Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonhuis met koetshuis in Assen

Woonhuis

Collardslaan 1
9401GX Assen
Drenthe

Bouwjaar: verm. 1850-1900 1900 verm. 1850-1900


Beschrijving van Woonhuis met koetshuis

Inleiding Waarschijnlijk in de eerste helft van de negentiende eeuw gebouwd vrijstaand WOONHUIS met aangebouwd KOETSHUIS. Het op een belangrijke hoeklocatie, aan de rand van het negentiende villagebied staande pand is zowel vanwege de vormgeving als door de aanwezigheid van leilinden uit de bouwtijd voor de voorgevel sterk verwant aan de landelijke bouwkunst. De bescherming geldt zowel voor de oorspronkelijke hoofdvorm van het pand als voor het aangebouwde koetshuis en de erfscheiding. Omschrijving. Het verdiepingloze hoekpand heeft een wigvormige hoofdvorm, met een linker vleugel onder zadeldak en een rechter vleugel onder schilddak, beide gedekt met platte Friese pannen. De gevels worden beeeindigd door een entablement met geprofileerde gootlijst op kleine consoles. De voorste dakschilden zijn voorzien van twee schoorsteenschachten met afdekking en twee keer twee originele houten dakkapellen met fronton en vleugelstukken. De vijfassige rechter vleugel heeft een symmetrische indeling met paneeldeuren met klopper onder bovenlicht en twee vensters met kruisverdeling en bovenlicht met glas-in-lood onder strekken aan weerszijden. De eveneens vijf traveeën brede linker vleugel is ook symmetrisch met identieke vensters als in de rechter vleugel, maar deze zijn evenals de niet originele tuindeur met bovenlicht behangen met persiennes. In de linker topgevel bevindt zich een op de kleine tuin uitkomende porte brisée met tweeruits glas-in-lood bovenlicht en een zoldervenster gelijk de overige vensters. Aan achterzijde staat een aanbouw onder plat dak. Tegen de kopgevel van de rechter vleugel staat een iets terugliggend, voormalig koetshuis onder een met Hollandse pannen gedekt zadeldak met gesneden windveren en een brede in de vorm van een lier gesneden makelaar. De inrijdeuren in de topgevel zijn vervangen door een brede vensterpartij onder strek. Het brede zoldervenster is geplaatst onder rollaag. Het iets hoger opgaande bouwdeel achter het koetshuis is een met betrekking tot de bescherming van ondergeschikt belang zijnde toevoeging. De voorgevel van de rechter vleugel staat verscholen achter een reeks van vier leilinden in een ondiepe voortuin met een negentiende eeuwse erfscheiding van giet- en smeedijzer. Waardering Het vrij gave hoekpand met aangebouwd koetshuis en ijzeren erfscheiding is een zeer karakteristieke, beeldbepalende verschijning met uit de bouwtijd daterende erfbeplanting op een in stedebouwkundig opzicht gevoelige locatie. Het pand heeft derhalve buitengewoon grote ensemble- en stedebouwkundige waarde en maakt deel uit van het beschermde stadsgezicht Assen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 468971
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Woonhuis met koetshuis in Assen

Woonhuis Dr. Nassaulaan 1 in sobere variant van de neo-klassicistische stijl

Dr. Nassaulaan 1
Assen
Inleiding Het van omstreeks 1830 daterende, vrijstaande WOONHUIS heeft de kenmerken van een sobere variant van de neo-klassicistische woonh..

Jozefkerk

Kerkplein 1
Assen
NED.HERV.KERK. Klassicistisch gebouw uit 1848 op rechthoekige grondslag. Vooruitspringende middenpartij met zuilenportiek en fronton waarbov..

Jozefkerk, consistorie

Collardslaan 2A
Assen
Inleiding De CONSISTORIE is in de tweede helft van de negentiende eeuw gebouwd tegen de achtergevel van de uit 1848 daterende hervormde Joz..

R.K. Kerk Maria ten Hemelopneming, pastorie

Dr. Nassaulaan 3
Assen
Inleiding Het links van de R.K. Kerk Maria ten Hemelopneming staande, als WOONHUIS gebouwde pand verrees ca. 1890 in eclectische bouwtrant...

Woonhuis met lijstgevel

Collardslaan 2
Assen
Inleiding Het ca. 1895 in eclectische trant gebouwde WOONHUIS met lijstgevel is karakteristiek voor veel laat-negentiende eeuwse woonhuisar..

Kaart & Routeplanner