Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Blokvormig wit gepleisterd landhuis met flauw hellend dak in Winsum

Kasteel Buitenplaats

Schilligehamsterweg 1 A
9951CM Winsum
Groningen

Bouwjaar: 1850-1875 1875 1850-1875


Beschrijving van Blokvormig wit gepleisterd landhuis met flauw hellend dak

Midden 19e eeuws blokvormig wit gepleisterd landhuis met flauw hellend dak. Vensters omlijst en bekroond met stucornament. Langs voor- en zijgevel fraaie balconhekken (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 11004
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
La Rotonda, beroemde villa (Palladio, architect) in Vicenza

Een villa of landhuis is een vrijstaande woning. In de achttiende en negentiende eeuw werd meestal de naam landhuis gebruikt voor grote buitenverblijven in een landschappelijke omgeving. Aan het eind van de negentiende eeuw kwam hiervoor ook de benaming villa in zwang. De naam is afgeleid van de Romeinse villa.

In de vijftiende eeuw begonnen rijke Italiaanse kooplieden grote buitenhuizen buiten de stad te bouwen, toen huizen van plaisantie of lusthoven genoemd. In de Zuidelijke Nederlanden doken die ook op in het eerste kwart van de zestiende eeuw, en met name rond Antwerpen (bijvoorbeeld het Sterckshof). In de Noordelijke Nederlanden vonden zulke landhuizen ingang in de Gouden Eeuw. In Engeland en Frankrijk drong het landhuis naar Italiaans model pas door in de achttiende eeuw.

De grotere achttiende- en negentiende-eeuwse landhuizen werden vaak gebouwd in een neoclassicistische stijl of in de veel onregelmatiger Engelse landhuisstijl, waarbij de plattegronden een vrije en functionele ordening van de vertrekken tonen.

Twintigste eeuw

Met de toename van de welvaart ontstond aan het einde van de negentiende eeuw een markt voor een nieuw type landhuis, vaak kleiner dan het traditionele landhuis, maar tegemoetkomend aan eigentijdse eisen van comfort, licht, lucht en ruimte. Deze villa's werden vaak ontworpen volgens de op dat moment in zwang zijnde stijl, bijvoorbeeld in de stijl van de Amsterdamse School, of de Jugendstil van Victor Horta.

Het ontwerpen van landhuizen of villa's werd in de eerste helft van de twintigste eeuw, vooral in de duurdere gebieden zoals Het Gooi, Knokke, of de omgeving van het Zoniënwoud een specialisme binnen de architectuur. Architecten als Karel de Bazel, Wouter Hamdorff, Johan Wilhelm Hanrath, Jan Rebel, Theo Rueter en Jop van Epen ontwierpen regelmatig landhuizen.

Villawijk

Toen steeds meer mensen zich een luxueuzere woning in een landelijke omgeving konden veroorloven, noopte een gebrek aan ruimte tot het dichter bij elkaar bouwen van de villa's. Zo ontstonden in veel gemeenten, vooral in de jaren 1930, speciale villawijken, vaak net buiten de grenzen van de bebouwde kom. Een veel gebruikte informele term voor deze enclaves is goudkust.

Ook in de eenentwintigste eeuw worden villa's in Nederland nog dikwijls bij elkaar gebouwd, vaak afgewisseld met luxewoningen in een iets lagere prijsklasse. Men spreekt dan nog steeds van een villawijk, hoewel het woningbestand in een dergelijke wijk niet uitsluitend uit villa's bestaat.

Zie ook


Monumenten in de buurt van Blokvormig wit gepleisterd landhuis met flauw hellend dak in Winsum

Gemeentehuis

Hoofdstraat W 70
Winsum
Winsum, Hoofdstraat Winsum 70 Objectomschrijving 9951AC70 Omschrijving De twee bouwlagen hoge voormalige KANTOORWONING is opgetrokken i..

Gemeentehuis, toegangshek

Hoofdstraat W 70
Winsum
Omschrijving Het bij de woning behorende TOEGANGSHEK (1911) is gelegen op een gemetselde dam met sierankers in de wanden en een betonnen we..

Notariswoning Voorm. notariswoning

Hoofdstraat W 72
Winsum
Inleiding Voormalige KANTOORWONING in 1933 ontworpen door architect A.R. Wittop Koning in opdracht van notaris jhr. mr. S.M.S. de Ranitz. H..

Hervormde pastorie 1 Voorm. hervormde pastorie met consistorie

Kerkstraat 12
Winsum
Omschrijving Voormalige PASTORIE uit 1887 op nagenoeg vierkante plattegrond, opgetrokken in een rood-bruine baksteen, met alleen aan de voo..

Hervormde pastorie 2 Voorm. hervormde pastorie, toegangshek

Kerkstraat 12
Winsum
Omschrijving TOEGANGSHEK bij de kerk bestaande uit twee gepleisterde, gedecoreerde pijlers met een dekplaat met vierzijdige punt. Een gebog..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)