Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalige mitrailleurkazemat, genaamd keverdijk in Weesp

Militair Object

Kreugerlaan 1
1381HN Weesp
Noord Holland

Bouwjaar: ca. 1932


Beschrijving van Voormalige mitrailleurkazemat, genaamd keverdijk

Inleiding Voormalige MITRAILLEURKAZEMAT, genaamd "Keverdijk", thans zonder functie, gebouwd omstreeks 1932 door de Nederlandse landmacht als onderdeel van de Vesting Holland, een verdedigingsgordel van permanente versterkingsbouw en inundatievoorzieningen, ter bescherming van het westen van Nederland. De kazemat "Keverdijk" maakte deel uit van het Oostfront, Groep Naarden. De kazemat is gelegen op ongeveer 50 m ten noordoosten van de Kreugerlaan, grotendeels aangeaard en begroeid met bomen en struiken. De kazemat diende ter verdediging van de in 1927 aangelegde provinciale weg Amsterdam-Weesp-Hilversum, die op deze plaats de verboden kring van Fort Uitermeer doorsneed. Van defensiewege werd de noodzaak gevoeld om ter plaatse een mitrailleurkazemat te bouwen naar getandaardiseerd ontwerp van 1928 uit de Voorschriften tot het Inrichten van Stellingen no. 77 (V.I.S.). Omschrijving Het rechthoekige gebouw is opgetrokken uit gewapend beton met aan de schietgatzijde (zuidoost- en noordoostwand) een wanddikte van 1.80 m. De zuidwestwand heeft een dikte van 1.60, de noordwestwand van 1.00 m. De dekkingsdikte bedraagt 1.50 m gewapend beton plus aarde. De kazemat staat op een onderheide betonnen funderingsplaat van 17.25 m bij 19.70 m. De kazemat meet als grootste lengte 7.25 m, breedte 9.20 m en hoogte (inclusief funderingsplaat) 5.50 m. De ingang bevindt zich links in de noordwestwand en wordt gedekt door middel van een geweerschietgat vanuit de afwachtingsruimte voor de manschappen. De gangruimte staat haaks op de ingang en geeft toegang tot de afwachtingsruimte- waarin een periscooptoestel was opgesteld- en mitrailleurkazematruimte met schietgat in de zuidoostwand. De trechtervormige binnenwand van het schietgat is versterkt met een vertanding van spoorstaafgedeelten. De inwendige hoogte van de kazemat bedraagt 1.70 m. Waardering De voormalige mitrailleurkazemat "Keverdijk"is van algemeen belang uitcultuurhistorisch oogpunt als element uit de krijgsgeschiedenis, in casu de krijgsgeschiedenis uit het Interbellum in Nederland, waarbinnen het gebouw deel uitmaakte van het verdedigingsproject onder de naam Vesting Holland. De kazemat is van algemeen belang uit architectuurhistorisch oogpunt als gaaf en herkenbaar gebleven voorbeeld van een mitrailleurkazemat; als element uit de laatste fase van de permanente versterkingsbouw in Nederland; als zeldzaam geworden voorbeeld van een mitrailleurkazemat type V.I.S. , een kazemattype waaraan een gestandaardiseerd ontwerp ten grondslag lag en als voorbeeld van de toepassing van zware gewapend betonconstructie uit de laatste fase van de permanente versterkingsbouw in Nederland. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 512942
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Voormalige mitrailleurkazemat, genaamd keverdijk in Weesp

Sluiswachtershuis

Kreugerlaan 1
Weesp
Sluiswachtershuis, 1888. Eenvoudig rechthoekig pand onder pannen schilddak. Spaarvelden verlevendigen de muren. Omlopende houten kroonlijst.

Fort bij Uitermeer, Fort-, sluis- en brugwachterwoning

fort uitermeer
weesp
Cluster 4. Fort-, Sluis- en Brugwachterswoning. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding Ten oosten van Fort Uitermeer en de schutsluis gelege..

Fort bij Uitermeer, Schutsluis

fort uitermeer
weesp
Cluster 4. Restant schutsluis. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding RESTANT van een SCHUTSLUIS uit 1673, die de 's-Gravelandsche Vaart ver..

Uitermeerse Sluis

Kreugerlaan 1
Weesp
Uitermeerse Sluis. Waterbouwkundig werk uit het eind van de 18e eeuw.

Fort bij Uitermeer, Schutsluis en ophaalbrug

fort uitermeer
weesp
Cluster 4. Schutsluisen ophaalbrug. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding SCHUTSLUIS en OPHAALBRUG als militair-strategische en civiel wate..

Kaart & Routeplanner


Foto's (6)