Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sociëteit de Vereeniging in 's Gravenhage

Gebouw

Kazernestraat 38 B
2514CT 's Gravenhage
Zuid Holland

Bouwjaar: 1871-85 1871 1871-85
Architect: E. Saraber (vermoedelijk) Saraber, Eli E. Saraber (vermoedelijk)


Beschrijving van Sociëteit de Vereeniging

Inleiding. Het gebouw van de "sociëteit de Vereeniging" is gesticht twee jaar na de oprichting van de sociëteit in 1853, en in de huidige vorm tot stand gekomen in de eerste helft van de jaren zeventig van de 19e eeuw in eclectische stijl met overwegend aan de renaissance ontleende stijlmotieven. De architect was vermoedelijk Eli Saraber. Het pand is opgenomen in de straatwand met aaneengesloten bebouwing. NB. Tot het kadastrale perceel behoren een vijf vensterassen breed 19e-eeuws hoekpand en een haaks hierop gelegen langgerekt laat 19e-eeuws bouwblok, reikend tot aan de kerk van St. Jacobus de Meerdere. Dit hoekpand en het achterliggende bouwblok vallen niet onder de bescherming. Omschrijving. Het in baksteen opgetrokken, rechthoekige gebouw bestaat uit twee bouwlagen met een schilddak dat thans met shingles is gedekt. Het pand telt vijf vensterassen, waarvan de tweede van rechts een bijzonder accent heeft als ingangstravee. De plint van de lijstgevel is bekleed met hardsteen. tegen de parterre tussen de rechthoekige vensters zijn pilasters met een hardstenen sokkel aangebracht, die boven hun onversierde kapitelen rechthoekige panelen met lofwerk bezitten. De beide bouwlagen worden door een geprofileerde lijst gescheiden; daarboven bezitten de traveeën links van de ingangsas rondboogvensters met sluitstenen voorzien van maskerkoppen. De verdieping wordt geleed door dubbele gemetselde pilasters met brede, Jonische kapitelen. Het hoofdgestel van de gevel bestaat uit een breed, met lofwerk en cartouches versierd, fries, evenals de kroonlijst gekornist boven de pilasters. Boven de toegangsdeur met bovenlicht bevindt zich op de verdieping een tableau met opschrift betreffende de stichting van de sociëteit. Het met oreilles en lofwerk versierde tableau draagt een fronton met acroterium. De ingangstravee is hoger opgetrokken en wordt bekroond door een gebogen fronton met geprofileerde lijst. De vensters in de parterre, links van de ingang, bezitten T-ramen.Inwendig is de hoge sociëteitszaal uit de bouwtijd bewaard gebleven, waarvan de door pilasters gelede wanden en het cassettenplafond van ornamentele en figuratieve schilderingen zijn voorzien. Opvallend zijn de op Pompeiaanse stijlkenmerken georienteerde voorstellingen. Een serre tegen de achtergevel is door middel van drie rondboogopeningen met de zaal verbonden en bezit een eenvoudig stucplafond, houten lambrizeringen en glas-in-lood bovenlichten. De hal achter de hoofdingang bezit gepolychromeerde schilderingen langs de wanden. Waardering. Het sociëteitsgebouw is architectuurhistorisch van belang als kenmerkend voorbeeld van de late eclectische bouwtrant, waarin overwegend motieven uit de renaissance zijn toegepast. Typologisch en cultuurhistorisch is het pand van waarde als goed bewaard gebleven voorbeeld van een sociëteitsgebouw uit de 19e eeuw. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 459721
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
sociëteit De Vereeniging

Sociëteit De Vereeniging in Den Haag is op 30 april 1851 opgericht.

De eerste leden waren 79 heren, die bijeenkwamen in een gehuurd pand aan de Kazernestraat 198 in Den Haag, vlak achter hotel Des Indes dat zeven jaar later gebouwd werd.

Er waren al verschillende herenclubs in Den Haag: de Grande Société dateert uit 1748 (de eerste sociëteit van Nederland), de Besognekamer uit 1795, de Witte uit 1802. Toch groeide De Vereeniging snel uit tot 300 leden.

Welgelegen

Ze verbouwden Welgelegen, een pand aan het andere einde van de Kazernestraat. Dit was eigendom van de in 1849 overleden koning Willem II. In 1852 kon de club er haar intrek nemen en heeft het pand nog steeds.
Tussen 1871 en 1885 werd de grote sociëteitszaal gebouwd dat elk jaar op de Open Monumentendag te bezichtigen is. In 1905 werd daarachter een grote serre aangebouwd.

De tuin

De tuin werd door de beroemde architect Zocher aangelegd. In de tuin werd in 1853 een grote feestzaal annex kolfbaan gebouwd. Later werd daar nog een overdekte kegelbaan aangebouwd. In 1875 werd een deel van de tuin verkocht als bouwgrond voor de Sint Jacobus de Meerderekerk in de Parkstraat.

De oorlogsjaren

In 1941 werden het sociëteitsgebouw en de feestzaal door de Duitsers ingevorderd om er een Wehrmachtsheim van te maken. De club kreeg één dag om alles te ontruimen, en vond onderdak op de bovenste verdieping van restaurant Bagatel op de hoek van de Passage, waar nu het Novotel staat. Daar kwamen de leden van de Vereeniging in de oorlogsjaren bijeen.

Na de oorlog moest Welgelegen geheel opgeknapt worden. In 1965 is de feestzaal afgebrand en gesloopt.

Externe linkMonumenten in de buurt van Sociëteit de Vereeniging in 's Gravenhage

Pand met gevel met kroonlijst op rococo-consoles

Kazernestraat 28
's Gravenhage
PAND met gevel met kroonlijst op rococo-consoles.

Grootboekgebouw

Lange Voorhout 8Ongd
's Gravenhage
Inleiding Grootboek van de Algemene Rekenkamer, gebouwd in 1884 naar ontwerp van C.H. Peters in de voor hem kenmerkende baksteenarchitectu..

Rusthof

Parkstraat 41
's Gravenhage
Rusthof, gesticht in 1831 door mevrouw Groen van Prinsteren-Van der Hoop.

Sint-Jacobuskerk

Parkstraat 65A
's Gravenhage
inleiding R.K. KERK van de H. Jacobus de Meerdere gebouwd in 1875-1878 naar ontwerp van P.J.H. Cuypers in neogotische stijl; smeedijzeren h..

Pand, waarvan in de zijgevel nog restanten over zijn; inwendig enkele vertrekken met eenvoudige stucversiering

Lange Voorhout 10
's Gravenhage
18e eeuwse gevel voor een 16e eeuws pand, waarvan in de zijgevel nog restanten over zijn-inwendig enkele vertrekken met eenvoudige 18e eeuws..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)