Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Villa, in eclectische stijl gebouwd als directeurswoning in Helmond

Woonhuis

Kanaaldijk N.W. 81
5707LC Helmond
Noord Brabant

Bouwjaar: 1874


Beschrijving van Villa, in eclectische stijl gebouwd als directeurswoning

Inleiding VILLA, in eclectische stijl gebouwd als directeurswoning in 1874 in opdracht van W. Swinkels. Een verbouwing vond plaats in ca. 1895. Typologisch en stilistisch komt het pand overeen met de fabrikantenvilla aan de Mierloseweg 1B. Het aangebouwde eenlaagse kantoor en pakhuisgedeelte uit ca. 1920 is in 1991 gesloopt. Hierdoor is de villa geheel vrij komen te staan. Omschrijving Het tweelaagse pand heeft een afgeplat schilddak met leien in rensdekking. De gevel bestaat uit twee delen; links een deel van twee vensterassen met de deur, en rechts een driezijdige uitbouw. De uitbouw is opgezet als een doorgaande erker over beide bouwlagen. De gevel is opgetrokken in bruine machinale baksteen en heeft een geleding van rode baksteen voor de strekken en gepleisterde en wit geschilderde speklagen bij onder- wissel- en bovendorpels. In de plint op de begane grond zijn ter hoogte van de vensters verdiepte velden aangebracht. Hier boven staat de doorgaande dorpellijst. In de drie erkerzijden bevinden zich schuifvensters, gelijk aan de vensters er boven. Naast de erker de paneeldeur met diamantkussens en smeedijzeren sierrooster. Rechts van de deur is een terracotta tegel ingemetseld met de Heilige Maagd Maria, waarschijnlijk uit ca. 1945. Naast de deur een gekoppeld schuifvenster; een gelijkvormig raam hierboven en een T-venster boven de deur. Alle vensters en het bovenlicht van de deur zijn afgedekt met een segmentboog van rode verblendsteen met uitkragende koppenlaag en sluitsteen. De boogvullingen van de vensters en van de verdiepte velden in de borstwering bij de verdieping bestaan uit polychrome tegels met geometrisch patroon. De borstwering van de verdieping is aan boven- en onderzijde geaccentueerd met een geprofileerde stuclijst, net als het fries onder de gootlijst. Het fries heeft gepleisterde hoekblokken, een tandlijst en polychroom siermetselwerk. In het midden van het dak staat een kleine vierruits dakkapel onder plat dak. De erker heeft aan de voorzijde en deels op de hoeken een brede dakkapel onder plat dak. De ramen hebben een verdeling in kleine roeden. Boven de gepleisterde linkerzijgevel bevindt zich op het dak de schoorsteen, waarop de oorspronkelijke getordeerde terracotta schoorsteenpotjes staan. Waardering De villa is van algemeen belang. Zij heeft cultuurhistorische waarden als voorbeeld van de sociaal-economische ontwikkeling van de industrialisatie in oostelijk Noord-Brabant, in het bijzonder de ontwikkeling van een ook op landelijk niveau prominente industrialisatie-as aan de Zuid-Willemsvaart. Zij heeft architectuurhistorische waarden als voorbeeld van de wijze waarop eclectische motieven werden gebruikt om de representatiegraad van de burgerij en de fabriakanten te verhogen. Het pand heeft ensemblewaarde als onderdeel van een industrie- en doorvoergebied van nationaal niveau. Het is gaaf bewaard gebleven. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 513053
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Villa, in eclectische stijl gebouwd als directeurswoning in Helmond

Villa, in eclectische stijl

Kanaaldijk N.W. 83
Helmond
Inleiding VILLA, in eclectische stijl in 1884 gebouwd in opdracht van de margarinefabrikant C.A. Oyens. De villa werd in 1925 verbouwd. Ron..

Villa, in eclectische stijl gebouwd in 1890 in opdracht van de baksteenfabrikant Dirk van Lookeren Campagne

Kanaaldijk N.W. 83b
Helmond
Inleiding VILLA, in eclectische stijl gebouwd in 1890 in opdracht van de baksteenfabrikant Dirk van Lookeren Campagne. Er vonden verbouwing..

Gepleisterd herenhuis in eclectische trant

Kanaaldijk N.W. 77
Helmond
Gepleisterd herenhuis in eclectische trant uit het derde kwart van de 19e eeuw. Pand met souterrain, verdieping en omlopend schilddak met ge..

Reeks herenhuizen, in 1850 gebouwd in opdracht van de fabrikanten Cornelis Carp en Albert Caulen

Kanaaldijk N.W. 63
Helmond
Inleiding REEKS HERENHUIZEN, in 1850 gebouwd in opdracht van de fabrikanten Cornelis Carp en Albert Caulen. Het neo-classicistische blok he..

Villa den zwaluw, gebouwd in een stijl verwant aan de Amsterdamse school

Aarle-Rixtelseweg 2
Helmond
Inleiding VILLA DEN ZWALUW, gebouwd 1926-1927 in een stijl verwant aan de Amsterdamse School. De villa werd gebouwd voor de de heer Aukes e..

Kaart & Routeplanner


Foto's (18)

Alle 18 foto's weergeven