Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Rabbinaatshuis in Groningen

Kerkelijk Gebouw

Nieuwstad 28
9711JP Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1890
Architect: A. Schram de Jong Schram de Jong 1890 A. Schram de Jong

(1 recensie)

Beschrijving van Rabbinaatshuis

Inleiding BADHUIS, genaamd Rabbinaatshuis, gesitueerd op de hoek van de Nieuwstad en de Folkingestraat nabij de synagoge van Groningen, gebouwd in 1890 als badhuis met badmeesterswoning, winkelhuis en vergaderzaal voor de Joodse gemeente naar ontwerp van directeur gemeentewerken A. Schram de Jong in een eclectische bouwstijl. Het gebouw is in 1988 gerestaureerd en verbouwd tot wooneenheden en daartoe inwendig aangepast. Omschrijving Het markante gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen onder een afgeknot schilddak, belegd met een Friese golfpan. Het rechthoekige bouwvolume is met gevels, pilasters en lijstwerk afgewisseld, waarmee de drie delen van het gebouw zijn aangeduid: de voormalige winkelpui met rondboogvensters en pilasters met spiegels op de hoek, een vleugel van drie raamtraveeën breed aan de Nieuwstad en uiterst links een smal poortrisaliet. De voorgevel van het winkelgedeelte, uitziend op de Folkingestraat, is met lijstwerk bestuct. De zijgevel aan de Folkingestraat is door middel van pilasters in tweeën gedeeld. Op de verdieping bevindt zich een groot driedelig venster, geflankeerd door twee blindnissen en gedekt met een segmentvormige tympaan. In de geveltop, gevormd door een rechthoekige muurdam en driehoekige invullingen met stucwerk, is een rondvenster aangebracht. De aansluitende vleugel aan de Nieuwstad heeft drie van lijstwerk voorziene kruisvensters op de begane grond. Het lijstwerk loopt als borstwering bij de ramen op de verdieping door. Deze ramen hebben ronde boogtrommels met geschilderde florale versiering. Het poortrisaliet springt een halve steen naar voren. De poort bestaat uit een aedicula-opbouw (pilasters op hoge sokkels, die een kroonlijst met segmentvormig tympaan dragen) en een rondbogige poort met zwikken, gedragen door gebosseerde pijlers. De poort kan worden afgesloten met een gietijzeren sierhekwerk. Tegen het voordakschild is een kajuit uitgemetseld met tympaan en een houten hijsbalk. Het muurwerk van de verdieping met grote van lijstwerk voorziene vensters, is gestuct. Het overige muurwerk bestaat uit metselwerk van bruin bezande baksteen. Waardering Badhuis, opgetrokken in een monumentale eclectische bouwstijl met decoratieve kenmerken van de neo-Renaissance en het neo-classicisme naar ontwerp van A. Schram de Jong, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde. Met de naburige synagoge is het gebouw tevens van sociaal-historisch belang vanwege de grote herinneringswaarde aan de voormalige Joodse buurt in de binnenstad van Groningen. Bovendien is het gebouw door zijn situering een belangrijk architectonisch element in de omgeving van de Folkingestraat en de Nieuwstad. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 485955
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen (1)

Rabbinaatshuis
5
Recensie door: ()
In 2014 zijn de vier joods-rituele baden (mikwes) op de begane grond herontdekt. Ze bevinden zich in matige tot goede staat Twee ervan zijn voor het publiek toegankelijk, via de synagoge aan de Folkingestraat. Tijdens rondleidingen wordt uitleg gegeven over het gebruik van mikwes. De twee resterende mikwes bevinden zich in een ruimte die eigendom is van woningcorporatie Lefier. De ruimte wordt verhuurd als studentenkamer. Daardoor zijn deze twee baden, die een belangrijk onderdeel vormen van het nog schaarse joods-cultureel erfgoed in Groningen, aan de openbaarheid onttrokken.
Toevoegen

Monumenten in de buurt van Rabbinaatshuis in Groningen

Synagoge

Folkingestraat 60
Groningen
Voormalige SYNAGOGE in 1906 gebouwd naar ontwerp in oriëntaliserende stijl van Tjeerd Kuipers, in samenwerking met J. van de Veen. Pand met..

Gemeentewerken (Dienst RO/EZ)

Gedempte Zuiderdiep 96
Groningen
Inleiding KANTOORGEBOUW MET POLITIEPOST, gesitueerd op de hoek van de gesloten zuidelijke gevelwand van het Zuiderdiep en de Ubbo Emmiusstra..

Zuiderbewaarschool (De Pinksterbloem)

Nieuwstad 12
Groningen
de Pinksterbloem. Schoolgebouw zonder verdieping onder laag schilddak met twee schoorstenen. Ter weerszijden van het ingangsrisaliet tweemaa..

Lutherse Kerk, pastorie

Haddingestraat 25
Groningen
Pastorie van de Evangelisch Lutherse Kerk. Pand met verdieping waarvan de gevel een voortzetting vormt van die van de voorbouw van de kerk. ..

Evangelisch Lutherse Kerk

Haddingestraat 23
Groningen
Evangelisch Luthers Kerkgebouw. In neo-gotiserende stijl opgetrokken voorbouw uit 1874 voor de laat 17e (1696) eeuwse zaalkerk met galerij a..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)