Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Fort Abcoude: kazerne A in Abcoude

Militair Object

Molenweg 19
1391CH Abcoude (gemeente De Ronde Venen)
Utrecht

Bouwjaar: 1883-1885


Beschrijving van Fort Abcoude: kazerne A

Omschrijving De twee bouwlagen tellende KAZERNE A is op het midden van het fort gelegen. Het gebouw is aan drie zijden aangeaard. De voorzijde of noordzijde is opgetrokken in baksteen en geleed door getoogde spaarvelden. Ter linker- en rechterzijde van het hoofdgebouw zijn, in een hoek van 45 graden met de rechte voorgevel, lagere bouwdelen gezet die eveneens zijn aangeaard. De linker is een poterne met annexen, die leidt naar de oostzijde van het fort, de rechter is identiek maar later dichtgezet. Omstreeks 1970-1980 is een recente, grotere doorgang van beton aan de westzijde aangebracht, die buiten de bescherming valt. Ten noorden ligt voor de kazerne een wal die de zo ontstane binnenplaats afsluit. De voorgevel of noordgevel van het kazernegebouw is symmetrsich van opzet en heeft elf traveeën. De getoogde deur- en vensteropeningen zijn voorzien van natuurstenen elementen en een natuurstenen sluitsteen met diamantkop. Deuren en vensters zijn voorzien van groengeschilderde eikenhouten luiken. Elke travee bevat in de eerste bouwlaag een deur met bovenlicht met ter weerszijde een venster. In de tweede bouwlaag zijn drie vensters gezet met daarboven in het getoogde spaarveld een ronde opening. In de zesde travee van rechts is in hardsteen de naam `fort Abcoude' aangebracht, eronder in de sluitsteen van de boog boven de deur het jaartal `1885'. Het interieur bevat een aantal legeringsvertrekken met getoogde gewelven. Deze deden onder andere dienst als keuken, lokaal voor manschappen, officieren en onderofficieren en zieken. Achter de legeringsvertrekken liggen de munitiemagazijnen met een lichtgang. Alle deuren zijn nog aanwezig. De linker- en rechter vleugel haaks op het hoofdgebouw (de poternes) tellen beiden één bouwlaag en hebben aan de binnenzijde een bakstenen muur met getoogde spaarvelden. Aan de oost- en westzijde zijn de vleugels van het fort bepleisterd. Deze zijn gelijk met de aanaarding aflopend gemetseld en voorzien van een witte, groffe stucwerklaag met imitatie-voegen. Naast de doorgang naar de gang is aan de aflopende zijde een getoogde dubbele deur gezet. Waardering Van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als herkenbaar voorbeeld van een kazernegebouw met zijvleugels en doorgang alsmede van ensemblewaarde in relatie tot de overige complexonderdelen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 514627
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

Monumenten in de buurt van Fort Abcoude: kazerne A in Abcoude

Fort Abcoude: aardwerk

Molenweg 19
Abcoude (Gemeente De Ronde Venen)
Omschrijving Het AARDWERK van het fort bij Abcoude dateert uit 1883-1885 en ligt met de brede zijde naar het zuidoosten. Het is omgeven doo..

Fort Abcoude: remise B

Molenweg 19
Abcoude (Gemeente De Ronde Venen)
Omschrijving De REMISE B diende voor de keelverdediging en is gelegen aan de noordzijde tegenover kazerne A. De remise is gelegen in een ..

Fort Abcoude: remise C

Molenweg 19
Abcoude (Gemeente De Ronde Venen)
Omschrijving De REMISE (C) is gelegen aan de westzijde van kazerne A en bestaat uit een driezijdig aangeaard aardwerk en een bakstenen, g..

Fort Abcoude: remise D

Molenweg 19
Abcoude (Gemeente De Ronde Venen)
Omschrijving De REMISE D is schuin achter remise C gelegen, aan de zuidoostzijde van het fort. De remise heeft een rechthoekige plattegro..

Fort Abcoude: remise E

Molenweg 19
Abcoude (Gemeente De Ronde Venen)
Omschrijving De REMISE E is gelegen zuidoostelijk op het fort, achter remise F, op gelijke hoogte en spiegelbeeldig aan remise D. De remi..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)