Meer dan 63.000 rijksmonumenten


St. Elisabethsgasthuis in Deventer

Gebouw

Bagijnenstraat 56
7400AA Deventer
Overijssel

Bouwjaar: ca. 1880 1880 ca. 1880


Beschrijving van St. Elisabethsgasthuis

Inleiding Het als ZIEKENHUIS gebouwde St. Elisabethsgasthuis (tegenwoordig P.W. Jansen Verpleeghuis) is rond 1880 gebouwd op de hoek van de Bagijne- en de Smedenstraat in classicistische trant. Het pand ligt binnen het beschermde stadsgezicht van Deventer. De gesloten L-vormige gevelwand ligt met de lange zijde aan de Bagijnestraat, met de korte aan de Smedenstraat. Het interieur is gewijzigd (o.a. in 1941) en aan de achterzijde is een aanbouw rond een binnenplaats gerealiseerd; deze later toegevoegde elementen zijn voor bescherming van rijkswege van ondergeschikt belang. Omschrijving Pand bestaande uit twee bouwlagen onder een samengesteld afgeknot schilddak met grijze Hollandse pannen. De gepleisterde gevels zijn aan de straatzijde op de eerste bouwlaag voorzien van schijnvoegen. Deze gevels worden horizontaal geleed door een grijs gepleisterde plint, door twee cordonlijsten direct onder de vensters (waarbij die op de verdieping is geprofileerd) en tenslotte door een geprofileerde rand onder de dakrand en een brede gootlijst. De lange gevel wordt verticaal geleed door kleine verspringingen van het gevelvlak en de vensterindeling. Op beide bouwlagen diepliggende gietijzeren vensters met kleine roedenverdeling binnen smalle profiellijsten: op de eerste bouwlaag hebben de vensters rondboogvormige bovenlichten met radiale roedenverdeling; op de verdieping recht gesloten vensters onder een kroonlijstje. Ongeveer centraal in de lange gevel aan de Bagijnestraat bevindt zich een poort van één bouwlaag met een grote houten inrijdeur, die naar een binnenplaatsje leidt. Ten oosten van die deur bevindt zich in het laatste geveldeel een centraal geplaatste entreepartij onder een kroonlijst, bestaande uit een dubbele deur binnen een omlijsting van zij- en bovenlichten met roedenverdeling. Ter weerszijden een rondboogvenster en een klein rechthoekig venster; op de verdieping drie rechthoekige vensters als omschreven. Waardering Ziekenhuis van cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang vanwege: - de gaafheid van de aan de straat gelegen gesloten gevelwand - de classicistische bouwtrant - de markante, beeldbepalende situering - de oorspronkelijke functie (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510762
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van St. Elisabethsgasthuis in Deventer

Stappenconvent Grote en Voorster Gasthuis

Bagijnenstraat 17
Deventer
Stappenconvent. (Grote en Voorster Gasthuis) Gepleisterd eclectisch gebouw op L-vormige plattegrond, gebouwd in 1858. De beide vleugels hebb..

Huis met in- en uitgezwenkte topgevel voorzien van vijf verminkte pilasters

Smedenstraat 136
Deventer
Huis met in- en uitgezwenkte topgevel voorzien van vijf verminkte pilasters; natuurstenen waterlijst en bakstenen tandlijst. Op de verdiepin..

Postkantoor

Nieuwstraat 100
Deventer
Inleiding POSTKANTOOR in 1906 ontworpen door C.H. Peters. De architect ontwikkelde als rijksbouwmeester voor dit gebouwtype een eigen stijl..

St. Josephgsticht (Gildehotel)

Nieuwstraat 41
Deventer
Inleiding Het ZIEKENHUIS van de Zusters van Liefde, het "Sint Josephgesticht", bevindt zich in een deel van de stad waar al van oudsher mee..

Burgerweeshuis

Bagijnenstraat 9
Deventer
Burgerweeshuis. In neo-classicistische stijl opgetrokken, 1859 gedateerd, gepleisterd gebouw, bestaande uit twee in elkaars verlengde gelege..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)