Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Het Reigersnest: restant van een achtkantige vuurtoren in Oostvoorne

Weg En Waterwerk

Zwartelaan 1
3233AX Oostvoorne (gemeente Westvoorne)
Zuid Holland

Bouwjaar: 1459 (eerste vermelding)


Beschrijving van Het Reigersnest: restant van een achtkantige vuurtoren

Omschrijving FUNDERING EN RESTANT VUURTOREN LANGS ZWARTELAAN. In 1964 (wederom) opgegraven fundering en restant muurwerk van een achtzijdige circa 30 meter hoge door met leien gedekt puntdak overkapte vuurtoren. Op een gedetailleerde kaart van de buitenplaats Mildenburg uit 1785 is het restant door middel van een cirkelvormige aanplant langs de Zwartelaan aangegeven. Waarschijnlijk maakte het restant als romantisch ruïneus stoffage object deel uit van het vroeg-landschappelijke park ter plekke en raakte het in de loop der tijd overwoekerd. Het restant heeft een uitwendige diameter van 12 meter, de aanlegbreedte van de muren bedraagt ongeveer 2 meter. Het metselwerk van de voormalige toren wekt de indruk dat de toren op de oude fundering is herbouwd met secundair verwerkt materiaal. Onder de fundering aan de zuidzijde een woonlaag die onder het metselwerk doorloopt en waar scherven zijn gevonden uit de periode 1275-1350 (kogelpot, verschraald steengoed, steengoed overtrokken met paarse engobe met radstempelversiering, aardewerk uit Andenne en uit Zeeuws-Vlaanderen). Uit onderzoek blijkt dat het de fundering en het restant betreft van een in 1551 gesloopte vuurtoren, die omstreeks 1350 is gebouwd ter plaatse van een in 1280 opgerichte houten voorganger. Waardering De FUNDERING EN RESTANT VUURTOREN LANGS ZWARTELAAN in de parkaanleg van 't Reigersnest is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang - vanwege de hoge zeldzaamheidswaarde - vanwege de ornamentele waarde als romantisch stoffage-object in het park van 't Reigersnest (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 38898
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Geconsolideerd fundament vuurtoren

De vuurtoren van Oostvoorne te Oostvoorne werd gebouwd in circa 1350 op de plaats waar sinds 1280 een houten voorganger had gestaan.[1] Op de toren kon een vuur gestookt worden om schepen die richting Brielle voeren de juiste richting te wijzen.

De stenen vuurbaak wordt voor het eerst vermeld in 1459. Hij was 30 meter hoog en achtzijdig van vorm met een inwendige doorsnede van 12 meter. De muren waren twee meter dik en werden afgedekt met een van leien voorzien puntdak. Het bouwwerk werd in 1551 gesloopt. Op een landkaart uit het einde van de achttiende eeuw wordt de plaats nog aangegeven. In 1559 wordt ten noordoosten van Oostvoorne aan de Heindijk, op de plaats waar nu nog de Stenen Baak staat, een nieuwe vuurbaak gebouwd.[2]

In 1937 is het fundament met restanten van muurwerk herontdekt bij landhuis Het Reigersnest op het terrein van landgoed Mildenburg. In 1964 zijn de overblijfselen voor onderzoek opnieuw opgegraven en gerestaureerd. De geconsolideerde resten zijn te bezichtigen aan de Zwartelaan in Oostvoorne.

Zie ook


Monumenten in de buurt van Het Reigersnest: restant van een achtkantige vuurtoren in Oostvoorne

Het Reigersnest: landhuis

Zwartelaan 1
Oostvoorne (Gemeente Westvoorne)
In Amsterdamse Schooltrant gebouwd LANDHUIS (1920), naar ontwerp van P. Vorkink en Jac.Ph.Wormser (1918-1919), opgetrokken in baksteen op ee..

Het Reigersnest: houten toegangshek

Zwartelaan 1
Oostvoorne (Gemeente Westvoorne)
Houten toegangshek tussen ongelijke, gemetselde cilindrische pijlers, eveneens in Amsterdamse Schooltrant, met de naam "'t Reigersnest.

Het Reigersnest: Historische tuin- en parkaanleg

Zwartelaan 1
Oostvoorne (Gemeente Westvoorne)
Omschrijving HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG MILDENBURG EN 'T REIGERSNEST. De historische tuin- en parkaanleg van Mildenburg en 't Reigers..

Het Reigeuirsnest: moestuinmuur

Zwartelaan 1
Oostvoorne (Gemeente Westvoorne)
Omschrijving Rechte in kloostermoppen opgetrokken MOESTUINMUUR aan de zuidwestzijde van de oprit van naar het voormalige landhuis Mildenbu..

Het Reigersnest: tuinmanswoning

Zwartelaan 3
Oostvoorne (Gemeente Westvoorne)
Bijbehorende tuinmanswoning in vergelijkbare trant als het hoofdhuis gebouwd (1920) op min of meer ovale grondslag; opgetrokken in baksteen ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)