Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Peel Raamstelling: asperge-versperring in MILL

Militair Object

Defensiekanaal
5450AA MILL (gemeente Mill en Sint Hubert)
Noord Brabant

Bouwjaar: 1939-1940


Beschrijving van Peel Raamstelling: asperge-versperring

Inleiding. In de spoordijk van de spoorlijn Boxtel-Wesel resteren de uit twee delen bestaande, op ca. 50 meter ten oosten en ten westen van de plaats waar deze de Peel-Raamstelling kruist, overblijfselen van een ASPERGE-VERSPERRING, die aangelegd werd in 1939 en onderdeel uitmaakt van de stelling. Beide asperge-versperringen zijn naar het oosten gericht. Door het stellen van de westelijke versperring derailleerde op 10 mei 1940 ter plaatse een Duitse pantsertrein, die eerder de stelling was gekruisd. De restanten van verwrongen asperges in de westelijke versperring herinneren nog aan deze ontsporing. Omschrijving. Van de versperring tegen treinen, pantserwagens en tanks resteert het ca. 15 meter brede, diep gefundeerde en ca. twee meter dikke betonnen funderingsbed, waarin de aangepunte dubbel T-profielen (z.g. asperges) werden verankerd. De as van de versperring staat haaks op die van de spoordijk. De versperring werd ook over het talud van de dijk voortgezet. Aan de beide (noordelijke en zuidelijke) uiteinden van de versperring resteren nog delen van de daar vast in het beton gegoten asperges; ter hoogte van de spoorstaven werd de versperring pas op het laatste moment gesteld en bevinden zich resten van de daarvoor bestemde putten. In 1988 is een deel van de twee versperringen hersteld; daarbij werden onder meer op de restanten van de oude asperges nieuwe I-profielen gelast, maar ook werden op de westelijke versperring oorspronkelijke asperges opnieuw aangelast. Naast de betonnen fundering en de resten van de oorspronkelijke asperges vallen ook de herplaatste authentieke asperges onder de bescherming. Waardering. De asperge-versperring is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele en geografische ontwikkeling, namelijk de versterking en daaropvolgende verdediging van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en is als zodanig een belangrijk document van de militaire geschiedenis. Het is van architectuur- en bouwhistorisch belang wegens het bijzondere materiaalgebruik en de toepassing van moderne materialen en technieken, met name in de verwerking van gewapend beton. Het heeft ensemblewaarden als essentieel onderdeel van een groter geheel, dat cultuurhistorisch van belang is en is van belang wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing en de historisch-ruimtelijke relatie met wegen, wateren en bodemgesteldheid. Het geheel heeft een grote belevingswaarde en is als grootschalig militair complex en herinnering aan een belangrijke episode uit de nationale geschiedenis zeldzaam. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 509273
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Peel Raamstelling: asperge-versperring in MILL

Peel-Raamstelling: brug

Gemertsebaan 4
Landhorst (Gemeente Sint Anthonis)
Inleiding In de gemeente Mill resteert direct ten zuiden van kazemat 428 een houten BRUG, waarvan de onderbouw uit 1939-1940 dateert, maar ..

Peel-Raamstelling: verdeelwerk annex stuw

Defensiekanaal
Mill (Gemeente Mill en Sint Hubert)
Inleiding Tussen kazemat 521 en 522 ligt in het Defensiekanaal een betonnen VERDEELWERK ANNEX STUW. Deze behoort tot het oorspronkelijke on..

Peel Raamstelling: verdeelwerk annex stuw

Defensiekanaal
Mill (Gemeente Mill en Sint Hubert)
Inleiding Tussen kazemat 530 en 531 ligt in het Defensiekanaal eenbetonnen VERDEELWERK ANNEX STUW. Deze behoort tot het oorspronkelijke ont..

Peel-Raamstelling: verdeelwerk annex stuw

Defensiekanaal
Mill (Gemeente Mill en Sint Hubert)
Inleiding Tussen kazemat 533 en 534 ligt in het Defensiekanaal een betonnen VERDEELWERK ANNEX STUW. Deze behoort tot het oorspronkelijke on..

Peel-Raamstelling: verdeelwerk annex stuw

Defensiekanaal
Mill (Gemeente Mill en Sint Hubert)
Inleiding Tussen kazemat 535-536 ligt in het Defensiekanaal een betonnen VERDEELWERK ANNEX STUW. Deze behoort tot het oorspronkelijke ontwe..

Kaart & Routeplanner


Foto's (5)