Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Stadhuis in Deventer

Gebouw

Grote Kerkhof 4
7411KT Deventer
Overijssel

Bouwjaar: 1694
Architect: Jacob Roman

Top 100 monument

Stadhuis

Deventer, stadhuis: het object vormt een der interessantste gebouwen van het classicisme in Nederland aan het eind van de Gouden Eeuw. In de jaren 1693-1694 verbouwde Jacob Roman twee al oudere gebouwen, het oude raadhuis en het Wanthuis, tot een nieuw stadhuis. De voorgevel werd opgetrokken uit Bentheimer zandsteen en ook in het inwendige werden diverse vertrekken opnieuw ingericht. De zijgevel aan de Polstraat was al eerder, in 1662 gemoderniseerd, door Philip Vingboons. Deze zijde is geleed met bakstenen pilasters over twee verdiepingen en heeft dezelfde lengtemaat als het oude Wanthuis. Behalve de monumentale, zeer goed geproportioneerde voorgevel bezit het stadhuis diverse interieuronderdelen, waaronder een vestibule uit 1693-1694 met stucplafond en wandvlakken in Lodewijk XIV-stijl uit 1776, een rijk gesneden portiek met dubbele deuren. Ook een trouwzaal bezit rijk gedecoreerde stucplafonds. De Burgemeesterskamer is ingericht met een zeer rijk houtsnijwerk uitgevoerde schouw en een dito kastenwand. In de Raadzaal tenslotte is de gesneden achterbetimmering van het burgemeestersgestoelte uit 1650 vermeldenswaard; waarin in 1731 een klok werd ingebouwd. Vanwege de oudheidkundige waarde is het stadhuis zeer bijzonder; verder zijn de interieurs qua materiaal uit stilistisch oogpunt representatief voor de tijden van ontstaan. Het houtsnijwerk van de interieurstukken staat op hoog niveau. Een bijzondere serie, die sedert 1707 behoort tot het stadhuis, vormt die van de Vier Evangelisten van de schilder Hendrick ter Brugghen. Verder van Gerard ten Borch het schilderstuk van de Deventer - regering van 1667. Tenslotte vertegenwoordigt het stadhuis een tweetal proeven van onderlegde Nederlandse bouwmeesters, te weten Philip Vingboons en Jacob Roman, waarbij nog opgemerkt kan worden dat ondanks dit gegeven, de harmonieuze eenheid van het stadhuis goed tot haar recht komt.

Beschrijving van Stadhuis

Het Stadhuis. Een omvangrijk bouwwerk, bestaande uit een rechthoekig door schilddak (met leien) gedekt voorgedeelte met brede representatieve gevel aan het Grote Kerkhof, alsmede een naar achter diep in de Polstraat uitgebouwde vleugel en een daarachter gelegen lager part met aan de Polstraat een door Filips Vingboons (1662) ontworpen pilastergevel van 14 vensterassen. De in 1692 door Jacob Roman ontworpen voorgevel heeft een risalerende middenpartij en zijlisenen alsmede een attiek met een gebeeldhouwd middenstuk en hoekvazen. Voor de risaliet een stoepbordes en een door pijlers en kolommen gedragen balkon. In de gevelvlakken ter weerszijden van de middenpartij ondiepe balkons voor de middenvensters van de bovenverdieping. Inwendig: het uit de samenvoeging van twee middeleeuwse bouwwerken ontstane complex bevat een aantal rijke interieurs uit XVII-XIX, te weten: vestibule met stucplafond (1693/94) schouw (XVIId-XVIIIb/c) stucversiering aan weerszijden van de schouw (XVIIId) en rijk gesneden houten omvatting van twee naast elkander gelegen deuren (1665); trouwzaal met twee versierde plafonds (1695); raadzaal met gesneden vleugeldeur en stucplafond (1805), rijk versierde achterbetimmering (XVIIc) van beide burgemeesterszetels, waarboven een XVIIIb uurwerk; tegenover de deur van de raadzaal een dubbele poort, afkomstig uit het huis Assenstraat 20, de burgemeesterskamer heeft een schouw met gesneden eikehouten boezem, gedragen door ionische zuilen en een wand, bedekt met eikehouten kastenbetimmering. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 12556
Laatste wijziging: 2015-01-12 19:49:54.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Stadhuis in Deventer

In oorsprong twee panden met kelders en tuitgevels aan achterkant

Polstraat 2
Deventer
In oorsprong twee panden, beide onderkelderd en met tuitgevel aan achterzijde en aan de zijde van het Grote Kerkhof verbonden door een geple..

Landshuis

Grote Kerkhof 2
Deventer
Het landhuis, eertijds stadsherberg, thans politiebureau. Pand met forse, in de top 1637 gedateerde trapgevel van baksteen met overvloedig g..

Onderkelderd huis met lijstgevel

Polstraat 10
Deventer
Onderkelderd huis met lijstgevel; de lijst voorzien van modillons en eierlijst. Strekken boven vensters en kelderlichten. Moderne deuromlijs..

Voormalige Latijnse School

Grote Kerkhof 6
Deventer
Pand met zadeldak, waarvan nok evenwijdig aan rooilijn. In blokken gepleisterde lijstgevel. Dakkapel. Tandlijstje in de kroonlijst. Links mo..

Onderkelderd huis, in jaarankers gedateerd 163

Polstraat 14
Deventer
Onderkelderd huis, in jaarankers gedateerd 163., met gepleisterde lijstgevel. Dakkapel met hijsbalk. Zolderverdieping met twee natuurstenen ..

Kaart & Routeplanner