Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kasteel Amerongen in Amerongen

Kasteel Buitenplaats

Drostestraat 20
3958BK Amerongen (gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Utrecht

Bouwjaar: 1674-1679

(2 recensies)
Top 100 monument

Kasteel Amerongen

Kasteel Amerongen: gebouwd omstreeks 1676; het ontwerp wordt wel eens toegeschreven aan Maurits Post; indrukwekkend in statige bouwmassaverhoudingen en forse afmetingen, waarbij het gebruik van siervormen bijna niet voorkomt. Het interieur uit de bouwtijd is nog grotendeels intact (schoorstenen en betimmeringen). Het trappehuis en vestibule verlenen een bijzondere architectonische ervaring van lichtheid in combinatie met gevoel voor smaak. De door P.H.J. Cuypers in l8de-eeuwse stijl ontworpen eetzaal past goed binnen het historische concept. Unieke dubbele toegangsbrug. Omwille van stijlzuiverheid, goede verhoudingen van interieur en exterieur en historische gave staat, verdient Kasteel Amerongen de status van object met bijzondere cultuurhistorische waarde.

Beschrijving van Kasteel Amerongen

HOOFDGEBOUW. Groot, ongeveer vierkant, blokvormig bakstenen edelmanshuis, gedekt door drie parallel lopende, door hoekschoorstenen bekroonde en slechts aan de voorzijde door dwarskappen verbonden schilddaken, tussen 1674 en 1679 met gebruikmaking van enig muurwerk van het in 1673 door brand verwoeste kasteel opgetrokken, in de 18e eeuw en vooral in het begin van de 20e eeuw - wat de inwendige uitmonstering betreft - enigszins veranderd en aangevuld; uitwendig van uiterst sobere, enerzijds subtiele, anderzijds gedurfd zakelijke architectuur, tot uiting komend in de licht hellende aanzet van het muurwerk, de beperking van het ornament en de fijnzinnige afwerking van het dak tot de voorgevel en de stroeve compositie van de oorspronkelijk uit het park nauwelijks zichtbare achtergevel. Voorgevel van zeven vensterassen, waarin drie in een middenrisaliet dat wordt geaccentueerd door een zandstenen deuromlijsting met bovenliggend, van een eenvoudige (in de huidige vorm uit het begin van de 20e eeuw daterende) ijzeren balustrade voorzien balcon en waarboven het hoger opgaande middendak in overeenstemming met het risaliet ten opzichte van de dwarskap naar voren is gehaald; in het dak aan deze zijde drie dakkapellen met frontons. Beglaasde toegangsdeuren begin 20e eeuw. Noordgevel van zeven vensterassen, in de vijfde voorzien van een zandstenen balcon, rustend op in zandstenen consoles eindigende, uit de gracht oprijzende bakstenen muurpijlers en toegankelijk door een zgn. vensterdeur (openklapbare houten borstwering onder het schuifraam); ijzeren balconhek. In het dak aan deze zijde twee dakkapellen met frontons. Achtergevel met middenrisaliet van vier vensterassen doch ter breedte van die van de voorgevel, en geheel blinde zijvlakken. Zuidgevel van zes vensterassen, waarvan twee in ieder der zijrisalieten, die wel door de gootlijst maar niet door het dak worden gevolgd; in de vierde vensteras een balcon als dat in de noordgevel (beide balcons beëindigen de dwarsgang in het gebouw). De vensters van voor- en zijgevels zijn voorzien van schuiframen met een 18e-eeuwse roedenverdeling (aangebracht na 1732); de achtergevel bezit schuiframen met een grotere roedenverdeling. Het interieur, voorzien van een dwarsgang op de hoofdverdieping, een centraal trappehuis en een door twee verdiepingen heen reikende bovenhal met gewelfd plafond, vertoont naast onderdelen uit de bouwtijd, waar onder geschilderde plafonds in voorhal en trappehuis (1683, door Willem van Nimwegen), schouwen, een stucplafond met centraal schilderstuk in de grote zaal en pilasterorden langs de wanden van de bovenhal, enkele onderdelen uit de 18e eeuw en wijzigingen en aanvullingen van de hand van P.J.H. Cuypers uit het begin van de 20e eeuw; tot deze laatste behoren o.a. de betimmeringen en het plafond in de eetzaal en de huidige marmeren en gemarmerde uitvoering van de pilasters benevens de beschildering van het plafond in de bovenhal. Eenklaviers huisorgel, gemaakt door J. Batz uit Utrecht in 1813, met 8 registers. Het instrument is geplaatst in de centrale ontvangsthal op de eerste verdieping van het kasteel. In de klokkentoren boven de stallen een mechanisch torenuurwerk met slagklok, vervaardigd in 1927 door Eijsbouts. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 332550
Laatste wijziging: 2015-01-12 19:49:54.0

Recensies en ervaringen (2)

Kasteel Amerongen
5
Recensie door: ()
Erg mooi kasteel. Met pasen zijn we hier naar toe gefietst. Goed restaurant ook! Prachtig monument voor Amerongen.
Kasteel Amerongen
5
Recensie door: ()
Komen zeker 1x per jaar om rond te wandelen in mooie kasteeltuin en daarna een hapje in restuarant) (= voormalige paardenstal en koetshuis). Gelegen achter de kasteelmuur, zou je aankomend in dorp , niet direct een groot kasteel verwachten. Je kan niet direct het kasteel in volle glorie zien. Dat is jammer, nu de neiging om door te rijden omdat je denkt dst het niet de moeite waard is. Dan mis je een geweldig mooi "echt" kasteel en omgeving.! Lijkt alsof je paar eeuwen terug gaat in de tijd. Wij zijn er 15 jaar geleden getrouwd en hebben ook ons feest daar gegeven; voelde me voor 1 dag de prinses van het kasteel. Kasteel Ameringen heeft nog sltijd een speciaal plekje in mijn hart en ik was blij verrast om te zien dat het ook hoog staat in de monumenten wasrderingslijst! Zeker terecht
Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Zie artikel Voor de gelijknamige film, zie Kasteel Amerongen (film).
Kasteel Amerongen
Kasteel Amerongen
Kasteel Amerongen
Locatie Amerongen
Algemeen
Stijl Hollands classicisme
Bouwmateriaal Baksteen
Eigenaar Stichting Kasteel Amerongen
Huidige functie Museum
Gebouwd in Vanaf 1286
Herbouwd in 1674 - 1680
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  332550
Bijzonderheden Bätz-orgel (1780)
Website kasteelamerongen.nl
Kasteel Amerongen
Kasteel Amerongen

Kasteel Amerongen is een kasteel in de uiterwaarden van de Nederrijn in de buurt van Amerongen. Het behoort tot de 'Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg' uit 1990.

Geschiedenis

Middeleeuwen

De geschiedenis van Kasteel Amerongen begint officieel in 1286. Op 20 juli van dat jaar verklaart Floris V van Holland dat Henric en Diederic Borre van Amerongen zijn mannen van leen zijn geworden van den "Huyse dat si doen timmeren". Het kasteel werd in die vroege jaren meerdere malen verwoest en weer herbouwd. In 1557 wordt het huis verkocht aan Goert van Reede van Saesveld. Hij trouwde met Geertruid van Nijenrode, die erfdochter van het nabijgelegen "Zuylestein" was . De eerste kaart waarop Kasteel Amerongen is afgebeeld dateert uit 1597, het jaar waarin het huis werd erkend als ridderhofstad. Frederik van Reede erft het huis van zijn vader en laat het op zijn beurt na aan zijn zoon Goert. Met Goerts zoon Godard Adriaan van Reede, die het huis in 1641 in bezit krijgt, breekt er voor het huis een nieuwe tijd aan.

Wederopbouw in 1673

Godard Adriaan van Reede was bekend als prominente vertegenwoordiger van de Nederlanden in het buitenland. Samen met zijn vrouw Margaretha Turnor verfraaide hij het huis. Tijdens het rampjaar vluchtte Margaretha tijdelijk naar Amsterdam terwijl Godard Adriaan in Berlijn verbleef bij de keurvorst van Brandenburg. In februari 1673 was het kasteel door de Franse troepen met takkenbossen in brand gestoken. Onder supervisie van Margaretha werd er na de verwoesting direct begonnen met de herbouw.

Margaretha Turnor

Het huidige Kasteel Amerongen is opgebouwd in de voor die tijd veel voorkomende Hollands-classicistische stijl. In 1680 was het huis gereed. Godard Adriaan van Reede overleed in 1691. Zijn zoon Godard van Reede-Ginckel volgde zijn vader op als heer van Amerongen. Hij trouwde met Philipotta van Raesfeld, erfdochter van Kasteel Middachten. Godard van Ginckel was een van de vertrouwelingen van Stadhouder Willem III. Hij was succesvol in het leger van de prins en behaalde in Ierland belangrijke overwinningen. Hij werd onderscheiden en verkreeg de titel Graaf van Athlone.

Kasteel Amerongen vanaf de 18de eeuw

Na het huwelijk van Van Ginckels zoon Frederik Christiaan van Reede, tweede Graaf van Athlone, met Henriette van Nassau-Zuylestein, wordt het kasteel van binnen geheel naar de eisen van die tijd aangekleed. Een inventarislijst uit 1748 geeft een goed beeld weer van de smaak waarin het huis werd ingericht op het gebied van meubilair en luxe goederen als porselein, zilver en damast.

Naar Engeland

Wanneer in 1795 de Fransen de Nederlanden binnenvallen vertrekken de Oranjegezinde mannelijke leden van de familie samen met Willem V naar Engeland. Zij worden spoedig gevolgd door de vrouwelijke gezinsleden. Dit vertrek naar Engeland betekent voor Kasteel Amerongen een langdurige afwezigheid van de eigenaren. Het beheer komt in handen van de rentmeester.

Overerving

De negende en laatste Graaf van Athlone woont op Kasteel Middachten, daarnaast is hij Heer van Amerongen. In 1844 overlijdt hij kinderloos. Kasteel Amerongen komt daarna via de vrouwelijke lijn in 1879 in bezit van Godard John George Charles, Graaf van Aldenburg Bentinck.

De laatste bewoners

Godard graaf van Aldenburg Bentinck vestigt zich in 1879 op Kasteel Amerongen en brengt het opnieuw tot bloei. Hij huwt Auguste Wilhelmine Louise Adrienne Gravin van Bylandt, die hem vier zonen en een dochter schenkt. Kasteel Amerongen wordt volgens moderne methoden beheerd. De graaf steunt de bevolking van Amerongen door agrarische projecten op te zetten, Godard geeft de bekende architect dr P.J.Cuypers opdracht veranderingen in het huis aan te brengen.

Duitse Keizer Wilhelm II

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog, vanaf 11 november 1918, verleent de graaf op verzoek van de toenmalige Commissaris van de Koningin, jonkheer Schelto van Citters, onderdak aan de Duitse Keizer Wilhelm II op Kasteel Amerongen. Hij blijft anderhalf jaar op Kasteel Amerongen en ondertekent hier zijn akte van abdicatie. In mei 1920 verhuist hij naar het nabijgelegen Huis Doorn. De met de ex-keizer naar Nederland meegereisde adjudant Sigurd von Ilsemann leert tijdens het verblijf op kasteel Amerongen de dochter van de graaf kennen en trouwde met haar in 1920. Na het overlijden van Wilhelm II in 1941 betrekt hij met zijn vrouw het kasteel.

Van Aldenburg Bentinck

Godard van Aldenburg Bentinck sterft in 1940 en laat Kasteel Amerongen en de tuinen na aan zijn kinderen. Zijn erfgenamen bezitten het tot 1976 als onverdeelde boedel en verkopen in 1977 het kasteel, interieur en de tuinen aan de Stichting Utrechtse Kastelen die het op 6 maart 1982 overdraagt aan de Stichting Kasteel Amerongen.

Bewoners

 • 1286 – De gebroeders Henric en Diederic Borre
 • 1577 – Goert van Reede van Saesveld
 • Frederik van Reede
 • Goert van Reede
 • 1641 – Godard Adriaan van Reede
 • 1691 – Godard van Reede-Ginckel, eerste graaf van Athlone
 • 1703 - Frederik Christiaan van Reede, tweede graaf van Athlone
 • 1719 - Godard Adriaan van Reede. derde graaf van Athlone
 • 1736 - Frederik Willem van Reede, vierde graaf van Athlone
 • 1747 - Frederik Christiaan Reinhart van Reede, vijfde graaf van Athlone
 • 1808 - Frederik Willem van Reede. zesde graaf van Athlone
 • 1810 - Reinhard Diederik van Reede, zevende graaf van Athlone
 • 1823 - George Godard van Reede, achtste graaf van Athlone
 • 1843 - Willem Gustaaf van Reede, negende graaf van Athlone
 • 1879 – Godard John George Charles graaf van Aldenburg Bentinck.
 • 1918-1920 – Keizer Wilhelm II van Duitsland woonde tijdelijk op het kasteel
 • 1920-1952 – Sigurd von Ilsemann, adjudant keizer Wilhelm II, gehuwd met Elisabeth Aldenburg Bentinck
 • 1977 – De erven van de laatste bewoner, Godard van Aldenburg Bentinck (overleden 1940) verkopen het kasteel met toebehoren aan de Stichting Utrechtse Kastelen die het in 1982 overdraagt aan de Stichting Kasteel Amerongen.[1]

De collectie

Vrijwel alle voorwerpen uit de collectie van Kasteel Amerongen zijn terug te voeren naar de vroegere bewoners. Bijzondere collectie-onderdelen zijn:

De tuin

In totaal bestaat de tuin uit tien hectare. In de tuin zijn vier eeuwen geschiedenis te zien. De tuinarchitecten Eduard André en Hugo Poortman zijn de laatsten die de tuinstijl aanpasten. Zij moderniseerden de tuin in de jaren 1887 en 1924 voor graaf Van Aldenburg Bentinck. In 2014 is de tuin gebruikt voor de opnames van het in 2015 uitgezonden EO-programma Van Hollandse Bodem.

Foto's

Literatuur

 • A.W.J. Mulder, Kasteel Amerongen en zijn bewoners, Maastricht, Leiter-Nypels, 1949 / herdruk Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen, 2015. ISBN 9789081951326
 • De muziekschat van Kasteel Amerongen. Aspecten van het muziekleven op een adellijk huis. red. Marieke Knuijt en Clemens Romijn. Amerongen, Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen, 2001.

Zie ook

Externe links


Monumenten in de buurt van Kasteel Amerongen in Amerongen

Tuin- en Parkaanleg

Drostestraat 20
Amerongen (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
TUIN- EN PARKAANLEG, bestaande uit het eigenlijke, ongeveer vierkante, in de uiterwaarden van de Rijn gelegen tuin- en parkterrein met de om..

Muren en trappen met beelden en bollen van het voorplein

Drostestraat 20
Amerongen (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
MUREN EN TRAPPEN MET BEELDEN EN BOLLEN VAN HET VOORPLEIN. Rondom het voorplein bakstenen walmuren (aan de noordzijde) en keermuren (aan de w..

Dubbele brug tussen voorplein en hoofdgebouw

Drostestraat 20
Amerongen (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
DUBBELE BRUG TUSSEN VOORPLEIN EN HOOFDGEBOUW. Drieboogsbrug over de binnengracht, opgetrokken van baksteen, voorzien van natuurstenen onderd..

Klokkenstoel met bel

Drostestraat 20
Amerongen (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
KLOKKESTOEL MET BEL. Op het voorplein links van de trappen een houten klokkestoel in de vorm van een paal met uit- en ingezwenkte overhuivin..

Zonnewijzer op het voorplein

Drostestraat 20
Amerongen (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
ZONNEWIJZER OP HET VOORPLEIN. Op het voorplein in de as van de brug naar het hoofdgebouw een ring-zonnewijzer op natuurstenen sokkel in Lode..

Kaart & Routeplanner