travee bevat in de eerste bouwlaag een deur met bovenlicht met ter weerszijde een venster. In de tweede bouwlaag zijn drie vensters gezet met daarboven in het getoogde spaarveld een ronde opening. In de zesde travee van rechts is in hardsteen de naam `fort Abcoude' aangebracht, eronder in de sluitsteen van de boog boven de deur het jaartal `1885'. Het interieur bevat een aantal legeringsvertrekken met getoogde gewelven. Deze deden onder andere dienst als keuken, lokaal voor manschappen, officieren en onderofficieren en zieken. Achter de legeringsvertrekken liggen de munitiemagazijnen met een lichtgang. Alle deuren zijn nog aanwezig. De linker- en rechter vleugel haaks op het hoofdgebouw (de poternes) tellen beiden één bouwlaag en hebben aan de binnenzijde een bakstenen muur met getoogde spaarvelden. Aan de oost- en westzijde zijn de vleugels van het fort bepleisterd. Deze zijn gelijk met de aanaarding aflopend gemetseld en voorzien van een witte, groffe stucwerklaag met imitatie-voegen. Naast de doorgang naar de gang is aan de aflopende zijde een getoogde dubbele deur gezet. Waardering Van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als herkenbaar voorbeeld van een kazernegebouw met zijvleugels en doorgang alsmede van ensemblewaarde in relatie tot de overige complexonderdelen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 514627
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Fort bij Abcoude
Het Fort bij Abcoude
Het Fort bij Abcoude
Locatie Abcoude (De Ronde Venen)
Algemeen
Bouwmateriaal baksteen
Eigenaar Vereniging Natuurmonumenten
Gebouwd in 1883-1885
Monumentale status beschermd
Monumentnummer  514625
Bijzonderheden Eerst gebouwde fort van de Stelling van Amsterdam
Website Natuurmonumenten
Fort bij Abcoude
Een wachthuis annex remise op het fortterrein
Een wachthuis annex remise op het fortterrein
Fort bij Abcoude vanuit de lucht gezien; 1977.
Houten genieloods aan de achterzijde van het fort.

Het Fort bij Abcoude is een fort van de Stelling van Amsterdam. Het is gelegen oostelijk van Abcoude, tussen het riviertje de Angstel en de spoorlijn Amsterdam – Utrecht, en is in de zomermaanden te bezoeken. Ten noordoosten ligt het Fort Nigtevecht.

Ligging en functie

Het Fort bij Abcoude was het eerste fort dat in het kader van de Stelling van Amsterdam werd gebouwd.[1] Het ligt aan de spoorlijn van Amsterdam naar Utrecht, een belangrijk acces tussen de geïnundeerde terreinen. Het eerder aangelegde Fort Bijlmer langs het acces was mislukt waardoor de toegangsweg naar Amsterdam vanuit het zuiden nog wijd open lag.[1] Aanvankelijk was de Stelling dichter bij Amsterdam gepland, maar na de bouw van Fort Bijlmer in 1868 was de draagwijdte van de artillerie zodanig verbeterd dat de Stelling verder van Amsterdam moest worden gebouwd. Het Fort bij Abcoude kwam circa 15 kilometer van de stad te liggen.

Bouw

Met de bouw van Fort bij Abcoude werd in 1884 begonnen.[1] Het ontwerp was een verbeterde versie van de gebastioneerd stelsel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort bestond uit aardwerken, waarin zeven bomvrije ruimten waren aangebracht en het geheel werd omringd met een gracht. De bomvrije ruimten betroffen een hoofdgebouw van twee verdiepingen die plaats bood aan 360 man, keuken en ziekenzaal. Achter deze vertrekken liggen op de begane grond de munitiemagazijnen met een lichtgang. Aan de linker- en rechterzijde van het hoofdgebouw zijn schuin ten opzichte van de rechte voorgevel, lagere bouwdelen gezet die ook met aarde zijn bedekt. De linker is een poterne die leidt naar de oostzijde van het fort en de rechter leidt naar de westzijde. In beide gevallen liggen voor deze toegangswegen naar het hoofdgebouw bruggen. Verder waren er vier bomvrije bergplaatsen voor geschut en ander materieel, de zogenaamde remises.[2] Tot slot was er een reduit met poterne en een schuilplaats. Het fort moest als voorbeeld dienen voor alle forten van de Stelling.[1]

Om verzakking van de gebouwen te voorkomen werd veel veen afgegraven en hiervoor in de plaats kwam zand.[1] De gebouwen zouden worden gemaakt van baksteen. Na een jaar werd de bouw opgeschort, omdat inmiddels de brisantgranaat bekend was geworden. Tegen de explosieve kracht van deze nieuwe granaat was een bakstenen fort niet opgewassen. Er werd een nieuw ontwerp gemaakt, en het fort werd uiteindelijk deels uitgevoerd in beton.[2] De opstaande binnenmuren en gevels werden gemetseld van baksteen, maar voor het dak werd beton gebruikt. Het beton was een mix van kalk en tras die als bindmiddel fungeerde en brokken baksteen.[3] Het resultaat was brikkenbeton. Het gebruik van cement kwam later. Met cement als bindmiddel wordt het beton nog steviger en dit werd gebruikt in volgende forten van de Stelling.[3] Het fort werd in 1887 voltooid.

In 1911 waren er plannen om het fort te moderniseren, of zelfs geheel te slopen en te vervangen door een fort volgens een nieuwer ontwerp, maar deze zijn nooit uitgevoerd. Het nieuwere type fort voor de Stelling was helemaal gemaakt van cementbeton, het was een langwerpig ontwerp met keelkazematten en aan de voorzijde kanonnen in hefkoepels. Bij Fort bij Abcoude werd de artillerie nog opgesteld op het fortterrein terwijl bij latere forten de artillerie verhuisde naar batterijen tussen de forten. Het hoofdgebouw van het Fort bij Abcoude telt nog twee verdiepingen, maar de nieuwere forten kregen slechts een verdieping. De houten luiken voor de ramen en deuren werden in de latere versie vervangen door staalplaten met schietgaten.

Tijdens de Koude Oorlog is het fort in gebruik genomen als opslagplaats voor met name verbandmiddelen. Omstreeks 1970-1980 is een recente, grotere doorgang van beton aan de westzijde van het hoofdgebouw gemaakt, die het transport met grote vrachtwagens mogelijk maakte.

Huidige situatie

Het fort is nog vrijwel geheel intact, en de houten genieloods achter het fort is deels in gebruik als clubhuis van een hengelvereniging. Het fort is opgeknapt door moeilijk opvoedbare jongens, in een project van de Stichting Herstelling.[2] Het was eigendom van de gemeente Abcoude, maar is op 16 mei 2006 overgedragen aan de Vereniging Natuurmonumenten. De bomen en struiken maken het terrein een rustplaats voor uiteenlopende vogels, waaronder de ijsvogel.[2] Veel vleermuizen hebben hun intrek genomen in de voormalige reduit. Het complex is een rijksmonument.

Externe links


Monumenten in de buurt van Fort Abcoude: kazerne A in Abcoude

Fort Abcoude: aardwerk

Molenweg 19
Abcoude (Gemeente De Ronde Venen)
Omschrijving Het AARDWERK van het fort bij Abcoude dateert uit 1883-1885 en ligt met de brede zijde naar het zuidoosten. Het is omgeven doo..

Fort Abcoude: remise B

Molenweg 19
Abcoude (Gemeente De Ronde Venen)
Omschrijving De REMISE B diende voor de keelverdediging en is gelegen aan de noordzijde tegenover kazerne A. De remise is gelegen in een ..

Fort Abcoude: remise C

Molenweg 19
Abcoude (Gemeente De Ronde Venen)
Omschrijving De REMISE (C) is gelegen aan de westzijde van kazerne A en bestaat uit een driezijdig aangeaard aardwerk en een bakstenen, g..

Fort Abcoude: remise D

Molenweg 19
Abcoude (Gemeente De Ronde Venen)
Omschrijving De REMISE D is schuin achter remise C gelegen, aan de zuidoostzijde van het fort. De remise heeft een rechthoekige plattegro..

Fort Abcoude: remise E

Molenweg 19
Abcoude (Gemeente De Ronde Venen)
Omschrijving De REMISE E is gelegen zuidoostelijk op het fort, achter remise F, op gelijke hoogte en spiegelbeeldig aan remise D. De remi..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)