Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Wilhelminafontein in Deventer

Overig

Brink 21
7411BS Deventer
Overijssel

Bouwjaar: 1898
Architect: J.A. Mulock Houwer


Beschrijving van Wilhelminafontein

Inleiding De centraal op de Brink gelegen Wilhelmina-fontein is onthuld op 31 augustus 1898 bij gelegenheid van de kroning van Hare Majesteit. De fontein had oorspronkelijk het kroonstuk moeten worden op de aanleg van de Hoogdrukwaterleiding in 1893, in Italiaanse traditie (Trevifontein). Vanwege ontoereikende fondsen werd de fontein echter het sluitstuk op de begroting. De troonsbestijging bracht meer kapitaal; samen met het reeds vergaarde geld werd de fontein aangelegd. De fontein, bekroond met de Deventer stadsmaagd, is in Neo-Renaissance stijl ontworpen door stadsarchitect Mulock Houwer. Het beeldhouwwerk is van W.G. van Poorten, overig steenhouwerswerk is verricht door H.H. Beltman, het gietwerk is gedaan door Nering Bögel. De fontein is in 1960 gedemonteerd en afgevoerd en in 1985 weer herbouwd. Bij de restauratie is tussen de putti op de kolom de tekst "gesloopt 1960 herbouwd 1985" gehakt. Omschrijving Ronde natuurstenen fontein, bestaande uit een bassin met op een basement een kom op consoles. Vanuit de kom rijst een kolom op met het beeld van de stadsmaagd, op een basement met schelpmotieven. De fontein wordt in de lengte in drie parten verdeeld door boven elkaar geplaatste beeldhouwwerken. Ieder deel is gelijk: aan de bassinrand een bronzen waterspuwende heremietkreeft op een piedestal, op het kolombasement een putto met waterspuwende hoorn aan de mond en tegen de kolom een Ionische zuil die het hoofdgestel van de kolom draagt. Tussen de Ionische zuilen koperen waterspuwende leeuwenkoppen. Op het hoofdgestel, boven de zuilen, vazen. Op de kolom een tempietto als piedestal voor de stadsmaagd met als attributen palmtak, schild en kroon. Boven de leeuwenkoppen, in goud op snee, de teksten "Wilhelminafontein", "onthuld 31 augustus 1898" en "gesticht door gemeente en burgerij". Waardering Wilhelminafontein van cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege: - de herinnering aan een belangrijke gebeurtenis uit de vaderlandse geschiedenis - de kwaliteit van het ontwerp van stadsarchitect Mulock Houwer - de beeldbepalende ligging midden op de Brink - de gaafheid - de zeldzaamheid (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510758
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
De Wilhelminafontein in Deventer

Op de Brink in Deventer staat een Wilhelminafontein. Het monument werd in 1898 onthuld ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina. Het monument is van de hand van de Deventer stadsarchitect J.A. Mulock Houwer. De aanleg van deze fontein was - overigens niet als Wilhelminamonument - al voorzien geweest in 1893, toen de Deventer waterleiding gereed kwam. Geldgebrek noopte toen af te zien van de bouw. In 1898 deed zich de gelegenheid voor om alsnog een fontein te plaatsen. Het monument - waarvan de gietijzeren onderdelen werden gegoten bij Nering Bögel - hinkt op die twee gedachten. Anders dan het opschrift op de sokkel (waar Wilhelminafontein staat te lezen) doet vermoeden, bevat het monument verder geen verwijzingen naar de vorstin. Op de sokkel staat de Stedenmaagd van Deventer, gemaakt door Wilhelmus Gerhardus van Poorten. Zij is voorzien van een laurierblad en een schild waarop het stadswapen staat afgedrukt.

De fontein werd in 1960 afgebroken om het autoverkeer vrije doorgang te verlenen over de Brink. Gewijzigde opvattingen over autoverkeer in de binnenstad leidden tot een heroprichting van het monument in 1985. Het bouwwerk is sinds 1998 opgenomen in het register van rijksmonumenten.


Monumenten in de buurt van Wilhelminafontein in Deventer

Het Hoge Huis

Brink 21
Deventer
Omvangrijk pand met XIX klassicistische gepleisterde lijstgevel met attiek en boogstelling in de benedenbouw. In wezen laatgotisch huis blij..

Huis met xix-gepleisterde lijstgevel

Bergstraat 1
Deventer
Huis met XIX-gepleisterde lijstgevel; winkelpui in blokken gepleisterd. Dakkapel XIX.

Onderkelderd pand met gepleisterde rechte gevel

Bergstraat 5
Deventer
Onderkelderd pand met gepleisterde rechte gevel. Winkelpui met middendeur.

Huis met gepleisterde lijstgevel

Bergstraat 2
Deventer
Huis met XIX B gepleisterde lijstgevel. XIX B.

Fors onderkelderd pand met gepleisterde lijstgevel, door cordonbanden geleed

Brink 18
Deventer
Fors onderkelderd pand met gepleisterde lijstgevel, door cordonbanden geleed. Gekoppelde voordeuren XVIII/XIX.

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)