Meer dan 63.000 rijksmonumenten


O.L.V van het Heilig Hart in Sittard

Kerkelijk Gebouw

Oude Markt 3
6131EN Sittard (gemeente Sittard Geleen)
Limburg

Bouwjaar: 1875-1877
Architect: Johannes Kayser


Beschrijving van O.L.V van het Heilig Hart

Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 1875-1877, gewijd in 1879, architect J. Kayser. In baksteen gebouwde kruisbasiliek met galerijen boven de zijbeuken, kooromgang met straalkapellen, hoge kruisingstoren en traptorens aan weerszijden van de voorgevel. De kruisingstoren heeft op de hoeken van de klokkeverdieping opengewerkte, veelhoekige torentjes, waarvan de spitsen de hoge middenspits begeleiden. In het portaal een ingemetselde gedenksteen met inscriptie herinnerend aan de verheffing tot basiliek op 10 mei 1883. Roosvensters in de westgevel en in de lichtbeuken. Polychroom interieur met baksteen in verschillende kleuren. Gebrandschilderd glas in noord- en zuidtransept met resp. voorstellingen van mannelijke heiligen in twee registers (Aaron, David, hogepriester Simon, Elias, Mozes, Gideon, Salomon, Isaias) en voorstellingen van vrouwelijke heiligen in twee registers, (Eva, dochter van Jefta, Abigail, Ester, Rebecca, Debora, Hanna, Judith) allen uit het Oude Testament. In de kooromgang zijn de kapellen voorzien van gebrandschilderd glas met voorstellingen van Angela, Augustinus, Jozef met Kind, Aloysius, Ursula, terwijl het glaswerk van het vijfzijdig gesloten koor per travee in drie registers is opgebouwd met de voorstellingen (van noord naar zuid, van boven naar beneden): huwelijk van Maria en Jozef; Maria als kind in de tempel; geboorte van Maria/ aanbidding door de drie koningen; geboorte van Jezus; annunciatie/ Jezus als leraar in de tempel; vlucht naar Egypte; opdracht van Jezus in de tempel/ noli mi tangere; graflegging; kruisdood/ Maria ten hemelopneming; sterfbed van Maria; hemelvaart van Jezus. Gekleurde glasvensters met siermotieven in de galerijen. Neogotische inventaris uit de bouwtijd, bestaande uit hoofdaltaar; banken en biechtstoelen (1880, atelier J.W. Ramakers & Zn. uit Geleen); communiebank (1880); conopeum en tintinabulum; crucifix hangend tussen transept en priesterkoor; zes kroonlampen; preekstoel in de noordwestelijke hoek van transept en schip; in het koor een tabernakel met baldakijn waarboven een veelluik met voorstellingen van 24 heiligen, en met een gepolychromeerd beeld van Maria met Kind (1868) in een nis; godslamp (1881); beeld van de H. Jozef en beeld van Christus' H. Hart; zijaltaren en koorstoelen (atelier F. Stoltzenberg uit Roermond), een Pieta (Te Poel en Stoltephus uit 's- Gravenhage) en vele geschilderde ex-voto's in de vorm van tegeltjes. De pelgrimskerk Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart is de oudste basiliek van ons land in de zin van kerkelijke eretitel. Zij vormt een topstuk in het oeuvre van architect J. Kayser, neemt mede daardoor in de architectuurgeschiedenis een bijzondere plaats in, ook vanwege de stilistische eenheid van exterieur en interieur, alsmede op grond van de gave staat van overlevering, terwijl het object historische en stedebouwkundige waarden bezit omdat tegenover de kerk het zogeheten "Maria-park" (1891) is gelegen, zijnde een rust- en verblijfplaats voor de pelgrims, eveneens een ontwerp van J. Kayser. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 33709
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Basiliek van O.L.V. van het Heilig Hart
Basiliek O.L.V. van het Heilig Hart
Basiliek O.L.V. van het Heilig Hart
Plaats Sittard
Gebouwd in 1875-1879
Gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  33709
Architectuur
Architect(en) Johannes Kayser
Bouwmateriaal Baksteen
Stijlperiode Neogotiek
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Basiliek van O.L.V. van het Heilig Hart is een katholiek kerkgebouw en bedevaartskerk van de Rooms-Katholieke Kerk aan de Oude Markt in het historisch centrum van Sittard.

Geschiedenis

De kerk werd gesticht ten behoeve van de in 1867 in Sittard ingestelde Heilig Hartdevotie en verving hierbij de hiervoor veel te kleine kapel van het Ursulinenklooster. De bouw werd mede mogelijk gemaakt door giften uit heel Nederland. Op 2 juni 1875 werd de eerste steen gelegd. Deze marmeren steen, die afkomstig was uit de Catacomben van Sint-Callixtus, werd geschonken door paus Pius IX. In 1877 was de bouw voltooid en op 5 juli 1879 kon Joannes Paredis, de bisschop van Roermond, de kerk consacreren. In 1883 werd de kerk door paus Leo XIII, als eerste kerk in Nederland, tot basiliek verheven (basilica minor).

Architectuur

De opdracht voor het ontwerpen van de kerk werd in 1873 gegeven aan architect Johannes Kayser, die hierbij uitging van een door deken F.X. Rutten gemaakte eerste opzet. Kayser, die was opgeleid op het bureau van P.J.H. Cuypers, hanteerde voor de kerk, zijn tweede ontwerp, een neogotische stijl gebaseerd op de vroege Gotiek (bouwkunst). Deze stijl vertoont grote overeenkomsten met werk van zijn leermeester, met name de Posthoornkerk in Amsterdam, maar ook met de Munsterkerk in Roermond. Kayser ontwierp later ook het tegenover de kerk liggende, in 1892 gebouwde Mariapark, een bouwwerk dat kenmerkend is voor zijn latere, op de Noord-Duitse 'Backsteingotik' gebaseerde stijl.

Het gebouw is een kruisbasiliek, wat betekent dat het schip bestaat uit een hoge lichtbeuk en lagere zijbeuken en van het koor gescheiden wordt door een dwarsschip of transept. De opzet van het interieur is voor het grootste deel ontleend aan dat van de Kathedraal van Laon in Frankrijk, een vroeg-gotisch bouwwerk dat duidelijke kenmerken van het late romaans vertoont. Om de beperkte ruimte optimaal te benutten werd de kerk naar voorbeeld van Laon voorzien van galerijen boven de zijbeuken. De achterwand van de kerk bestaat uit honderden geglazuurde votiefstenen. In plaats van een westtoren heeft de kerk een grote achtzijdige vieringtoren met flankerende torentjes, eveneens gemodelleerd naar de torens van Laon, terwijl de voorgevel geflankeerd wordt door veelhoekige traptorens. Het koor is voorzien van een kooromgang met straalkapellen naar voorbeeld van de kathedraal van Reims.

De Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart is een rijksmonument.

Algemeen

Het wapen van de basiliek

De basiliek is gelegen aan de Oude Markt 3, tussen het Dominicanenklooster en het Ursulinenklooster. Het is geen parochiekerk. De basiliek wordt beheerd door de Aartsbroederschap van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart.

Na de verheffing tot basiliek mag een kerk ook een wapen voeren. Op 15 januari 1991 kreeg de OLV van het Heilig Hartbasiliek een wapen door de Hoge Raad van Adel toegewezen.[1] In dit wapen komt een kruis voor dat ook in het wapen van Sittard voorkomt.

Externe link


Monumenten in de buurt van O.L.V van het Heilig Hart in Sittard

Internaat Ursulinenklooster

Oude Markt 3
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding INTERNAAT van het Ursulinenklooster, 1871, in 1916 gedeeltelijk herbouwd na brand. Gebouwd in een door het Electicisme beïnvlo..

Jezuitenintern.St.Aloysiuscollege

Oude Markt 3
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding JEZUïTENINTERNAAT genaamd St.Aloysiuscollege annex Franciscus Solanusgebouw, 1873, in een 19de-eeuws traditionele bouwstijl. G..

Zuidwestelijke aanbouw

Oude Markt 3
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Zuidwestelijke AANBOUW van het St.Aloysiuscollege, 1880, in traditionele stijl. Gerealiseerd op een kelder (XVIId) en aan de no..

Pensionaat Ursulinen

Oude Markt 5
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding PENSIONAAT van het Ursulinenklooster, 1860, in een door de neo-gotiek beïnvloede negentiende eeuwse traditionele stijl. Het p..

Huis op de Berg

Oude Markt 5
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding HUIS OP DE BERG, 1642-1906, gesitueerd ten westen van de basiliek, in noord-zuidrichting tussen de Dominicanenwal en de Oude Ma..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)