Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Nieuwe Kerk - praalgraf W. van Oranje in Delft

Kerkelijk Gebouw

Markt 80
2611GW Delft
Zuid Holland

Bouwjaar: 1396-1496 (toren) 1621 (praalgraf)
Architect: Hendrick de Keyser en Pieter de Keyser

(2 recensies)
Top 100 monument

Nieuwe Kerk - praalgraf W. van Oranje

Delft, Nieuwe Kerk, Praalgraf prins Willem I: het in het koor opgestelde praalgraf was bedoeld voor Willem van Oranje die in het nabijgelegen Prinsenhof werd vermoord. De werkzaamheden aan het graf werden in 1614 begonnen door Hendrick de Keyser en zijn in 1621 voltooid door zijn zoon Pieter. De graftombe is door een rijke overhuiving op bogen gedekt. In dure en duurzame materialen als bijvoorbeeld marmer en brons is artistiek gestalte gegeven aan de laatste rustplaats van deze prins. De in het ontwerp tot uitdrukking gebrachte iconografie getuigt van een overwogen beeldprogramma dat de kwaliteiten van de overledene moet ondersteunen. Als object van funeraire cultuur is het praalgraf in Nederland niet geëvenaard vanwege de toegepaste monumentaliteit, de verwerkte materiaalsoorten en de symbolische betekenis van het object voor de natie.

Beschrijving van Nieuwe Kerk - praalgraf W. van Oranje

Nieuwe kerk (St. Ursula, Ned. Herv.). Sobere, laat-gotische kruisbasiliek (dwarspand XIVd, toren 1396 - 1496, schip XVb, koor XVc door Jacob van der Borch. Hersteld na stadsbrand van 1536. Restauraties: torenspits, ijzerconstructie door Gugel naar ontwerp P. Cuypers, koor 1923-'25, schip 1931-'37, toren 1939-'50. Alleen de kooromgang heeft stenen gewelven; verder houten tongewelven met trekbalken. Alleen het koor inwendig van grotere verfijning, o.a. vensterbanktriforium. Orgel met Hoofdwerk, Bovenwerk, Rugwerk en vrij Pedaal, in 1840 gemaakt door fa Batz en Comp. Inventaris: In het hoogkoor boven de grafkelder der Oranjes het rijke praalgraf voor Willem van Oranje door H. de Keyser (1614-'23. In de kooromgang grafmonumenten door Canova en W. Geefs, alsmede twee epitafen (XVII) en een monument voor Hugo de Groot (1781). Grafzerken. In het koor 16 gebrandschilderde ramen (W.A. van Konijnenburg, Joep Nicolas e.a., aangebracht tussen 1927 en 1936). Klokkenspel, bestaande uit 18 klokken van François Hemony, 1659/60 en 30 moderne klokken. Gelui bestaande o.a. uit een klok van François Hemony, 1662, diam. 104 cm. Torenuurwerk met speeltrommel van François Hemony, vervaardigd door Coenraad Harmensz. Broekman, Delft, in cartouche: 1570 van een ouder uurwerk en omgebouwd in 1664 door Jan van Call. In toren stellage met buiten gebruik gestelde klokken, 13 klokken uit 1659 van François Hemony, 3 uit 1678 van Pieter Hemony, 3 uit 1750/1751 van Joris de Mery en 1 van Gillett and Johnston uit 1929. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 11872
Laatste wijziging: 2015-01-12 19:49:54.0

Recensies en ervaringen (2)

Nieuwe Kerk - praalgraf W. van Oranje
5
Recensie door: ()
De Vlaming Simon Stevin gebruikte in 1586 de toren voor een wetenschappelijk experiment: hij deed een valproef met 2 loden bollen, de 1 tien keer zo zwaar als de ander. Beide bollen kletterden gelijktijdig op de grond.
Nieuwe Kerk - praalgraf W. van Oranje
5
Recensie door: ()
In 2013 werd de kerk intensief gerestaureerd daarbij werd ook de gewelfschildering in het houten tongewelf boven het praalgraf Willem van Oranje gerestaureerd. Tip: bekijk hier de restauratie van dat gewelf: https://ramseshertman.nl/portfolio/restauratie-gewelfschildering-nieuwe-kerk-delft-historisch-interieur/
Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerk te Delft
Nieuwe Kerk te Delft
Plaats Delft
Denominatie Protestantse Kerk in Nederland, tot 1572 rooms-katholiek
Coördinaten 52° 1′ NB, 4° 22′ OL
Gebouwd in vanaf 1381
Gewijd aan tot 1572 aan Maria ter Nood en Ursula
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  11872
Architectuur
Stijlperiode gotiek
Toren spits vervangen in 1872
108,75 m hoog
Interieur
Diverse Praalgraf van Willem van Oranje
grafkelder van Oranje-Nassau
Detailkaart
Nieuwe Kerk (Delft) (Centrum (Delft))
Nieuwe Kerk (Delft)
Afbeeldingen
interieur van de Nieuwe Kerk door Gerard Houckgeest, 1651
interieur van de Nieuwe Kerk
door Gerard Houckgeest, 1651
Portaal  Portaalicoon   Christendom
Delft, centrum met de Nieuwe Kerk

De Nieuwe Kerk in de stad Delft, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, is een kerkgebouw aan de Markt in het centrum van de stad. De toren is met 108,75 meter na de Domtoren in Utrecht de hoogste kerktoren van Nederland. De kerk is verder bekend vanwege het Praalgraf van Willem van Oranje. Onder het praalgraf bevindt zich de grafkelder van Oranje-Nassau, de grafkelder van het Koninklijk Huis.

Met uitzondering van zondag is het kerkgebouw de hele week te bezichtigen en kan ook de toren worden beklommen. Het kerkgebouw zelf wordt nog elke zondag tweemaal gebruikt voor diensten van de Delftse PKN-gemeente.

De thans protestantse kerk was voor de Reformatie toegewijd aan de heilige Ursula van Keulen en stond ook bekend als Sint-Ursulakerk.

Geschiedenis

Volgens een overlevering knielde in 1351 de als zonderling bekendstaande bedelaar Symon op de Grote Markt. Ene Jan Col, een inwoner van de stad, bracht de bedelaar wat eten. Toen beide mannen omhoog keken, zagen ze een gouden kerk, gewijd aan de Moeder Gods, aan Maria. De bedelaar overleed kort daarop, maar Jan Col bleef dertig jaar lang op dezelfde januaridag, de dinsdag na 25 januari, de bekering van de apostel Paulus, het visioen van de gouden kerk zien. Hij verkondigde de overtuiging dat Maria wilde dat er op die plek, die destijds dienstdeed als galgenveld, een kerk zou verrijzen. Twee sonderlinge devote Bagynen steunden Jan Cols verzoek. Na dertig jaar werd door het stadsbestuur besloten op de betreffende plek inderdaad een kerk neer te zetten, gewijd aan Maria.

Deze kerk was na de Oude Kerk de tweede kerk van Delft en werd daarom de Nieuwe Kerk genoemd. In de zomer van 1381 werd begonnen met de bouw van een rietgedekte nieuwe houten kerk. Aan de oostzijde werden drie altaren op rij geplaatst: een hoofdaltaar in het midden, met ten noorden daarvan een Maria-altaar en ter andere zijde een altaar gewijd aan de voornoemde apostel Paulus. De houten kerk en de altaren werden op 6 juli 1382 gewijd, de zondag na de translatie van Sint-Maarten. Twee jaar later werd begonnen met de bouw van een stenen basiliek om de houten kerk heen. Op 11 augustus 1384, daags na Sint-Laurentius, werd door Jan van Groenenvelt, ridder en poorter van Delft, aan de oostzijde van de houten kerk de eerste steen gelegd voor het hoogkoor van de basiliek. Nadat het hoogkoor was voltooid, werd aan de westzijde van de kerk begonnen met de bouw van de toren. De eerste steen van deze toren werd op 6 september 1396 gelegd door vier raadslieden van de stad. Op 6 september 1496, exact 100 jaar na de start van de bouw, was de toren af. Later zou de kerk nog uitgebreid worden. Tijdens de bouw van de stenen basiliek werd Sint-Ursula de tweede beschermheilige van de kerk, naast Maria.

Het dak van de Nieuwe Kerk werd van hout gemaakt, omdat bekend was dat de grond voor een stenen gewelf niet solide genoeg zou zijn. De grond om de toren werd verstevigd door tijdens een onderbreking van de bouw grote hoeveelheden steen om de toren te leggen. Delft had er met de Oude Kerk een voorbeeld aan, dat de toren stevig moest worden gefundeerd.

Het noodlot sloeg op 3 mei 1536 toe: tijdens de Delftse stadsbrand, die vermoedelijk door blikseminslag in de toren van de Nieuwe Kerk ontstond, raakte de kerk zwaar beschadigd. Onder meer de spits moest vervangen worden. In 1872 werd deze spits, opnieuw na een blikseminslag, vervangen door de huidige naar een ontwerp van Pierre Cuypers.

Tijdens de invoering van de zestiende-eeuwse protestantse Reformatie viel de Nieuwe Kerk toe aan de gereformeerden. Het katholieke interieur en de deels zeer kostbare altaren, kerkbanken en biechtplaatsen werden tijdens de beeldenstorm verwoest.

De toren van de kerk werd ongeveer in 1586 door Simon Stevin en toekomstig burgemeester Jan Cornets de Groot gebruikt om een valproef te doen met twee loden bollen, de één tien keer zo zwaar als de andere, waarbij bleek dat ze beiden gelijk dat haer beyde gheluyden een selue clop schijnt te wesen op de grond vielen.

De Nieuwe Kerk raakte in 1654 opnieuw zwaar beschadigd, deze keer door de Delftse donderslag. Het Delftse kruithuis, destijds gevestigd aan de Paardenmarkt, ging de lucht in. Daarbij gingen alle glas-in-loodramen van de Nieuwe Kerk, die door de broers Dirck en Wouter Crabeth waren gebrandschilderd, verloren.

Glas-in-loodramen

In het koor zijn er nu zestien gebrandschilderde ramen: van Willem van Konijnenburg (1927 en 1936), Henri van der Stok (1931), Jaap Gidding (1932), Georg Rueter (1933), Joep Nicolas (1936) en Annemiek Punt (2006), waaronder het Wilhelminaraam en het Prins Willemraam.

Grafkelder van Oranje-Nassau

1rightarrow blue.svg Zie Grafkelder van Oranje-Nassau voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De Oranjes waren voor de Tachtigjarige Oorlog de belangrijkste machthebbers in de Nederlanden en hadden als vestigingsplaats Breda. Omdat bij de dood van Willem van Oranje in 1584 Breda in handen van de Spanjaarden was, moest een andere begraafplaats voor hem worden gevonden. Omdat hij zijn residentie had in Delft, werd de Nieuwe Kerk in Delft uitgekozen als rustplaats voor Van Oranje. Daar is hij bijgezet. Daarna heeft men een praalgraf, dat in 1623 gereed was, boven zijn graf doen laten verrijzen. Ontwerp en uitvoering ervan waren in handen van de befaamde architect en beeldhouwer Hendrick de Keyser. Opdracht tot de bouw ervan werd door de Staten-Generaal van de Republiek der Verenigde Nederlanden gegeven en het monument is nog steeds eigendom van de Staat, beheerd door de Rijksgebouwendienst.

De meeste voorouders van Willem van Oranje liggen in de Grote kerk in Breda begraven, maar na Willem van Oranje zijn nog 45 leden van het Huis van Oranje en het Huis van Oranje-Nassau in de grafkelder van Oranje-Nassau bijgezet. De grafkelder is daartoe flink uitgebreid en bestaat nu uit een kleine kelder en een grote kelder. Prins Bernhard werd op 11 december 2004 als laatste bijgezet.

Graven van niet-vorstelijke personen

Onder anderen de volgende niet-vorstelijke personen werden in de Nieuwe Kerk begraven:

Restauratie en uitbreiding

Vanaf 2013 is begonnen met de restauratie van de Nieuwe Kerk. Het dak werd vernieuwd en de kerk werd verwarmd.

De Hervormde Gemeente beoogt nog een ondergrondse uitbreiding.[1] Er is een faciliteitenkelder gepland van 550 m², hierin zijn onder andere een ontvangstruimte, wc´s en een keuken voorzien. De kelder is nodig om het gemakkelijker te maken evenementen in de kerk te organiseren.[2] Deze uitbreiding is omstreden, omdat de Hervormde Gemeente niet het benodigde budget voor afdoende archeologisch onderzoek bij elkaar wist te brengen. Zij stelde daarom voor slechts 10-20% van de meer dan 2000 graven die vernietigd zullen worden te onderzoeken.[3] De gemeenteraad van Delft besloot in weerwil van de eigen voorschriften in het omgevingsplan alsnog een bouwvergunning te verlenen. Dit stuitte op fel verzet van lokale geschiedenis- en archeologieliefhebbers, die een rechtszaak aanspanden.[4][5] Na een aanvankelijke beslissing de bouwvergunning op te schorten,[6] besloot de rechter hem in tweede instantie toch te verlenen.[7] Daarna volgden nog verschillende publieksacties teneinde kerk en gemeente te bewegen toch afdoende onderzoek te doen. De weigering van het kerkbestuur om water bij de wijn te doen, leidde tot een slepende juridische procedure waarin de Raad van State op 8 februari 2017 uitspraak deed.


Monumenten in de buurt van Nieuwe Kerk - praalgraf W. van Oranje in Delft

Pand met hoog schilddak, aan de voorzijde eenvoudige lijstgevel en aan de achterzijde afgeknotte puntgevel

Markt 70
Delft
Pand (XVII) met hoog schilddak, aan de voorzijde eenvoudige lijstgevel (XIX) en aan de achterzijde afgeknotte puntgevel.

Pand met aan de marktzijde een lijstgevel en aan de achterzijde een gevel uit de bouwtijd, later met een rechte lijst afgedekt

Markt 68
Delft
Pand (XVII?) met aan de Marktzijde een lijstgevel (XIXB) en aan de achterzijde een gevel uit de bouwtijd, later met een rechte lijst afgedek..

Pand onder schilddak en met voor de bovenverdieping een van ruiten voorziene loggia op gietijzeren zuiltjes en met bewerkte daklijst

Markt 85
Delft
Pand onder schilddak en met voor de bovenverdieping een van ruiten voorziene loggia op gietijzeren zuiltjes en met bewerkte daklijst.

Pand met hoge, gepleisterde puntgevel met vlechtingen. Bouwnaad in de gevel

Kerkstraat 6
Delft
Pand (XVI?) met hoge, gepleisterde puntgevel met vlechtingen. Bouwnaad in de gevel.

Pand onder hoog schilddak met aan de marktzijde gepleisterde lijstgevel

Markt 83
Delft
Pand onder hoog schilddak (XVII) met aan de Marktzijde gepleisterde lijstgevel.

Kaart & Routeplanner