Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Munsterkerk in Roermond

Kerkelijk Gebouw

Abdijhof 1
6041HG Roermond
Limburg

Bouwjaar: 13de eeuw

Top 100 monument

Munsterkerk

Roermond, Munsterkerk: de kerk is het meest harmonische voorbeeld van de Rijnse grote kerken uit de eerste helft van de 13e eeuw; de bouwgeschiedenis bestaat uit drie hoofdfasen, die alle aan het gebouw "zijn af te lezen" (volgorde: oost - schip - west). De kerk werd gerestaureerd door P.J.H. Cuypers in de jaren 1863-1890; deze werkzaamheden omvatten o.a. de bouw van de twee westelijke torens (in aanzet al aanwezig) en de toevoeging van een fronton aan de kruisingstoren. De klaverbladvorm die in Aardenburg in rudiment aanwezig is, is in de Munsterkerk volledig present in de klaverbladvormige oostpartij. De westbouw van de kerk behoort tot de fraaiste en meest harmonische voorbeelden van de Rijnse grote kerken. Hierin is de kerk voor Nederland uniek; andere elementen die haar belang onderstrepen zijn het materiaalgebruik (hoofdzakelijk mergel), de rond 1960 teruggevonden, oorspronkelijke decoratieve schilderingen in het koor en de romaanse graftombe van Gerard van Gelre en zijn vrouw Margaretha van Brabant (circa 1230). De Munsterkerk is een van de allerfraaiste, rijkste en welhaast de meest harmonische onder de Rijnse grote kerken van de eerste helft der 13e eeuw. Haar westbouw behoort tot de allerlaatste, weelderigste en volledigste van de groep kerken waarin de Munsterkerk thuishoort, die voornamelijk in West-Duitsland ligt.

Beschrijving van Munsterkerk

Munsterkerk. Laatromaanse basiliek met klaverbladvormige oostelijk partij en een westbouw, gerestaureerd door P.J.H. Cuypers. Inwendig praalgraf van Gerard van Gelre en Margaretha van Brabant XIIIb. Verder o.a. altaarretabel, XVIb, met gesneden middenstuk en geschilderde luiken; stenen Salvatorbeeld; beeld van de H. Bernardus, beeld O.L. Vrouw van Vogelsangh, XIII, Marianum; beeldgroep voorstellend de graflegging van Christus; kruisbeelden; vier evangelistenbeelden van 1850; doopvont, XVIII, ebbenhouten sacramentskastje met zilverbeslag, XVII; kandelaars etc. Mechanisch torenuurwerk, B. Eijsbouts, 1924, later voorzien van elektrische opwinding. Orgel gemaakt door Gebr. Franssen uit Roermond in 1891, in 1947 gewijzigd en vergroot door de firma Verschueren uit Heijthuijsen. Bij deze uitbreiding is het orgel verplaatst van de noordelijke zijbeuk naar het oksaal aan de westwand van het kerkgebouw waarbij de neogotische orgelkas werd verwijderd en opgeslagen. De uitbreiding van 1947 bezit geen monumentale waarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 32582
Laatste wijziging: 2015-01-12 19:49:54.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Munsterkerk
Roermondmunster.jpg
Plaats Roermond
Gebouwd in 13e eeuw
Restauratie(s) 1850
1863-1890
1959-1964
1992
Gewijd aan Maria
Architectuur
Stijlperiode Romanogotiek
Toren 55 m hoog (westelijke torens)
Portaal  Portaalicoon   Christendom
De kerk vóór de restauratie door Cuypers

De Munsterkerk aan het Munsterplein in Roermond vormt samen met de Sint Janskerk in Nieuwstadt het enige voorbeeld in Nederland van een kerk in restauratie laatromaanse stijl en behoort hierbij tot de Rijnlandse romaanse groep. De officiële naam van de kerk luidt Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk. De naam munster is afkomstig van het Latijnse monasterium wat klooster betekent en geeft dus aan dat de kerk oorspronkelijk een abdijkerk was.

Geschiedenis

De kerk werd gebouwd als onderdeel van een cisterciënzer vrouwenabdij, de Munsterabdij, gesticht rond 1218 door graaf Gerard III van Gelre. Met de bouw moet echter enkele jaren daarvoor zijn begonnen. Omdat de kerk tevens werd bestemd als grafkerk voor de graaf en zijn familie diende het gebouw meer macht uit te stralen dan voor een cisterciënzerkerk gebruikelijk was. Uiteindelijk werden alleen Gerard III zelf en zijn vrouw Margaretha van Brabant in de kerk begraven; hun praalgraf bevindt zich onder de koepel. Hun zoon Otto II volgde zijn vader op als graaf van Gelre en Zutphen van 1229 tot zijn dood in 1271. Hij stichtte onder meer het klooster 's-Gravendaal tussen Kessel en Asperden in de gemeente Goch in Duitsland, waar zijn graftombe nog altijd te bewonderen is.

Het oudste deel van de kerk is de klaverbladvormige koorpartij, die sterk verwant is aan die van romaanse basilieken in Keulen, Neuss en Speyer. De halfronde hoofdapsis heeft drie eveneens halfronde, op elkaar aansluitende straalkapellen. De beide dwarsarmen zijn daarentegen veelhoekig gesloten. Tussen apsis en transept bevinden zich twee koortorens, een typisch Rijnlands kenmerk, evenals de dwerggalerijen in de koorapsis en de transepten. Ook de achtzijdige kruisingtoren is een Rijnlands kenmerk.

Het schip verrees waarschijnlijk tussen 1220 en 1244 en is aan de buitenkant het meest sober uitgevoerde deel van de kerk. De binnenkant wordt gekenmerkt door de voor het laatromaans kenmerkende neiging tot verticaliteit. De opstand is driedelig en bestaat uit de reeks pijlers en bogen tussen schip en zijbeuken, daarboven een galerij en bovenaan de lichtbeuk. Schip en zijbeuken zijn overwelfd met kruisribgewelven. Omdat de kerk hiermee de belangrijkste constructieve eigenschappen van de vroege Gotiek (bouwkunst) bezit, wordt zij ook wel tot de romanogotiek gerekend.

De westbouw werd tussen 1244 en 1260 gebouwd. Aangenomen wordt dat dit deel van de kerk in verband met een slechte bodemgesteldheid niet is voltooid. In de 18e eeuw werd er een vierkante klokkentoren in barokstijl op gebouwd.

De kerk is onlosmakelijk verbonden met de naam van de Roermondse architect Pierre Cuypers. Een van de eerste opdrachten in Cuypers' carrière was in 1850 de restauratie van het koor, een opdracht die hij samen met zijn broer Henri, die evenals hun vader kerkenschilder was, uitvoerde. Ingrijpender was de grote restauratie die duurde van 1863 tot 1890. Cuypers plannen waren ronduit controversieel; de beide achtzijdige koortorens werden vervangen door vierkante, de barokke klokkentoren werd gesloopt en delen van de westbouw werden verhoogd tot torens (met achtkantige spits tussen vier topgevels). Hoewel Cuypers’ plannen vrijwel ongewijzigd werden uitgevoerd, was de controverse – hij vond niet alleen zijn rivaal Carl Weber tegenover zich, maar ook zijn voormalige rechterhand F.F. van Schoubrouck – voor hem reden om in 1865 Roermond te verlaten en naar Amsterdam te vertrekken. Van 1959 tot 1964 vond wederom een restauratie plaats, waarbij onder andere Cuypers’ neogotische interieur weer werd verwijderd. Alle externe wijzigingen bleven echter behouden. Nadat in 1992 de aardbeving bij Roermond de twee koortorens zwaar had beschadigd, werden ze volgens Cuypers’ plannen herbouwd. Naast de Munsterkerk (aan de zuidzijde) bevindt zich het Cuypersmonument van de beeldhouwer August Falise uit 1930.

Trivia

De Munsterkerk staat afgebeeld op ruitenaas van het standaard kaartspel met Nederlands beeld.

Zie ook

Externe links


Monumenten in de buurt van Munsterkerk in Roermond

Rectoraat met vrije bovenwoning

Graaf Gerardstraat 1
Roermond
Inleiding Het RECTORAAT met VRIJE BOVENWONING is gelegen naast de Munsterkerk tussen het Munsterplein en de Abdijhof, het voormalige kazern..

Terrein waarin de overblijfselen van de uit 1224-1798 daterende Munsterabdij en vermoedelijk sporen van bewoning uit de Late Middeleeuwen

-
Roermond
Terrein waarin de overblijfselen van de uit 1224-1798 daterende Munsterabdij en vermoedelijk sporen van bewoning uit de Late Middeleeuwen. ..

Winkel en poort met bovenwoningen

Abdijhof 6
Roermond
Inleiding De WINKEL en POORT met BOVENWONINGEN zijn gelegen tussen de Hamstraat en de Abdijhof, het voormalige kazerneterrein in het centru..

Hardstenen pomp,afkomstig van de steegstraat

Hardstenen Pomp a/h Munsterplein
Roermond
Hardstenen pomp, 1752, afkomstig van de Steegstraat; eertijds bekroond door het beeld van de H.Johannes Nepomuk.

Muziekkoepel/Kiosk

Muziekkoepel a/h Munsterplein
Roermond
Uit 1888 daterende, naar ontwerp van Dr P.J.H.Cuypers gebouwde, 12-zijdige muziekkoepel (kiosk) in eclectische trant. Gecementeerde, in baks..

Kaart & Routeplanner