Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sint Agathaklooster - Prinsenhof in Delft

Kerkelijk Gebouw

Oude Delft 173
2611HB Delft
Zuid Holland

Bouwjaar: ca. 1400 (gesticht)

Top 100 monument

Sint Agathaklooster - Prinsenhof

Delft, Sint Agathaklooster, Prinsenhof en Waalse Kerk: dit samenstel van historische gebouwen vertegenwoordigt in de geschiedenis van Delft en van Nederland meer dan alleen een gebouwde agglomeratie waarbinnen enkele binnenpleinen zijn gelegen. Al rond 1400 werd het Agathaklooster vermeld. Het huidige complex is via drie poortjes toegankelijk, waarvan er een uit 1658 dateert en waarboven een relief herinnert aan een van de vele bestemmingen, die het complex in de loop der eeuwen heeft gehad. In 1584 werd Willem van Oranje vermoord op de trap tussen de tegenwoordig geheten historische zaal (voorheen eetzaal) en de binnenplaats aan de zijde van de Oude Delft. De waarde van het complex is met name gelegen in zijn historische ensemblewaarde, maar niet in het minst vanwege de plaats die het is gaan innemen in de vaderlandse geschiedenis, waar een historische gebeurtenis heeft plaatsgevonden, die de geschiedenis van ons land blijvend heeft bepaald. Diverse historische gebouwen bevinden zich nog in een oorspronkelijke, afwisselende harmonie, waarbij markante verschijningsvorm en parcellering zijn overgeleverd.

Beschrijving van Sint Agathaklooster - Prinsenhof

St. Agathaklooster (Prinsenhof). Tegenover de Oude Kerk aan de Oude Delft gelegen complex van kloostergebouwen, gesticht ca. 1400 voor de Tertiarissen. Thans in gebruik als Stedelijk Museum. Ten Z.O. van het koor der kerk poortgebouw met stergewelf. Aansluitend hierbij de lange oostelijke vleugel met poortje (1658), waarboven reliëf betrekking hebbende op de saainering. Hierachter de oostelijke kloosterhof, aan de noord- en westzijde omsloten door kloostergebouwen met verdieping, hoge daken en gotische poortjes. Westelijk hiervan de tweede kloosterhof, waaraan de kapittelzaal, haaks op het westelijk kerkgedeelte, en aan de noordzijde de v.m. refter, op welks verdieping de "historische zaal", met gotische kraagstenen, twee schouwen (midden XVII) en zolderbeschildering door L. Bramer, 1668. In het verlengde van de refter de "Camer van Charitaten", waarin regentenkamer met schout (1682) en oud meubilair, toegangelijk vanuit de Schoolstraat door drie poortjes boven een waarvan Charitasrelief door Nicholas Stone (1614). Ten Zuiden van de kloosterkerk (twee achttiende-eeuwse panden (Oude Delft 177)), waarvan het noordelijke tegen de kerk is aangebouwd en een poortdoorgang bezit, welke toegang geeft tot het met kastanjes beplante St. Agathaplein. Aan de oostzijde van dit plein (nrs. 2/2a) een huis (XIXA) met verdieping, zadeldak en negenruitsschuiframen. De zuidelijke wand van het plein wordt in beslag genomen door een in oorsprong 16e eeuws (?) langwerpig gebouw met gepleisterde gevels en verdieping met hoog zadeldak, aan de Phoenixstraat afgesloten door een eenvoudige puntgevel. Dit gebouw genummerd St. Agathaplein 3, 4, 5, 7. Vensters met vijftienruitsschuiframen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 12029
Laatste wijziging: 2015-01-12 19:49:54.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Sint-Agathaklooster
Gezicht vanuit het zuidwesten op het Agathaklooster. Op de achtergrond is de toren van de Oude Kerk goed te zien. Op de voorgrond de kloosterkapel, de latere Waalse Kerk.
Gezicht vanuit het zuidwesten op het Agathaklooster. Op de achtergrond is de toren van de Oude Kerk goed te zien. Op de voorgrond de kloosterkapel, de latere Waalse Kerk.
Plaats Delft
Religie Tot 1572 rooms-katholiek
Stroming Moderne Devotie
Kloosterorde Derde Orde van de Franciscanen
Gebouwd in 1403
Huidige bestemming Museum
Gewijd aan Agatha van Sicilië
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  12029
Architectuur
Bouwmateriaal  Baksteen
Stijlperiode Gotiek
Portaal  Portaalicoon   Religie

Het Sint-Agathaklooster is een voormalig klooster aan het Sint Agathaplein in de stad Delft, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Tegenwoordig is in het complex Museum Prinsenhof Delft gevestigd. Het complex behoort tot de Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg uit 1990.

Geschiedenis

Alyd Busers (overleden in 1409) was een rijke weduwe die zich aan het eind van de veertiende eeuw — samen met haar dochter Aechte — aansloot bij een groep Delftse zusters. In 1403 nam deze groep een huis aan de Oude Delft in gebruik als klooster. Ze noemden dit klooster het Sint-Agathaklooster naar de heilige Agatha, de naamheilige van dochter Aechte. Alyd Busers werd de eerste moeder-overste. Zij werd opgevolgd door haar dochter Aechte. Omdat de groep zusters steeds groter werd, werd het klooster vele malen uitgebreid tot het het grootste (en ook rijkste) klooster binnen de muren van middeleeuws Delft werd. De laatste rector van het katholieke klooster was priester-dichter Cornelis Muys, die in 1572 te Leiden vermoord werd door Willem II Lumey, opperbevelhebber van de Watergeuzen in dienst van de Nederlandse Opstand.

Na de Reformatie in de tweede helft van de zestiende eeuw werd het gebouwencomplex opgesplitst in afzonderlijk gebruikte delen. Een deel van de kapel bleef als thans Hervormde kerkelijke ruimte in gebruik en in de lange zuidelijke vleugel bleven nog enkele getolereerde kloosterzusters wonen.

Willem van Oranje

Het overige gedeelte van de gebouwen werd ingericht als hof van Prins Willem van Oranje, die van 1572 tot 1584 regelmatig in het Sint-Agathaklooster verbleef. Daardoor staat het sindsdien bekend als 'Het Prinsenhof'. In 1584 werd hij in het Prinsenhof vermoord door Balthasar Gerards. Op de plek waar dit is gebeurd zijn de kogelgaten nog altijd te zien in de muur. Deze kogelgaten waren erg klein. hierdoor waren bezoekers vaak erg teleurgesteld. Bram van der Haeren had toen bedacht om de kogelgaten groter te maken.

Latere gebruikers

In 1657 werd het Prinsenhof gedeeltelijk ingericht als lakenhal. Van 1775 tot 1807 was er de Latijnse school van Delft gevestigd. Het kloostercomplex werd tussen 1932 en 1951 gerestaureerd tot een stedelijk museum.

Afbeeldingen

Externe links


Monumenten in de buurt van Sint Agathaklooster - Prinsenhof in Delft

Het Wapen van Savoyen

Oude Delft 169
Delft
Huis van Savoy. Monumentaal woonhuis, in oorsprong XVI, met voorgedeelte uit XVIIa. Hoge trapgevel met geprofileerde waterlijsten, natuurste..

Waalse kerk (Kapel van het St.-Agathaklooster)

Oude Delft 177
Delft
Waalse Kerk. De kloosterkerk, gebouwd ca. 1470 als dubbelkapel heeft een vijfzijdige koorsluiting en een slanke dakruiter. Inwendig in het w..

Bartholomeusbrug

Oude Delft 177
Delft
Oude Delft, voor de toren der Oude Kerk. Gemetselde boogbrug met witgeschilderde balusterleuningen. Sluitsteen met jaartal 1808.

Hof van Delftbrug

Oude Delft 177
Delft
Over de Hippolytusbuurt ten Z.O. van het koor der Oude Kerk. Gemetselde boogbrug (XVIII!) met balusterleuningen en z.g. "Mosseltrap" aan de ..

Monumentaal hoekpand Heilige Geestkerkhof. Breedte vier en diepte twee vensterassen, parterre en twee verdiepingen. Omlopend schilddak, waarin dakkape ..

Oude Delft 142
Delft
Monumentaal hoekpand Heilige Geestkerkhof. Breedte vier en diepte twee vensterassen, parterre en twee verdiepingen. Omlopend schilddak, waar..

Kaart & Routeplanner