Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Tankhindernis met inundatievoorziening in Muiderberg

Militair Object

in zomerkade Muiderberg
1398ZG Muiderberg (gemeente Muiden)
Noord Holland

Bouwjaar: 1939-1940


Beschrijving van Tankhindernis met inundatievoorziening

Inleiding TANKHINDERNIS MET INUNDATIEVOORZIENING, gebouwd gedurende de mobilisatieperiode 1939-1940 door de Nederlandse Landmacht als onderdeel van de Vesting Holland, een verdedigingsgordel van permanente versterkingsbouw en inundatievoorzieningen, ter bescherming van het dichtst bevolkte gedeelte van Nederland. De tankhindernis maakte deel uit van het Oostfront van de Vesting Holland, Groep Naarden. De tankhindernis is gelegen in de zomerkade, nabij het IJsselmeer, ten noordoosten van de wijk Buitendijken te Muiderberg, en diende enerzijds ter versperring van de verdere toegang tot de Vesting Holland langs de inundatiegebieden nabij Muiderberg, anderzijds betekende de hindernis annex inundatiesluis een mogelijkheid om het achterliggende poldergebied van inundatiewater te kunnen voorzien. De spoorstaafgedeelten van de hindernis werden naderhand tot op het beton afgezaagd. Omschrijving De tankhindernis bestaat uit een ongeveer 2.40 m brede strook van gewapend beton met daarin in lengterichting opgenomen twee rijen, naar de frontzijde (oost) opgaande spoorstaafgedeelten. Aan de IJsselmeerzijde is in de versperring een dubbele metalen waterinlaat opgenomen, die afsluitbaar was met behulp van twee, eveneens metalen, schuiven. Op de metalen waterinlaat staat aangegeven dat deze werd gefabriceerd door Hayward-Tyler Engineers. Aan de landzijde omgeeft de versperring aan drie zijden een rechthoekig verzamelbekken. Ook aan de landzijde kan de watertoevoer door middel van metalen schuiven worden gereguleerd. Waardering De voormalige tankhindernis is van algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde als element uit de krijgsgeschiedenis, in casu de geschiedenis van het Interbellum in Nederland, waarbinnen het werk deel uitmaakte van het verdedigingsproject onder de naam Vesting Holland. De voormalige tankhindernis is van algemeen belang wegens militair- en architectuurhistorische waarde als element uit de laatste fase van de permanente versterkingsbouw in Nederland, als zeldzaam geworden voorbeeld van een tankhindernis gecombineerd met een inundatievoorziening en als voorbeeld van een type versperring waaraan een gestandaardiseerd ontwerp ten grondslag ligt. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511956
Laatste wijziging: 2014-10-12 09:49:28.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Tankhindernis met inundatievoorziening in Muiderberg

Courtine X-XI met ravelijn, sluis en beer

Courtine X-XI
Muiden
11. COURTINE X-XI MET RAVELIJN, SLUIS EN BEER Gedeeltelijk afgegraven courtine met: - links voor de courtine een (afgevlakt) ravelijn; aan..

Bastion XI

Bastion XI
Muiden
12. BASTION XI Onregelmatig gevormd sterk afgevlakt hol bastion met: - redanvormige vooruitgeschoven rechterflank; - voorliggende gracht ..

Bastion X

Bastion X
Muiden
10. BASTION X Onregelmatig gevormd hol bastion met: - voor de rechterface een gracht ter breedte van plm 50 m; - voor de linkerface open ..

betonnen werken muiden-muiderberg

betonnen werken muiden-muiderberg
muiderberg (Gemeente gooise meren)
Cluster 2. Duiker no.2. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding DUIKER als uit het Interbellum daterende toevoeging aan of verfijning van het ..

Courtine IX-X met ravelijn, schuisluis, beer en wachthuis H

Courtine IX-X
Muiden
9. COURTINE IX-X MET RAVELIJN, SCHUTSLUIS, BEER EN WACHTHUIS Gedeeltelijk afgegraven courtine met: - voor het midden gelegen ravelijn; op ..

Kaart & Routeplanner